Muutuste agiilne elluviimine

Kuidas juhina inimesi kaasa tõmmata, vastupanu ennetada ja eesmärke ületada?

23. jaanuar 2019

Kestus: 1 päev

Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuumaks inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Aju eelistab sissetallatud rada ja on tundmatu suhtes umbusklik, samas kannustab meid uudishimu ja valmidus positiivsete väljavaadete nimel pingutada. Koolitusel vaatame, kuidas süsteemselt katsetades ja sprintide kaupa liikudes head plaanid reaalseteks edusammudeks muuta, ebamäärasusest tulenevaid probleeme ennetada ja kindla joonena meeskonna teotahet hoida.

Muutuste juurutamisel on äriedule otsene mõju. Koolitus aitab täiendada juhtimisvõtteid, mis võimaldavad ennetada vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ning on suunatud operatiivsele tegutsemisele.   

Koolitusele on oodatud
eelkõige tiimijuhid, valdkonnajuhid, projektijuhid ja teised muudatuste/ümberkorralduste teostamise eest vastutajad. 

Koolituse eesmärk
on edendada juhtimispädevusi, millest on kasu muutuste reaalsel elluviimisel.

Koolituse tulemusena osaleja

  •          omab teadmisi psühholoogilistest teguritest, mis muutuste juhtimise protsessi mõjutavad
  •          on teadlik võimalustest, kuidas vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ennetada
  •          on kursis agiilse juhtimise loogika ja võtetega, mille abil muutusi operatiivselt juurutada

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus arutelude, juhtumite lahendamise ja grupitööde kaudu.  

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et värske teadmine või kogemuse mõtestamine uudse nurga alt saab koheselt ka praktilise väljakutse. Selgituste, näidete, osalejate kogemuste kaasamise ja ülesannete lahendamise kombineerimine loob reaalset tööalast väärtust.

Koolituse praktilist osa toetab J. Knapi raamat “Sprint”, mis ilmus Äripäeva Raamatuklubi poolt eesti keeles 2017. aastal. Rohkem infot raamatu kohta saab lugeda siin.

Koolituspäeva programm ja teemad on toodud all ajakava osas.

Sten Õitspuu:

Peamine põhjus koolitusel osalemiseks oli üks konkreetne projekt. Nimelt kohandame parajasti Äripäev AS-i kommunikatsioonimudelit ning muudame organisatsioonisiseseid protsesse GDPR’ist tulenevate nõuetele vastavaks – see muutus puudutab väga suurt osa ettevõtte töötajatest. Otsisin koolituselt inspiratsiooni efektiivsete juhtimismetoodikate rakendamiseks.
Koolitusel oli selge struktuur ning pärast päeva läbimist sain konkreetse ülevaate metoodikast, mida on võimalik muutuste juhtimiseks rakendada. Olen seda tänaseks ka mitmel korral teinud.
Kolm esimest tegevust, millega peale koolitust alustasin:
• Alustasin meeskonnale faktiliselt muutuste ebamugavuse kommunikeerimist, vastates küsimusele: „miks on inimeste jaoks muudatused enamasti tajutavalt ebamugavad“ lähenedes biokeemilisest vaatenurgast.
• Projektide efektiivsemaks juhtimiseks olen edukalt kasutanud koolitusel tutvustatud probleemikaardistamise ja lahenduste leidmise metoodikat.
• Olen muutunud kõrge osalejate arvuga idee- ja probleemikaardistuseks peetavad koosolekud tulemuslikuks.

KOOLITAJA

Eva-Maria Kangro

Koolitaja
Eva-Maria Kangro on psühholoogiadoktor. Tema missiooniks on aidata luua edu, sealhulgas parimat kliendikogemust, kasutades psühholoogia ja kaasaegse neuroteaduse tarkusi. Tal on 10-aastane pagas HR-valdkonna ettevõtja, koolitaja ja analüütikuna. Viimastel aastatel on Eva-Maria toetanud organisatsioone vajalike muutuste algatamisel ja nende agiilsel läbiviimisel. Eva-Maria kogemus uurija, koolitaja ja ettevõtjana eri valdkondadega kokku puutudes on näidanud, et tänases ärikeskkonnas on eelis neil, kes tegutsevad kui uudishimulikud ja kriitilised teadlased – tundlad püsti, paindlikult, kaasavalt ja järjekindlalt.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Muutuste psühholoogia

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Vastupanu ja vääritimõistmise ennetamine, meeskonna tippvormi tagamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Agiilne muutuse elluviimise strateegia – rohkem kasu väiksema kuluga

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].