Koolitused

Otsustamise mõttemudelid

Kas halb otsus on parem kui tegemata otsus?

04. september 2019

Kestus: 1 päev

Äripäev (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Juht teeb iga päev otsuseid. Seda ootavad temalt nii töötajad, kui need, kes juhivad juhti ennast. Otsustamist takistavad ebakindlus, ebapiisav info ja lõpuks lihtsalt hirm teha viga. Otsustamine saab olla spontaanne ja intuitiivne või teadlik ja analüütiline. Tihti teeme intuitiivse, emotsioonidest kantud otsuse ja näeme hiljem kurja vaeva, et otsida sellele takkajärgi ratsionaalseid põhjendusi.

Kahtlemata pole „meeldib/ei meeldi“ või „tahan/ei taha“ tasandil otsustamine alati ja lõpuni vale, kuid professionaalselt juhilt oodatakse enamasti selgelt sõnastatud ja teadvustatud alternatiivide hulgast analüütiliselt valitud tõhusaimat tegevuskäiku. Samas tuleb tegutseda piiratud info ja aja tingimustes.

Nõutud otsustamisoskuste arendamiseks on juhile abiks terve rida mõttemudeleid ja protseduure, mis aitavad ära tunda ja mõtestada otsustussituatsiooni, koguda otsuse tegemiseks vajalikku infot, luua tegelikke käitumisalternatiive, neid analüüsida ja teha lõpuks võimalikult tulemuslik valik. Teadlikult ja süsteemselt läbitud otsustusprotsess on oluliselt abiks ka otsuse vahendamisel täitjatele ja nõusoleku hankimisel otsusele.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate juhtimisteadlikkust ja otsustusoskusi, mis väljenduvad otsustusolukorra äratundmises, olukorrale vastava otsustusprotsessi valikus ja selle protsessi oskuslikus kasutamises parima otsuseni jõudmiseks.

Sihtgrupp

 • Spetsialistist juhiks edutatud inimesed, kes vajavad oma professionaalse tööriistakasti täiendamist konkreetsete otsustamistehnikate tundmaõppimisega. Samuti aitab koolitus kaasa selliste inimeste rollimudeli (spetsialistist juhiks) muutuse edule.
 • Kogenud juhid, kes soovivad edasi arendada oma praktikas väljakujunenud otsustamisoskusi ning paremini mõtestada ja reflekteerida iseenda juhikäitumist
 • Spetsialistid, kes vajavad oma töö tõhusamaks tegemiseks selget arusaama ettevõtte juhtimisprotsesside olemusest, näiteks eksperdina otsustusprotsessi kaasamise korral.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sa tahad saada tõhusamaks otsustajaks, kui täna oled?
 • Kas Sind kritiseeritakse viletsa otsustusvõime pärast ja Sa ei tea miks?
 • Kas Sa püüad mõista, miks Su juht ei otsusta või otsustab just nii, nagu ta seda teeb?
 • Kas Sa soovid tulevikus olla rohkem kaasatud oma töökohta puudutavasse otsustamisse?
 • Kas Sa tahad oma elu eri aspektide üle rohkem ise otsustada ja vastutada?

Koolituse tulemusena osaleja

 • Tunneb ära praktilised otsustusolukorrad
 • Mõistab otsustamist kui eri alternatiivide vahel valiku tegemise kognitiivset protsessi
 • Mõistab otsustamise kahe süsteemi, intuitiivse ja analüütilise, olemust
 • Teab enamlevinud otsustamise mõttemudeleid: TDMP, VROOM, OODA (VOOT)
 • Valib ja rakendab reaalses otsustusolukorras sobilikke mõttemudeleid
 • Analüüsib eri mõttemudelite rakendamise otstarbekust eri otsustusolukordades

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus ehitatakse peaasjalikult üles osalejate endi reaaleluliste juhtimiskaasuste kirjeldusele ja analüüsile. Selleks valmistavad osalejad eeltööna ette 1-2 nende praktikas esinenud otsustusolukorda, mille lahendamisega nad on rahulolematud või mida peavad lihtsalt jagamisväärseks. On oluline, et koolitusel harjutustes kasutatavad juhtimiskaasused oleksid elulised, mitte väljamõeldud. Kogu õppegrupp jagatakse kolmeks 4-6 liikmeliseks inspiratsioonigrupiks. Nendes gruppides toimub konkreetsete kaasuste arutelu ja otsustusprotsessi etappide läbimine. Kogu grupiga koos esitletakse inspiratsioonigruppide tulemusi, antakse koolitajapoolset tagasisidet või tehakse lühikesi teooriakäsitlusi, mis aitavad kaasa praktilise soorituse käigus õppimisele. Koolitusel ei toimu mitte niivõrd teadmiste ülekanne koolitajalt osalejatele, kuivõrd just osalejate endi kogemuse assisteeritud mõtestamine, jagamine ja uute teadmiste seostamine seni eksisteerivate käitumismallidega. Igaüks teeb järeldused iseenda juhikäitumise muutusteks ikka ise.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitagasisidega praktilistele sooritustele, eneseanalüüsi ning reflektsioonimudelite kasutamise abil. Osalejatel on läbivalt võimalus võrrelda enda tulemusi kaaslaste omadega, anda ja saada tagasisidet ning luua enda isiklik arenguplaan kursusel õpitu rakendamiseks.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Erik Reinhold

Erik Reinhold on teeninud 25 aastat Eesti kaitsejõududes, peaasjalikult erinevate allüksuste juhi ja juhtide õpetajana. Ta on lõpetanud Šveitsi Föderaalse tehnikakõrgkooli sõjakolledži sõjaväepedagoogika erialal. Lisaks õppinud juhtimist, eri juhtimisvaldkondade integratsiooni ja strateegiakavandamist Saksamaal, Soomes, Taanis ja USA-s. Erik on osalenud nii juhi kui konsultandina ka äri- ja mittetulundussektori ettevõtmiste arendamisel.
Ta on veendunud, et juhtimine on amet nagu iga teine, see tähendab, et seda saab õppida ja seda peab õppima. Jutt personaalsetest „juhiomadustest“, mis ühel on ja teisel lihtsalt pole, ei leia päris elus enamasti kinnitust.
Pikaajaline juhtimiskogemus alates sõjaväelise allüksuse eestvedamisest kuni juhtide väljaõppega tegeleva õppeasutuse juhtimiseni, on talle andnud võimaluse vaadelda, uurida ja mõtestada praktikas esinevaid, ikka ja jälle korduvaid juhtimisvigu, mida on võimalik vältida, muutes juhi hoiakuid, lähenedes probleemidele süsteemselt kuid samas loominguliselt ja vallates teadmispõhiseid juhtimistehnikaid ja protseduure.
AJAKAVA

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Häälestamine ja sissejuhatus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

„Otsustamise mõttemudelid“

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

„Mõttemudel aitab otsustada “

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Hindamine ja kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.