Õigusteadmised IT-juhile

4 olulisemat õigusküsimust IT-juhi töös

20. aprill 2018

Kestus: 1 päev

Tallinn

IT valdkond on saanud tänapäeva ettevõtetes üheks oluliseks mõjutajaks. Ettevõtte tehniline ja tarkvaraline tugi ei ole enam ainult toetav abivahend, vaid pidevad tehnoloogilised arengud sunnivad tooteid, teenuseid ja uusi ärimudeleid arendama. Seepärast on iga ettevõtte IT valdkonna vastutajal aina suurem roll organisatsiooni arengusse panustamisel ja konkurentsieelise saavutamisel.

Nii suure kui väikese ettevõtte IT valdkonna eest vastutaja satub silmitsi õigusküsimustega: mida silmas pidada lepingulistel läbirääkimistel, kuidas koostada hangetel pakkumust, mida tuleb teada klientide ja töötajate andmete töötlemisel ja kuidas mõjutab Sinu ettevõtte eesmärkide saavutamist autoriõiguse või tööstusomandi regulatsioon, s.h. ärisaladuse kaitse. Õiguslikke küsimusi, mida arvestada, on palju ja probleemide ärahoidmise parim viis on end nende teemadega kurssi viia ning teada, millises olukorras tuleb juristilt nõu küsida. 

Esmase arusaama sellest, mida võtta arvesse töölepingu sõlmimisel ja lõpetamisel või litsentsi läbirääkimistel ning hankel pakkumise tegemisel annavad TRINITI advokaadid Karmen Turk, Sandor Elias, Maarja Pild ja Anna Liiv. 

Koolituse sihtgrupp 

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes vastutavad IT valdkonna arendamise ja juhtimise eest nende ettevõttes. 

Koolituse tulemused 

Osaleja teab,

  • kuidas toimub hankemenetlus uue riigihangete seaduse kohaselt: saab edasiseks riigihangetel osalemiseks praktilisi näpunäiteid;
  • miks ja kuidas intellektuaalne omand omab tähtsust IT valdkonna töös, s.h. mida ja kuidas reguleerib autoriõigus ja kuidas kasutada ettevõtte hüvanguks tööstusomandi võimalusi (eelkõige ärisaladused, kaubamärgid);
  • mida nõuab temalt ja organisatsioonilt uus andmekaitse määrus ja saab kaasa edasise tegevuskava, mida oma töös rakendada;
  • millele tähelepanu pöörata töösuhetes IT vastutajatega ja saab kaasa kontrollnimekirja punktidest, mida tähele panna IT vastutajate töösuhtega seotud lepingud. 

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja kaasuste analüüsimisel grupis. Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on osalenud koolitusel terves mahus. 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade IT valdkonna vastutaja töö neljast põhilisest õigusalasest küsimusest - riigihanke muudatustest, intellektuaalsest omandist, andmekaitse uutest põhimõtetest ja tööõigusest. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted 
Päeva jooksul selgitavad koolitajad nelja õigusalase valdkonna olulisi põhimõtteid. Teooriat praktiseeritakse grupitöödes kaasuste lahendamise ja harjutuste tegemisel.  

Osaleja saab koolituselt lihtsas keeles ning praktiliselt kasutatavad materjalid, mille juurde tööjuures tagasi tulla.  

KOOLITAJAD

Karmen Turk

Advokaadibüroo TRINITI partner ning IP-IT valdkonna juht

Karmen Turk

Advokaadibüroo TRINITI partner ning IP-IT valdkonna juht
20.04.2018
11:45 - 13:15

Sandor Elias

advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadi abi

Sandor Elias

advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadi abi
20.04.2018
10:00 - 11:30

Maarja Pild

advokaadibüroo TRINITI advokaat

Maarja Pild

advokaadibüroo TRINITI advokaat
20.04.2018
14:00 - 15:30

Anna Liiv

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat

Anna Liiv

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
20.04.2018
15:45 - 17:00
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Riigihanked ja uued suunad

Sandor Elias

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Intellektuaalne omand IT-s

Karmen Turk

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Andmekaitsest GDPR valguses IT-ettevõttes

Maarja Pild

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Tööõigus

Anna Liiv

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected]ipaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].