IT

PowerPointi koolitus

13.02.2019

Lõõtsa 8, Tallinn, II korrus

Koolitus keskendub sellele, kuidas efektiivsemalt oma tööd PowerPointis korraldada ja millised on esitluse koostamise head tavad ning kuidas olla parem esineja.

Räägime sellest, millised on tööetapid esitluse loomisel, millised on sisu- ja kujundusreeglid, kuidas kasutada juhtvaateid ning esinejavaadet.

Kursuse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja PowerPointi näidispresentatsiooni.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud kõikidele PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes tahavad oma esitluse koostamise ja esitlemise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Koolituse edukal lõpetamisel suudavad õppijad:

 • planeerida oma esitlust lähtuvalt headest tavadest
 • luua erineva paigutusega slaide
 • kasutada slaididel erinevaid objekte (pilt, joonis, video jms)
 • kujundada slaide
 • määrata slaididele üleminekuefekte
 • kasutada erinevaid animatsioone
 • kasutada juhtslaide
 • luua kohandatud slaidiseansi
 • loodud slaide esitleda
 • kasutada esinejavaadet
Koolituse sisukord:

Sissejuhatus PowerPointi
Esitluse planeerimise 5 etappi. Uue töökeskkonna tutvustus, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid. Esitluse koostamise põhimõtted ja head tavad. Esitluse avamine ja salvestamine. Mallide kasutamine.

Töö slaididega
Uue slaidi lisamine, paigutuse valimine, liigendusvaade. Juhtslaidi vaade. Päised ja jalused.

Objektide lisamine
Esitlusse erinevate graafiliste objektide, piltide, jooniste lisamine, videote linkimine ja lisamine. Importimise valikud teistest Office programmidest.

Kujunduse määramine
Kujundusmallide rakendamine. Slaidi suuruse ja suuna muutmine. Taustagraafika lisamise võimalused. Kujundusmalli salvestamine.

Animatsioonid ja siirded
Animatsioonide kasutamine esitluses. Animatsioonide liigid ja nende seadistamine. Slaididele üleminekute lisamine. Kiirus ja slaidivahetuse juhtimine. Head tavad. Juhtslaidi vaade.

Esitlemine
Esitluse ettevalmistamine esitlemiseks, soovitused ja nipid, mida esitluse koostamisel jälgida, kohandatud seansi loomine, jutustuse kasutamine ning esinejavaate kasutamine. Nipid-trikid esitlemise ajal.

Koolituse hind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.
ESINEJA

Jaan Vaabel

IT Koolituse koolitaja
Kasutajakoolituste koolitaja/andragoog, täiskasvanute koolitaja tase 5 kutse. IT Koolituse koolitaja alates 2003. aastast. Tunnustatud Parima Koolitaja tiitliga aastatel 2009- 2011 ning Aasta Koolitaja tiitliga aastatel 2012, 2013, 2014 ja 2016. Omab pikaaegset kogemust kontori -ja eritarkvara koolitusprojektide läbiviimisel: MS Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Hetkel täiendab ennast Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil kursus@koolitus.ee või telefonil 618 1727. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või gerly.kiidli@koolius.ee.