Pettuste avastamine ja vältimine

18.01.2017

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Raamatupidamissüsteem annab võimaluse „vaadata teisele poole seina“ ning näha, mis seal toimub. Seetõttu on raamatupidajate üheks oluliseks rolliks läbi aegade olnud pettuste avastamine.

Kuid olulisem kui pettuste avastamine on nende vältimine. Pettuste vältimisega saab ettevõtte säästa hulga mittevajalikke kulutusi ja ning seetõttu suurendada kasumit.  Samuti on võimalik koju tuua rohkem müügitulu ja suurendada kasumit. 

Pettuste ära hoidmiseks on vaja aru saada, miks ja kuidas „normaalsed“ inimesed satuvad või tõmmatakse pettustesse. Seminari käigus käsitletakse pettustega seotud põhimõtteid – mis on ja millega on seotud pettused, kuidas pettusi ennetada, avastada ja pettustest tekkinud probleeme lahendada. Vaatame mõningaid pettuse liike sügavamalt ning õpime, millised on nende pettuste põhimõtted ja kuidas luua süsteemi, mis aitaks pettusi ära tunda ja ennetada.  Kuna pettuste ennetamise ülesanne on pandud raamatupidamisele, siis vaatame detailsemalt, kuidas pettused võivad kajastuda raamatupidamissüsteemides ja kuidas tagada, et raamatupidamise süsteem aitaks paremini pettusi ära hoida.

Lisaks toome ka hulgaliselt näiteid kohtupraktikast.

ESINEJAD

Ülle Pärl

Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Tartu Ülikooli, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige, Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige, ta juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Terminoloogiakomisjoni, ta on ACCA kontaktisik ning ACCA koolituste pakkumise koordinaator Eestis. Ülle on ka Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) asutaja ja eestvedaja.

Ülle on oma teadmisi ja kogemusi jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkooli juures. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias, Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle EBSi majandusteooria ja rahanduse õppetooli dotsent ning Soomes Mikkeli Rakendusülikooli külalisõppejõud.
Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.

Marek Herm

advokaadibüroo ATTELA vandeadvokaat
PROGRAMM

9:30 - 10:00

9:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Ettekanne

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

Ettekanne

LISAINFO

Kahe või enama isiku korraga registreerimisel ühest maksjaettevõttest kehtib hindadele 5% soodustus.