Õiguse alused projektijuhtidele 29.10.2019

Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele

29. oktoober 2019

Kestus: 1 päev

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Projektijuhi töö eeldab paljude osapooltega (partnerid, tellija jt) suhtlemist, kokkulepete tegemist ja ülesannete koordineerimist. Projekti kulg võib aga takerduda, kui kokkulepetest ei peeta kinni, räägitakse üksteisest mööda või ka väga paljude muude asjaolude kokkulangemisel. Mida mahukam on projekt, seda rohkem on ka lepinguid, reegleid jm õiguslikke tegureid, milles orienteerumine ei pruugi olla lihtne ja vahel ei pruugi nende olemasolu meeldegi tulla. Projektijuhi ülesanne on jälgida, et kõik toimiks ka õiguslikus mõttes korrektselt ja et teadmatuse ja ebatäpsuse tõttu ei tekiks projektile ja hiljem organisatsioonile kahju.

Seepärast on projektijuhtimise õnnestumise üks eeldus õigusalaste baasteadmiste omamine. Näiteks teadmised teemadest,

  • mis vahe on kokkuleppel ja lepingul,
  • kas suuline leping on leping,
  • kes vastutab erinevate töölõikude eest,
  • mis on töövõtu- ja töölepingu vahe,
  • mis on konfidentsiaalsus ja
  • kuidas tagada olulise informatsiooni turvalisus,

teevad projektijuhti enesekindlamaks ning tema töö sujuvamaks.

Projektijuhi õigusalaste baasteadmiste olemasolu vähendab võimalusi projekti takerdumiseks probleemidesse, aidates lihtsamini tuvastada olukordi, kus on tarvis küsida juristi nõu. 

Koolitusele on oodatud
Projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse eesmärk on anda teadmised projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest, et koostöö erinevate osapooltega oleks sujuv ja korrektne ja et projektijuht suudaks tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse tulemusena osaleja
• Koostab kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida,
• saab ülevaate projektijuhtimist üldiselt puudutavatest juriidilistest teemadest,
• mõistab juriidilise korrektsuse tähtsust projektitöös,
• oskab tuvastada õiguslikult olulisi olukordi ja vajadusel küsida abi oma organisatsiooni juristidelt.

Tulemusi hinnatakse koolituse arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

KOOLITAJA

Indrek Naur

Indrek Naur on advokaadibüroo Naur & Pärn vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige ning 1995. aastast pankrotihaldur. Indrek on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja ta on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koja ning Eesti Advokatuuri liige. Ta omab pikaajalist kogemust ehitus-ja kinnisvaraõiguses ning ta tegeleb erinevate keeruliste finants- äri ja lepinguõiguse valdkonda kuuluvate küsimustega. Indrek omab 20-aastast kogemust äriühingute juriidilise nõustamise valdkonnas ning tal on põhjalik teadmiste pagas ja kogemus sellest, millised probleemid võivad tekkida projektijuhtimise tasandil ning kuidas ära tunda projekti elluviimisel ettetulevaid õiguslikult olulisi olukordi ja nendes käituda.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Mis on õigus? Mis on leping?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Lepingu elukaar

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Erimeelsused ja vaidlused

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Muud seonduvad küsimused

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].