Podagra ja diabeedi kaasaegne käsitlus (vene keeles)

15.06.2021

Tasuta veebiseminar ARSTIDELE

Podagra on sagedasim põletikuline liigesehaigus meestel ja vanemaealistel naistel (1). Podagraga patsientidel on võrreldes üldpopulatsiooniga 50–70% suurem risk kardiovaskulaarhaiguste esinemiseks (2). Selle aluseks arvatakse olevat podagraga seotud süsteemne põletik, oksüdatiivne stress, endoteeli düsfunktsioon ja muutused lipiidide profiilis (2).

Põhja-Eesti Regionaalhaigla reumatoloog Dr Natalja Kiseleva,  annab ülevaate podagra põhjustest, kulust ja kaasaegsetest ravivõimalustest.

II tüüpi diabeeti haigestumine on maailmas ja ka Eestis tõusva trendiga (3). On ülioluline diagnoosida ja alustada raviga patsientidel võimalikult varakult, sest nii on võimalik diabeedi tüsistuse teket ennetada või edasi lükata (4). Loengu käigus räägib Ida-Tallinna Keskhaigla endokrinoloog Dr Tatjana Toomsoo metformiini* rollist diabeedi patsientide ravis. Millele tähelepanu pöörata diabeediravi alustamisel ja tõhustamisel. Mida arvestada, et saavutada maksimaalne toime metformiini* kui diabeediravi nurgakiviga.

  1.        Tuvik, P. Eesti Arst 2014; 93(6):330–338.
  2.        Andresson, M. Lege Artis 2020; 8:73-75.
  3.        Kohandatud Diabetes Atlas 9-th edition 2019. Alla laetud https://diabetesatlas.org/en/
  4.        Kohandatud Laiteerapong N, et al. Diabetes Care 2019;42:416-426

* Palun lugege täielikku infot metformiini näidustustest, annustamisest, vastunäidustustest ja ohutusest ravimi omaduste kokkuvõtetest siit, siit ja siit.

NB! Venekeelne info allpool!

Sihtgrupp:
  perearstid, retseptiõigusega pereõed, endokrinoloogid, sisearstid, reumatoloogid, kardioloogid, nefroloogid, apteekrid

Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskusveebiseminari toetajaBerlin-Chemie Menarini Eesti 

      

 

NB! Veebiseminar annab 2 täiendkoolituspunkti pärast e-testi edukat sooritamist.

Tunnistuse saamiseks osaleb arst veebikoolitusel ning pärast koolitust vastab valikvastustega küsimustikule, mis saadetakse osaleja meiliaadressile. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik, veebiseminari vaatamise eest tunnistust ei väljastata.

NB! Veebiseminar on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Küsimusi esitama ja oma kogemusi vahetama on oodatud kõik teemast huvitatud arstid. Veebiseminari ajal saate küsimusi esitada kirjutades need vestluse kasti.

Veebiseminar toimub 15. juunil kell 15:15-16.55 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 kuu jooksul pärast toimumist.

Tehnilist infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected], muudes küsimustes kirjutage [email protected] või helistades telefonil +372 5219736.

Современное лечение подагры и диабета
Бесплатный вебинар для врачей

15.06.2021 (на русском языке) 

Подагра - наиболее частое воспалительное заболевание суставов у мужчин и пожилых женщин (1). У пациентов с подагрой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50-70% выше, чем у населения в целом (2). Считается, что это связано с системным воспалением, связанным с подагрой, окислительным стрессом, эндотелиальной дисфункцией и изменениями липидного профиля (2). Доктор Наталья Киселева, ревматолог Северо-Эстонской региональной больницы, расскажет о причинах подагры, современных вариантах лечения и их стоимости.

Заболеваемость диабетом II типа растет в Эстонии и во всем мире (3). Очень важно диагностировать и начать лечение пациентов как можно раньше, поскольку это может предотвратить или отсрочить развитие осложнения диабета (4). Во время лекции доктор Татьяна Тоомсоо, эндокринолог Восточно-Таллиннской центральной больницы, расскажет о роли метформина* в лечении пациентов с диабетом. На что обращать внимание, начиная и усиливая лечение диабета. Что нужно учитывать для достижения максимального эффекта от метформина* как краеугольного камня лечения диабета.

1.        Tuvik, P. Eesti Arst 2014; 93(6):330–338.

2.        Andresson, M. Lege Artis 2020; 8:73-75.

3.        Kohandatud Diabetes Atlas 9-th edition 2019. Alla laetud https://diabetesatlas.org/en/

4.        Kohandatud Laiteerapong N, et al. Diabetes Care 2019;42:416-426

* Пожалуйста, прочтите полную информацию о показаниях, дозировках, противопоказаниях и безопасности метформина здесь, здесь и здесь

Организаторы вебинара: Meditsiiniuudised и Учебно-консультационный центр Medicum (Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus).
Спонсор вебинара: Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Целевая группа: семейные врачи, медсестры с правом выписывать рецепты, эндокринологи, терапевты, ревматологи, кардиологи, нефрологи, аптекари

ПРОГРАММА вебинара

15:15-15:20      Вступление от модератора
Алена Стадник, Менеджер по организации мероприятий

15:20-15:55       Современное лечение подагры
Доктор Наталья Киселева, Северо-Эстонская Региональная больница, ревматолог

15:55-16:30       Использование метформина в клинической практике
Доктор Татьяна Тоомсоо, Восточно-Таллиннская Центральная больница, эндокринолог

16:30-16:50       Презентация Metforal и Adenuric 
Ирина Заботина, Berlin-Chemie Eesti

16:50-16:55       Заключительное слово
Алена Стадник, Менеджер по организации мероприятий

NB! Вебинар дает 2 дополнительный балл обучения после успешного прохождения электронного теста.

Вебинар бесплатный, обязательна предварительная регистрация. Приглашаем всех аптекарей, интересующихся данной темой, задать вопросы и обменяться опытом.

Во время вебинара вы можете задавать вопросы, набирая их в окне чата.

Вебинар состоится 15 июня в 15.15-16.55 онлайн в среде вебинаров Äripäev. Перед вебинаром зарегистрированным пользователям придет электронное письмо со ссылкой доступа к среде вебинара.

Вы можете смотреть семинар со своего компьютера на работе, дома или в другом месте, вам понадобится компьютер, подключение к интернету и наушники для более комфортного прослушивания.

Все зарегистрированные смогут пересмотреть вебинар в течение 1 месяца после мероприятия.

 

ESINEJAD

Dr Natalja Kiseleva

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, reumatoloog

Dr Natalja Kiseleva

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, reumatoloog

15.06.2021
15:20 - 15:55

Dr Tatjana Toomsoo

Ida-Tallinna Keskhaigla, endokrinoloog

Dr Tatjana Toomsoo

Ida-Tallinna Keskhaigla, endokrinoloog

15.06.2021
15:55 - 16:30

Irina Zabotina

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Irina Zabotina

Berlin-Chemie Menarini Eesti

15.06.2021
16:30 - 16:50

Alyona Stadnik

DV Vedomosti ärijuht

Alyona Stadnik

DV Vedomosti ärijuht

15.06.2021
15:15 - 15:20
16:50 - 16:55
PROGRAMM

15:15 - 15:20

15:15 - 15:20

Sissejuhatus moderaatorilt

Alyona Stadnik

15:20 - 15:55

15:20 - 15:55

Podagra kaasaegne käsitlus

Dr Natalja Kiseleva

15:55 - 16:30

15:55 - 16:30

Metformiini kasutamine kliinilises praktikas

Dr Tatjana Toomsoo

16:30 - 16:50

16:30 - 16:50

Metforal ja Adenuric presentatsioon

Irina Zabotina

16:50 - 16:55

16:50 - 16:55

Lõppsõna

Alyona Stadnik

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .

Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Seminarile registreerudes nõustub osaleja, et tema nime, perekonnanime ja eriala jagatakse Berlin-Chemie Menarini Eesti esindusega ürituse tõendamiseks.

Üksikasjalik teave teie isikuandmete töötlemise reeglite kohta on saadaval siin.

MATERJALID