Veebiseminarid

Pea- ja alltöövõtja suhete regulatsioon ehituse riigihangetes

15.11.2018

Veebiseminar

Alates uuest aastast saavad alltöövõtjad riigihangete seaduse muudatusega õiguse lasta hankijal peatada maksed peatöövõtjale, kui viimane on alltöövõtjale võlgu jäänud.

Rahandusministeeriumi riigihangete seaduse osas nõustanud vandeadvokaat Merit Lind nentis, et uuest aastast hankijatele antav õigusemõistja roll tekitab alltöövõtjate ja peatöövõtjate vahelistes vaidlustes olukordi, kus hankija peab all- ja peatöövõtjate vahel vahekohtunikuks olema, seades oma otsustega ohtu enda tellitud objekti valmimise.

Tule osale 15. novembril kella 10-12 veebiseminaril ja saa teada, mida uus regulatsioon endaga kaasa toob.

Veebiseminari viib läbi Advokaadibüroo CORE Legal vandeadvokaat ja partner Merit Lind.

Veebiseminaril käsitlemisele tulevad järgmised teemad:

  1. Riigihangete seaduses 01.01.2019 jõustuv peatöövõtjatele maksete peatamise regulatsioon ja selle eesmärgid;
  2. Peatöövõtjatele maksete peatamise regulatsiooni võimalikud mõjud praktikas;
  3. Uue regulatsiooni rakendamine kolmiksuhtes hankija-peatöövõtja-alltöövõtja ning sellega kaasnevad õiguslikud riskid;
  4. Viisid riskide maandamiseks ja nende võimalikud tagajärjed.

LISAINFO:

Veebiseminar toimub 15. novembril kella 10.00-12.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Veebiseminar on järelvaadatav 1 nädala jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades evelin.syld@aripaev.ee või helistades tel nr 667 0209.

ESINEJA

Merit Lind

Advokaadibüroo CORE Legal vandeadvokaat ja partner
Merit Lind omab aastatepikkust kogemust riigihankealastes nõustamisprojektides ja vaidlustes. Merit Lind nõustab hankijaid komplekssete projektide planeerimisel, kujundamisel ja vajalike dokumentide ettevalmistamisel, samuti aitab juhtida hankeprotsesse ning esindab hankijaid läbirääkimistes ja vaidlustes. Merit nõustab hankijaid ka hankelepingute täitmise ja rikkumistega tõusetuvates küsimustes, sh õiguskaitsevahendite rakendamisel. Merit on uurinud avalikus sektoris innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmise võimalusi ja lahendusi ning tal on ulatuslikud kogemused IT ja (kriitilise) infrastruktuuri arendusprojektide nõustamisel ja nendega seotud vaidlustes. Nii näiteks on vandeadvokaat Merit Lind nõustanud ja esindanud Politsei- ja Piirivalveametit uue perioodi ID-1 formaadis isikut tõendavate dokumentide hanke ettevalmistamisel, läbiviimisel, läbirääkimistes, seotud vaidlustes ning uue lepingupartneriga sõlmitud lepingu täitmisel tõusetuvates küsimustes.

Vandeadvokaat Merit Lind nõustab pakkujaid pakkumuste ettevalmistamisel, partnerlussuhete kujundamisel nii ühispakkujate kui alltöövõtjate vahel ning esindab pakkujaid nii läbirääkimistel kui vaidlustes. Merit aitab koostööprojektides tagada, et pakkujate õigused, sh ärisaladused ja intellektuaalomand, oleks kaitstud ja riskid maandatud parimal võimalikul viisil kogu hankemenetluse protsessi kui asjassepuutuvate lepingute täitmise vältel.

Merit on Rahandusministeeriumi poolt tellitud 01.01.2019 riigihangete seaduses jõustuva pea- ja alltöövõtjate vaheliste maksete peatamisega seonduva regulatsiooni õiguslike mõjude analüüsi autoriks.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.