Muutuste agiilne elluviimine

Kuidas juhina inimesi kaasa tõmmata, vastupanu ennetada ja eesmärke ületada?

24. jaanuar 2018

Kestus: 1 päev

Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuumaks inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Aju eelistab sissetallatud rada ja on tundmatu suhtes umbusklik, samas kannustab meid uudishimu ja valmidus positiivsete väljavaadete nimel pingutada. Koolitusel vaatame, kuidas süsteemselt katsetades ja sprintide kaupa liikudes head plaanid reaalseteks edusammudeks muuta, ebamäärasusest tulenevaid probleeme ennetada ja kindla joonena meeskonna teotahet hoida.

Muutuste juurutamisel on äriedule otsene mõju. Koolitus aitab täiendada juhtimisvõtteid, mis võimaldavad ennetada vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ning on suunatud operatiivsele tegutsemisele.   

Koolitusele on oodatud
eelkõige tiimijuhid, valdkonnajuhid, projektijuhid ja teised muudatuste/ümberkorralduste teostamise eest vastutajad. 

Koolituse eesmärk
on edendada juhtimispädevusi, millest on kasu muutuste reaalsel elluviimisel.

Koolituse tulemusena osaleja

  •          omab teadmisi psühholoogilistest teguritest, mis muutuste juhtimise protsessi mõjutavad
  •          on teadlik võimalustest, kuidas vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ennetada
  •          on kursis agiilse juhtimise loogika ja võtetega, mille abil muutusi operatiivselt juurutada

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus arutelude, juhtumite lahendamise ja grupitööde kaudu.  

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et värske teadmine või kogemuse mõtestamine uudse nurga alt saab koheselt ka praktilise väljakutse. Selgituste, näidete, osalejate kogemuste kaasamise ja ülesannete lahendamise kombineerimine loob reaalset tööalast väärtust.

Koolituse praktilist osa toetab J. Knapi raamat “Sprint”, mis ilmus Äripäeva Raamatuklubi poolt eesti keeles 2017. aastal. Rohkem infot raamatu kohta saab lugeda siin.

Koolituspäeva programm ja teemad on toodud all ajakava osas.

KOOLITAJA

Eva-Maria Kangro

Eva-Maria Kangro on psühholoogiadoktor ja ettevõtja. Tema missiooniks on aidata luua edu, suunates inimesi rakendama teaduspõhise psühholoogia ja kaasaegse neuroteaduse tarkusi. Tal on 10-aastane pagas HR-ettevõtte Psience partneri, koolitaja ja uuringuvaldkonna vedajana. Lisaks on ta toetanud neuro- ja käitumisteadustel põhineva virtuaalreaalse esinemisoskuste treeningkeskkonna Limelight turuletoomist. Alates 2016. aastast aitab Eva-Maria Interim Gene partnerina organisatsioonidel vajalikke muutusi algatada ja neid agiilselt läbi viia. Eva-Maria kogemus uurija, koolitaja ja ettevõtjana eri valdkondadega kokku puutudes on näidanud, et tänases ärikeskkonnas on eelis neil, kes tegutsevad kui uudishimulikud ja kriitilised teadlased – tundlad püsti, paindlikult, kaasavalt ja järjekindlalt.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Muutuste psühholoogia

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Vastupanu ja vääritimõistmise ennetamine – taktika ja suhtlusvõtted

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Agiilne muutuse elluviimise strateegia – rohkem kasu väiksema kuluga

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].