Koolitused

MOC-20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

27. juuli 2020 - 31. juuli 2020

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. This course helps students gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured application.

The lab scenarios in this course are selected to support and demonstrate the structure of various application scenarios. They are intended to focus on the principles and coding components/structures that are used to establish an HTML5 software application.

This course uses Visual Studio 2017, running on Windows 10.

Koolitus toimub eesti keeles

Target audience:This course is intended for professional developers who have 6-12 months of programming experience and who are interested in developing applications using HTML5 with JavaScript and CSS3 (either Windows Store apps for Windows 10 or web applications).The results of the training (Knowledge, skills and attitudes that students acquire in result of the training.The results of the training must be measurable.

After completing this course, students will be able to:

 •        Explain how to use Visual Studio 2017 to create and run a Web application.
 •        Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 •        Add interactivity to an HTML5 page by using JavaScript.
 •        Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes and JavaScript code.
 •        Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTPRequest objects and Fetch API.
 •        Style HTML5 pages by using CSS3.
 •        Create well-structured and easily-maintainable JavaScript code.
 •        Write modern JavaScript code and use babel to make it compatible to all browsers.
 •        Use common HTML5 APIs in interactive Web applications.
 •        Create Web applications that support offline operations.
 •        Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 •        Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics.
 •        Enhance the user experience by adding animations to an HTML5 page.
 •        Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server.
 •        Improve the responsiveness of a Web application that performs long-running operations by using Web Worker processes.
 •        Use WebPack to package web applications for production.

 

Prerequisites to the course (recommended):
1 – 3 months experience creating Web applications, including writing simple JavaScript code
1 month experience creating Windows client applications
1 month of experience using Visual Studio 2017

Length: 40 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

 

The training topics and description:

 •        Module 1: Overview of HTML and CSS

o   Overview of HTML

o   Overview of CSS

o   Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017

 •        Module 2: Creating and Styling HTML Pages

o   Creating an HTML5 Page

o   Styling an HTML5 Page

 •        Module 3: Introduction to JavaScript

o   Overview of JavaScript

o   Introduction to the Document Object Model

 •        Module 4: Creating Forms to Collect and Validate User Input

o   Creating HTML5 Forms

o   Validating User Input by Using HTML5 Attributes

o   Validating User Input by Using JavaScript

 •        Module 5: Communicating with a Remote Server

o   Async programming in JavaScript

o   Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object

o   Sending and Receiving Data by Using the Fetch API

 •        Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

o   Styling Text by Using CSS3

o   Styling Block Elements

o   Pseudo-Classes and Pseudo-Elements

o   Enhancing Graphical Effects by Using CSS3

 •        Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

o   Writing Well-Structured JavaScript Code

o   Creating Custom Objects

o   Extending Objects

 •        Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

o   Interacting with Files

o   Incorporating Multimedia

o   Reacting to Browser Location and Context

o   Debugging and Profiling a Web Application

 •        Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

o   Reading and Writing Data Locally

o   Adding Offline Support by Using the Application Cache

 •        Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

o   Supporting Multiple Form Factors

o   Creating an Adaptive User Interface

 •        Module 11: Creating Advanced Graphics

o   Creating Interactive Graphics by Using Scalable Vector Graphics

o   Drawing Graphics by Using the Canvas API

 •        Module 12: Animating the User Interface

o   Applying CSS Transitions

o   Transforming Elements

o   Applying CSS Keyframe Animations

 •        Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

o   Introduction to Web Sockets

o   Using the WebSocket API

 •        Module 14: Performing Background Processing by Using Web Workers

o   Understanding Web Workers

o   Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers

 •        Module 15: Packaging JavaScript for Production Deployment

o   Understanding Transpilers And Module bundling

o   Creating Separate Packages for Cross Browser Support

KOOLITAJA

Lauri Mattus

Tarkvaraarenduse koolitaja
Lauri on peamiselt spetsialiseerunud tarkvaraarenduse koolitustele ning on viimased 10 aastat lisaks koolitamisele ka aktiivselt tarkvaraarendajana töötanud. Erinevaid tarkvaraarendusega seotud aineid on ta varasemalt õpetanud Tallinna Ülikoolis ning Tallinna Polütehnikumis. Lauri on lõpetanud Tallinna Ülikooli informaatika eriala bakalaureuseõppe omandab kaugõppes IT juhtimise magistrikraadi.

Sertifikaadid ja tunnistused
• Microsoft Certified Trainer
• Microsoft Certified Professional Developer
• Erinevad MS sertifikaadid (.NET 2.0, Microsoft Dynamics™ AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM jt)
• Winner of Garage48 EMT Appmillionaire Camp 2013
• Microsoft Special Prize at Garage48 Tallinn Music 2013
• Special Innovation Award at Garage48 Ventspils 2013
• SLUSH Prize at Garage48 Health&Wellness 2014
• Prototron Special Prize at Garage48 2014

Vaata ka Lauri LinkedIn profiili siit.
https://ee.linkedin.com/in/lauri-mattus-667b5553

REGISTREERIMINE
MOC-20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Hind:
1190 €
1428 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.

Vaata ka neid