Eesolevad

Muudatused maksuvõla eest vastutamisel

23.01.2019

Veebiseminar

2019. aasta alguses jõustusid mitmed maksukorralduse seaduse muudatused, mis võivad mõjutada enamikku ettevõtjaid. Veebikoolituse käigus käime põhjalikult läbi olulisemad muudatused ning vastame mitmetele põletavatele küsimustele.

 

Kõige põhimõttelisem muudatus on see, et nüüdsest saab äriühingu maksuvõla eest vastutama panna lisaks juhatuse liikmele ka äriühingu tegeliku juhi, kes formaalselt äriühinguga seotud ei olegi. Suurettevõtete puhul laieneb vastutajate ring veelgi, kuna teatud olukordades võidakse maksuvõla eest vastutama panna ka keskastme ja osakonna juhte, kelle pädevuses on vastu võtta oma valdkonnaga seonduvaid otsuseid.

-          Millistel asjaoludel saab juhtivtöötaja äriühingu maksuvõla eest vastutusele võtta?
-          Kas löögi alla võivad sattuda ka raamatupidajad?
-          Kuidas ohvriks sattumise riski vähendada?

Teine oluline muudatus puudutab maksukontrollide läbiviimise korda ning maksuhalduri õigusi. Jõustub ühtne maksukontrolli regulatsioon, senise revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli asemel ning maksuhaldur saab õiguse hakata haldusakte kätte toimetama automatiseeritult. Arutame kuidas need muudatused mõjutavad kontrollitavate õigusi ja kohustusi ning missuguseid ohte peidavad endas inimsekkumiseta saadetud haldusaktid.

Lisaks vaatame üle mitmed tehnilisemat laadi muudatused, mis nõuavad mõningast kohanemist ja seniste protsesside muutmist.

Veebiseminar toimub 23. jaanuaril kell 13.00-14.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse vandeadvokaat Tanel Molok

ESINEJA

Tanel Molok

Advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse vandeadvokaat
Tanel Molok on töötanud õigusvaldkonnas alates 2003. aastast.
Tanel esindab kliente suhtluses maksuhalduriga nii haldus- kui ka väärteomenetlustes ning erinevate maksuprobleemide lahendamisel, samuti aitab ta kaitsta klientide huve kohtus.
Taneli tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ka maksude planeerimine, võimaluste otsimine liigsete maksuriskide vältimiseks ning äriühingute nõustamine võimalikult maksusoodsa restruktureerimise saavutamiseks nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt.
Tanel tegeleb ka rahvusvahelise maksustamise küsimustega, mis seonduvad näiteks mitmes riigis tegutsevate töötajate ja juhatuse liikmete tasude, piiriüleste tehingute käibemaksu, püsivate tegevuskohtade ning piiriüleste e-teenustega.
Enne Soraineniga liitumist töötas Tanel ligi 10 aastat peajuristina Maksu- ja Tolliametis, kus tegeles peamiselt maksuvaidluste kohtueelse lahendamisega, aga ka maksuõiguse alase nõustamise, kohtumenetluste, õigusloome ja siduvate eelotsustega. Muu hulgas esindas ta organisatsiooni mitmetes keerukates maksuvaidlustes läbi kõikide kohtuastmete ning eksperdina ka Euroopa Kohtu istungil. Programmi juhtgrupi liikmena lõi ta kaasa ka arengukoostöös, nõustades Moldova maksuadministratsiooni ja rahandusministeeriumit maksureformide alastes küsimustes.
Olles pikaajaliselt erinevate maksuvaidluste lahendamise ning muude maksualaste küsimustega tegelenud, on Tanel omandanud märkimisväärse kogemustepagasi kõikides maksustamist ning ka maksumenetlust puudutavates küsimustes.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.