Mõjutamisoskuste intensiivtreening

Kuidas saavutada enda seisukohtadele ja ettepanekutele tähelepanu ning toetus?

27. märts 2018 - 28. märts 2018

Kestus: 2 päeva

Tallinn

Kas olete kogenud oma töös, et olukord nõuaks justkui mõjusamaid võtteid suhtlemiseks, kuid teil ei ole mõjuvõimu partneri üle? Või tunnete, et julgusest ja suhtlemistehnikatest jääb puudu? Mõjutamisoskuste intensiivtreening võimaldab teil saada teadlikuks partneri mõjutamise võimalustest mõjuvõimuta kui ka treenida selleks vajaminevaid suhtlemisvõtteid.

Koolitusele on oodatud
Mõjutamisoskuste intensiivtreening sobib kõigile inimestele, kel tuleb igapäeva töös ette olukordi, kus on vaja pääseda mõjule oma sõnumiga, kaasata ja  mõjutada teisi oma ideid toetama ning muuta teisi inimese korduvat häirivat käitumist. Treeningu käigus harjutatakse nii üksikuid keerukamaid mõjutamisvõtteid kui treenitakse tervikolukordadeks.

Koolituse eesmärk
on treenida mõjutamistehnikaid, et osalejad suudaksid teadlikult valida kohaseid suhtlemisvõtteid erinevates mõjutamiseolukordades.

Mõjutamisoskuste intensiivtreeningu tulemusena
suureneb eneseteadlikkus mõjutajana. Osalejad õpivad ära tundma keerukaid mõjutamisolukordi ja valima neile kohaseid mõjutamisstrateegiaid ja -mudeleid.

Koolituse läbinu

  • mõistab mõjutamise olemust ja tunneb ära situatsioonid, mis eeldavad mõjutamisoskuste kasutamist
  • mõistab oma loomupärast mõju ja oskab sellega arvestada
  • oskab planeerida tegevusi, saavutamaks oma eesmärgid
  • oskab valida õige mõjutamistehnika lähtuvalt inimtüübist ja/või situatsioonist
  • oskab saavutada oma seisukohtadele ja ettepanekutele tähelepanu ning toetuse
  • oskab kuulata ning paneb tähele mõju, mida avaldab
  • mõistab teiste huvisid ja probleeme, mis mõjutavad soovitud tulemuse saavutamist.

Kursuse läbija saab Täiskasvanu koolituse seadusele vastava tunnistuse õpiväljundite saavutamise kohta.

Koolituse sisu
Kaks koolituspäeva moodustavad terviku, esimesel päeval keskendutakse peamiste mõjutamismudelite, -võtete ja -tehnikate omandamisele. Teisel koolituspäeval treenitakse kõiki neid oskusi ja tehnikaid erinevates osalejate jaoks keerukamates olukordades nagu näiteks läbirääkimised, konfliktiohtlikud olukorrad alluvate, kolleegide või partneritega suhtlemisel jt.

Koolituse ülesehitus
on tempokas, teoorialoengud vahelduvad praktiliste ülesannetega. Praktiliste tegevuste, harjutuste, arutelude ja refleksiooni, osakaal on vähemalt 80% kogu koolituse mahust.

Õppimise intensiivistamiseks kasutatakse videotagasisidet. Osalejate eesmärke ja koolituse  õpiväljundeid monitooritakse kogu koolitusprotsessi vältel läbi erinevate refleksiivsete ja analüütiliste meetodite.

Koolitajad
Koolitajad Kadri Kõiv ja Mari-Liis Järg omavad suhtlemistreeneri kõrgemat taseme kutsetunnistust ja  täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust. Treeneritena on mõlemad juhendajad tegutsenud üle 15 aasta ja läbi viinud treeninguid ja videotagasisidega koolitusi erinevate ettevõtete töötajatele ja juhtidele.

„Usume, et läbi praktiliste oskuste treenimise on igaühel võimalik saada edukamaks mõjutajaks“

KOOLITAJAD

Kadri Kõiv

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, DevelopDesign® koolitaja, konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Kadri on töötanud koolitajana üle 15 aasta, peamisteks koolitusvaldkondadeks on meeskonna- ja juhtimistreeningud, töötajate arendamisega seonduv ning enesejuhtimise oskused (sh stressi ja läbipõlemise ennetamine). Omab suhtlemistreeneri riiklikku kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni ja andragoogi kutset (EKR 7). Kadri on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige ning kutsestandardi töögrupi liige. Kadril on rikkalik kogemus koolitajatele mõeldud koolituste läbiviimise, sh suhtlemistreenerite väljaõpetamise alal. Konsulteerinud erinevaid organisatsioone sisekoolitussüsteemide ja (sise)koolitajate arendamise teemadel.

Mari-Liis Järg

DevelopDesign® esindav koolitaja, konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Suhtlemistreeneri V (kõrgeima) ja andragoogi IV taseme kutsetunnistus. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige. Koolitanud ja konsulteerinud nii avaliku kui erasektori töötajaid, loonud ettevõtetele suhtlusstandardeid ning juhtimismudeleid. Mari-Liis omab mitmekülgseid kogemusi koolitajatele mõeldud erinevate koolituste, sh esinemisoskuste koolitustel läbiviimisel. Koostanud koolitajatele abimaterjale ning juhendanud (sise)koolitajaid. Viinud läbi uuringuid, mis käsitlevad koolitaja rolli grupiprotsesside juhtimisel.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Sissejuhatus ja eesmärgistamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Mõjusa suhtlemise tunnused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Videoharjutuste analüüs

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Mõjutamise „tööriistakast“

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Õpikogemuse refeksioon ja eesmärgistamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Mõjutamine keerulistes olukordades peamisi suhtlemisvõtteid ja mudeleid kasutades

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Videotreening kahes treeninggrupis koos tagasisidega

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Soovitused keerukates mõjutamissituatsioonides tegutsemiseks

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].