Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused"

Meetodid ostu- ja hanketöö tõhustamiseks ja kulude kokkuhoiuks

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused"

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Läbinisti praktilise õppe käigus saad enda ettevõtte andmeid kasutades reaalsed tööriistad kulude ja varude efektiivseks juhtimiseks!

Õppe eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad paremini mõista ja optimeerida ettevõtte kulude struktuuri ning varude haldamist.

Sihtgrupp: haldusjuhid, ostuspetsialistid, ostujuhid, tootejuhid, hankespetsialistid, hankejuhid, kategooria spetsialistid jm, kes vastutavad ettevõtte kulude ja varude juhtimise eest ning soovivad oma teadmisi ja oskusi selles valdkonnas täiendada.

Praktikumide tulemusena osaleja:

 • mõistab ostu- ja varude juhtimise olulisust ning rolli ettevõtte tõhusas toimimises;
 • oskab rakendada erinevaid kategoriseerimis- ja analüüsimeetodeid, nagu Pareto printsiip, XYZ-analüüs, ABC-XYZ analüüs, EOQ ja TCO;
 • suudab integreerida erinevaid varude juhtimise meetodeid ettevõtte tegevusse, arvestades strateegilisi eesmärke ja vajadusi;
 • omab teadmisi tarnete ja varude haldamisega seotud kulude optimeerimise võimalustest ning oskab rakendada tõhusaid meetmeid nende vähendamiseks;
 • oskab seostada tulemusmõõdikuid ettevõtte eesmärkidega ning suudab neid määratleda, rakendada ja jälgida tulemuste saavutamiseks.

Metoodika:

Õpe baseerub peamiselt praktilistel ülesannetel, kus igal osalejal on võimalik kasutada enda ettevõtte reaalseid andmeid. Andmete tundlikkuse korral võib osaleja numbrid vabalt valitud koefitsiendiga läbi jagada/korrutada. Kui osalejal puudub võimalus oma andmeid kaasa võtta, saab kasutada koolitajate poolt kokku pandud andmeid. Täiendavalt viiakse läbi arutelusid.

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumide sari koosneb neljast moodulist:

 1. Tarnijate ja varude juhtimine
 2. Tööriistad varude juhtimiseks
 3. Kulud varude juhtimises
 4. Ostu- ja hanketöö hindamine ning tulemuste mõõtmine

Osaleda saab nii tervikprogrammis kui üksikutes moodulites.

 

Praktikume viivad läbi Kerttily Golubeva ja Hannes Laaser ehk Team SUCHA.

Team SUCHA taga on tarneahela pikaajalised entusiastid, kes on mentorid, koolitajad, konsultandid, aga oma põhiolemuselt praktikud. Töös kasutatakse metoodilist lähenemisviisi, mida tuuakse praktikatesse läbi diskussioonide, eesmärgiga luua uusi võimalusi.

Team SUCHA omab rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioone ja sertifikaate järgmistel teemadel: strateegiline hankejuhtimine, tarneahelajuhtimine, S&OP, tarneahela kestlikkus (ESG), tarneahela digitaliseerimise strateegiad, coaching.

 

Loe ka koolitust tutvustavat artiklit: ostu ja hankejuhtimise nelja valupunkti lahendamisest, mis annab kulude kokkuhoiu

Koolitajad

 • Kerttily Golubeva

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja koolitaja

  Kerttily Golubeva

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja koolitaja

 • Hannes Laaser

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, tarneahelaekspert ja konsultant

  Hannes Laaser

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, tarneahelaekspert ja konsultant

Ajakava

27.08.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: tarnijate ja varude juhtimine
12.09.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: tööriistad varude juhtimiseks
16.10.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: kulud varude juhtimises
13.11.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: ostu- ja hanketöö hindamine ning tulemuste mõõtmine

09:15 – 09:30

Kogunemine ja tervituskohv

09:30 – 11:00

1. Kategoriseerimine

 • Tarnijate kategoriseerimine
 • Toodete kategoriseerimine
 • Kulukategooriate analüüs

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused, soovitavalt oma ettevõtte andmete pealt

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. ABC - XYZ analüüs

 • Toodete positsioneerimine käibe ja kasutuse järgi
 • Tulemuste arutelud ja diskussioonid

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused, soovitavalt oma ettevõtte andmete pealt, arutelud

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused"

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Läbinisti praktilise õppe käigus saad enda ettevõtte andmeid kasutades reaalsed tööriistad kulude ja varude efektiivseks juhtimiseks!

Õppe eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad paremini mõista ja optimeerida ettevõtte kulude struktuuri ning varude haldamist.

Sihtgrupp: haldusjuhid, ostuspetsialistid, ostujuhid, tootejuhid, hankespetsialistid, hankejuhid, kategooria spetsialistid jm, kes vastutavad ettevõtte kulude ja varude juhtimise eest ning soovivad oma teadmisi ja oskusi selles valdkonnas täiendada.

Praktikumide tulemusena osaleja:

 • mõistab ostu- ja varude juhtimise olulisust ning rolli ettevõtte tõhusas toimimises;
 • oskab rakendada erinevaid kategoriseerimis- ja analüüsimeetodeid, nagu Pareto printsiip, XYZ-analüüs, ABC-XYZ analüüs, EOQ ja TCO;
 • suudab integreerida erinevaid varude juhtimise meetodeid ettevõtte tegevusse, arvestades strateegilisi eesmärke ja vajadusi;
 • omab teadmisi tarnete ja varude haldamisega seotud kulude optimeerimise võimalustest ning oskab rakendada tõhusaid meetmeid nende vähendamiseks;
 • oskab seostada tulemusmõõdikuid ettevõtte eesmärkidega ning suudab neid määratleda, rakendada ja jälgida tulemuste saavutamiseks.

Metoodika:

Õpe baseerub peamiselt praktilistel ülesannetel, kus igal osalejal on võimalik kasutada enda ettevõtte reaalseid andmeid. Andmete tundlikkuse korral võib osaleja numbrid vabalt valitud koefitsiendiga läbi jagada/korrutada. Kui osalejal puudub võimalus oma andmeid kaasa võtta, saab kasutada koolitajate poolt kokku pandud andmeid. Täiendavalt viiakse läbi arutelusid.

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumide sari koosneb neljast moodulist:

 1. Tarnijate ja varude juhtimine
 2. Tööriistad varude juhtimiseks
 3. Kulud varude juhtimises
 4. Ostu- ja hanketöö hindamine ning tulemuste mõõtmine

Osaleda saab nii tervikprogrammis kui üksikutes moodulites.

 

Praktikume viivad läbi Kerttily Golubeva ja Hannes Laaser ehk Team SUCHA.

Team SUCHA taga on tarneahela pikaajalised entusiastid, kes on mentorid, koolitajad, konsultandid, aga oma põhiolemuselt praktikud. Töös kasutatakse metoodilist lähenemisviisi, mida tuuakse praktikatesse läbi diskussioonide, eesmärgiga luua uusi võimalusi.

Team SUCHA omab rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioone ja sertifikaate järgmistel teemadel: strateegiline hankejuhtimine, tarneahelajuhtimine, S&OP, tarneahela kestlikkus (ESG), tarneahela digitaliseerimise strateegiad, coaching.

 

Loe ka koolitust tutvustavat artiklit: ostu ja hankejuhtimise nelja valupunkti lahendamisest, mis annab kulude kokkuhoiu

Koolitajad

 • Kerttily Golubeva

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja koolitaja

  Kerttily Golubeva

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja koolitaja

 • Hannes Laaser

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, tarneahelaekspert ja konsultant

  Hannes Laaser

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, tarneahelaekspert ja konsultant

Ajakava

27.08.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: tarnijate ja varude juhtimine
12.09.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: tööriistad varude juhtimiseks
16.10.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: kulud varude juhtimises
13.11.2024 Ostu- ja hankejuhtimise praktikum: ostu- ja hanketöö hindamine ning tulemuste mõõtmine

09:15 – 09:30

Kogunemine ja tervituskohv

09:30 – 11:00

1. Kategoriseerimine

 • Tarnijate kategoriseerimine
 • Toodete kategoriseerimine
 • Kulukategooriate analüüs

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused, soovitavalt oma ettevõtte andmete pealt

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. ABC - XYZ analüüs

 • Toodete positsioneerimine käibe ja kasutuse järgi
 • Tulemuste arutelud ja diskussioonid

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused, soovitavalt oma ettevõtte andmete pealt, arutelud

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused" (27.08.24, 12.09.24, 16.10.24, 13.11.24)

699,00 €

852,78 € km-ga

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused" (27.08.24, 12.09.24, 16.10.24, 13.11.24)

OsalejaidHind

699,00 €

852,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne iga praktikumi toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Praktikumidel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni programmi alguseni.   

Praktikumide läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus praktikumidel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus.  Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral praktikumil osalemise kohta tõend. 

Praktikumid toimuvad hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]