02.12.2019 Power Query (õhtune)

02. detsember 2019 - 05. detsember 2019

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Power Query tehnoloogia võimaldab kasutajal luua andmeühendusi erinevate andmeallikate vahel nagu Exceli failid, SQL andmebaasid, veebi platvormid jne. Lisaks ühenduse loomisele ja andmete kaevandamisele, saab Power Queryga teostada andmete kombineerimise ja agregeerimise protseduure, et edasine analüüs oleks lihtsustatud.

Sihtgrupp:

Power Query kursus sobib kõigile, kes on Exceli ja Power BI kasutajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab luua ühendusi erinevate allikatega.
 • Oskab valmistada ette andmed edasiseks analüüsiks.
 • Suudab siduda ja agregeerida erinevaid tabeleid.
 • Oskab määrata andmetele õige tüübi ja tagab andmete kvaliteedi.
 • Oskab luua arvutuslikke tulpasid ja tingimuslauseid M keeles.
 • Suudab liigendada imporditavaid tabeleid.
 • Oskab lahendada erinevaid andmetöötluse ülesandeid.

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Erinevate ühenduste loomine (Excel, SQL, Web jne).
 • Andmete puhastamine ja ettevalmistamine andmemudeliks.
 • Tabelite sidumine ja agregeerimine.
 • Andmetüüpide määramine ja kvaliteet.
 • Tulpade lisamine ja tingimuslaused.
 • Tabelite liigendamine.
 • M keele sissejuhatus ja erinevad harjutused.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Stig Granlund

Stig on töötanud analüütikuna enam kui viis aastat mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. Kolleegide tööalasest nõustamisest kasvas välja koolitamise hobi ja nii on ta üle kahe aasta tegelenud Exceli ja MS Office koolitustega.

Lisaks on Stig spetsialiseerunud Power BI ja Power Query teemadele ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlik sertifikaat BI valdkonnas: Microsoft® Certified Solutions Associate: BI Reporting.

Igapäevaselt töötab Stig BI lahenduste juhteksperdina turu-uuringute valdkonnas. Talle meeldib tegeleda õpetamisega, arendades inimestes analüütilist mõtlemist - "Parim tööriist selleks on ei midagi muud, kui Excel!"

AJAKAVA

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Sissejuhatus

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Import erinevatest allikatest

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Andmete puhastamine

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Andmete sidumine

20:30

20:30

Päeva lõpetamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Andmete sidumise probleemid

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Andmetüübid

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Transformeerimised

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Erinevad harjutused

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

M keel

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Parameetrid

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Funktsioonide kasutamine

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Tulpade ja ridade arvutamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Andmekraapimine weebist

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Mudeli ettevalmistamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Andmete laadimine mudelisse

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või [email protected].