Konverentsid

Mis muutub vastutavate ja volitatud töötlejate jaoks?

28.03.2017

Veebiseminar

Mahukas andmekaitsemäärus on turuosaliste seas tekitanud palju küsimusi, mida ei ole lühiformaadis ettekannetega võimalik käsitleda. Esitatud küsimused ja tõusetunud probleemid näitavad, et tegelikult on vajadus uue määruse põhjalikuma tutvustuse järele. Andmekaitsereformist ei jää puutumata ükski ettevõte, kuna kõik töötlevad isikuandmeid. Seetõttu oleme loonud seminaride sarja, kus tulevad süvitsi käsitlemisele olulisemad andmekaitsemäärusega seotud teemad.

Käsitlemisele tulevad teemad:

-Andmekaitsemääruse lühitutvustus.
-Dokumenteerimis- ja teavitamiskohustused:
        -mis muutub?
        -seos vastutuse põhimõttega
-Lõimitud andmekaitse (Data protection by design & default):
        -mis on lõimitud andmekaitse?
        -millega organisatsioonid peaksid arvestama?
-Turvameetmed:
        -milliseid turvameetmeid peab kohaldama?
        -rikkumisest teavitamise kohustused.

Sihtrühm: ettevõtete juristid, IT-juhid, juhid, andmekaitsespetsialistid

Veebiseminar toimub 28. märts kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Mihkel Miidla

PERFORMER

Mihkel Miidla

Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat
Vandeadvokaat Mihkel Miidla on infotehnoloogia ja andmekaitse õigusvaldkonna ning telekommunikatsiooni, meedia ja tehnoloogia (TMT) ärivaldkonna juht advokaadibüroos Sorainen. Oma töö käigus on Mihkel omandanud põhjalikud praktilised teadmised isikuandmete kaitse osas ning õpetab külalislektorina ainet „Privaatsus ja Andmekaitse“ ka Tartu Ülikoolis.