Persoonibränd ja oskuslik meediasuhtlus kui konkurentsieelis

Sina ise kui kaubamärk - enda kuvandi loomine meedias ja avalikus ruumis

07. juuni 2019

Kestus: 1 päev

Me kõik oleme iseenda brändisaadikud. Kuvand tekib meist vaatamata sellele, kas soovime seda või mitte. Koolitusel saad teada, kuidas ennast kui brändi üles leida ja kuidas ennast nii offline kui online meedias ja avalikkuses võimalikult tõhusalt nähtaval hoida.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, millist lisaväärtust loovad organisatsioonile tugeva ja tuntava persoonibrändiga meeskonnaliikmed ning anda ka konkreetsed tööriistad selle saavutamiseks.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud keskastme juhid ja juhid, kes soovivad oma ettevõttele persoonibrändi tugevdamise abil lisaväärtust luua, avalike suhete ja turundusvaldkonna eksperdid ja inimesed, kes igapäevaselt tegelevad kõneisikute meediasse suunamisega.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid olla veel nähtavam valdkonnas, kus Sa tegutsed?
 • Tahad teada, kuidas eristuda ettevõtte brändisaadikuna, et jõuda oma soovitud klientideni?
 • Tahad ise juhtida seda, kuidas Sind tuntakse?
 • Tunned huvi, kuidas teha nii, et Sinu ettevõttest räägitaks uudistes, ajalehtedes, ajakirjades?  
 • Oled ettevõtlik ja soovid teada, mida saad Sa ise ette võtta, et meedias endale sobivate teemadega nähtav olla?
 • Kas soovid omandada levinumate meedialõksude vältimise oskust ehk omada nii palju kui võimalik kontrolli selle üle, mida Sinust räägitakse?
 • Soovid teada, kuidas olla aktiivne ning osata pakkuda oma teemasid nii, et need meediavoos kaotsi ei läheks ja ajakirjaniku tähelepanu köidaks?
 • Tahad ise midagi ette võtta, et iga päev aina kirjumaks muutuvas sotsiaalmeedias silma jääda?

Koolituse tulemusena osaleja

 • Oskab teadlikult kujundada persoonibrändi ja teha koostööd meediaga
 • Tajub paremini ära olukorrad, kus on hea sõna võtta ja kus mitte
 • Tabab ära põhilised sõnumi edastamise “lõksud” avalikus ruumis
 • Tuleb paremini toime esinemisärevusega
 • Oskab endale olulised teemad ise meediasse välja pakkuda
 • Oskab teadlikult tegutsedes persoonibrändi arendamise kaudu teistest ettevõtjatest eristuda
 • Oskab paremini luua ja jutustada “oma lugu” ning seda õigetes meediakanalites presenteerida

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse käigus tehakse palju praktilisi harjutusi, täidetakse töölehti, samuti tehakse grupitööd, mille tulemusi avalikult esitletakse. Oluline roll on audiovisuaalsel materjalil Koolitusel osalejad on psühholoogiliselt hoitud ja toetatud. Koolitusel kasutatud materjalid - videod, artiklid vms jagatakse osalejatele vastavalt vajadusele koolituse käigus ja pärast koolitust. Juhul, kui tekib koolitusejärgseid küsimusi, siis on koolitajad valmis osalejat ka hiljem juhendama ning vastama vähemalt ühele e-kirjale.Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Loe koolitusest ka artikleid: 
“Brändisaadik - täpselt doseeritud teavet ja õiges koguses kirge”
"Ka õpetaja on bränd" 
"Tööandja ja persoonibränding - ühe ja sama mündi kaks külge"
“Viis soovitust kuidas olla iseenda boss”

KOOLITAJA

Signe Ventsel

Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Ta aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidel, juhtinud meeskondi ja erinevaid projekte. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Läbi viinud erinevaid koolitusi turundusvallas, inimeste arendamisega seotud teemadel, tuutorlusest ja ettevõtlikkusest. Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja Naised ettevõtluses programmi koolitaja.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Mis on persoonibränd?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Kuidas töötab täna meedia?

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3 in 1 - tööandja bränd, tarbijabränd, persoonibränd

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Kuidas enda kuvandit ise juhtida?

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].