UUS!

Power BI

25. november 2019 - 28. november 2019

Kestus: 4 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Power BI on nii interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist kui ka äri analüütika teenus.

See on mõeldud kõigile, kes töötavad andmetega ja puutuvad kokku raporteerimisega. Power BI võimaldab kasutajal luua dünaamilisi raporteid ning jagada need lõppkasutajatega. Power BI kasutaja suudab läbi oma teenuse hallata kõike -  alates lähteandmetest kuni lõpp-tulemuseni. Kõik lahendused on madala koodivajadusega ega nõua erilisi programmeerimise alaseid teadmisi.

Sihtgrupp:

Kõik Exceli kasutajad. Analüütikud, juhid, raamatupidajad jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab laadida andmed Power BI programmi.
 • Teab, kuidas luua andmemudeli seoseid.
 • Oskab kategoriseerida ja määrata andmetüüpe.
 • Suudab luua visuaalidele erinevaid kiir-mõõdikuid.
 • Oskab visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel.
 • Oskab jagada andmeid Power BI Service keskkonnas.
 • Oskab luua näidukute blokke veebi töökeskkonnas.
 • Oskab hallata turvaseadistusi.
 • Suudab lahendada andmeanalüüsis erinevaid ülesandeid.
 • Oskab kasutada Power BI tehisintellekti abi andmete analüüsimisel.

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega. Kasuks tulevad Power Query teadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Andmete laadimine PBI Desktop programmi.
 • Andmemudeli koostamine ja seosed.
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine.
 • Erinevate kiir-mõõdikute loomine.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Visuaalide kujundamine.
 • Raporti publitseerimine PBI Service töökeskkonda.
 • Töökeskkonnas näidikute bloki koostamine.
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel.
 • Turvaseadistused.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub neljal järjestikusel õhtul kell 1700-2030.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Stig Granlund

Stig on töötanud analüütikuna enam kui 5 aastat mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. Kolleegide aitamisest kasvas välja koolitaja hobi ja ta on üle kahe aasta tegelenud Exceli ja MS Office koolitustega. Stig on spetsialiseerunud Power BI ja Power Query eelkõige toodetele. Igapäevaselt töötab Stig BI lahenduste juhteksperdina turu-uuringute valdkonnas.
AJAKAVA

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Sissejuhatus

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Andmete import

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Andmete puhastamine

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Mudeli seosed

20:30

20:30

Päeva lõpetamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Arvutatud tulbad

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Arvutatud tabelid

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Mõõdikud

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Andmete visualiseerimine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Visuaalide kujundamine

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Raporti koostamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Erinevad vaated

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Raporti kujundamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Raporti laadimine weebi

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Weebikeskkonna haldamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Weebirakendused

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või info@koolitus.ee.