Optsioonide meistriklass - alustajast meistriks

Kuidas optsioone ostes ja müües täiendavat tootlust teenida ning riske maandada?

07. november 2017 - 09. november 2017

Kestus: 3 õhtut

Turu plats 5, Tallinn

Optsioonid on finantsinstrument, mis võimaldab võtta nii suuri riske kui neid maandada. Optsioonidega saab panustada hinna langusele, tõusule, paigal püsimisele ning mistahes kombinatsioonile eelnevatest. Tegemist on väga paindlikku lähenemist võimaldava finantsinstrumendiga, mis võib aidata investeerimise juures teenida lisatootlust või lühiajalistele hinnakõikumistele piiratud riskiga spekuleerida. Siiski on tegemist riskantse instrumendiga, mille mõistlik kasutamine nõuab teadmisi ning mida algajatele ei soovitata.

Koolitusel räägitakse nii sellest, kuidas kontrollitult täiendavaid riske võtta kui ka seda, kuidas erinevate optsioonistrateegiatega riske maandada või erinevaid investeerimisideid ellu viia.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud investeerimishuvilised, kes soovivad optsioone kasutades teenida oma investeerimisportfelli täiendavat tulu või maandada turbulentsete aegade ootuses portfelli riske.

Koolituse tulemused
Koolituse läbinu:
1) Mõistab optsioonide aja- ning sisemise väärtuse kontseptsiooni ning neid mõjutavaid tegureid
2) Teab peamisi optsioonidega seotud mõisteid
3) Teab peamisi optsioonistrateegiaid, kuidas neid kasutades riske võtta ja maandada
4) Oskab kasutada optsioonide hindamiseks loodud tööriistu ja hinnata mitmete optsioonistrateegiate sobivust erinevates situatsioonides

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning kaasuste lahendamise käigus.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised optsioonide ja nende kasutamise alustest, tutvustada erinevaid optsioonistrateegiaid ning anda osalejatele tööriistad ja vajalikud oskused nende kasutamiseks ja optsioonistrateegiate hindamiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus toimub kolmel järjestikusel õhtul ja kestab kokku 9 akadeemilist tundi. Koolitusel vaheldub loeng praktiliste harjutuste ja näidiskaasuste läbitegemisega. Alates teisest kohtumisest on soovituslik kaasa võtta sülearvuti, et kaasusi praktikas läbi proovida. Kaasuste jaoks kasutatakse tasuta allalaaditavat Excelil põhinevat hindamismudelit.

KOOLITAJA

Tõnn Talpsepp

Tõnn Talpsepp on aktiivne investor ja investeerimisfirma Etalon Varahaldus AS juhatuse liige. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis, sealhulgas on ta viinud läbi kursusi optsioonidest nii algajatele kui edasijõudnutele. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud kaks Eesti Panga teaduspreemiat, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.
AJAKAVA

17:30 - 17:45

17:30 - 17:45

kogunemine

17:45 - 20:30

17:45 - 20:30

Koolitus

Lisainfo

Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa. Selleks helistage telefonil 667 0439 või kirjutage [email protected].

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].