Koolitused

PowerPointi koolitus

11. juuni 2020 - 10. juuni 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, 19094, Tallinn

Koolitus keskendub sellele, kuidas efektiivsemalt oma tööd PowerPointis korraldada ja millised on esitluse koostamise head tavad ning kuidas olla parem esineja. Räägime sellest, millised on tööetapid esitluse loomisel, millised on sisu- ja kujundusreeglid, kuidas kasutada juhtvaateid ning esinejavaadet. Kursuse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja PowerPointi näidispresentatsiooni.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on mõeldud kõikidele PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes tahavad oma esitluse koostamise ja esitlemise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Koolituse edukal lõpetamisel suudavad õppijad:

 • planeerida oma esitlust lähtuvalt headest tavadest
 • luua erineva paigutusega slaide
 • kasutada slaididel erinevaid objekte (pilt, joonis, video jms)
 • kujundada slaide
 • määrata slaididele üleminekuefekte
 • kasutada erinevaid animatsioone
 • kasutada juhtslaide
 • luua kohandatud slaidiseansi
 • loodud slaide esitleda
 • kasutada esinejavaadet 
Koolituse sisukord:

Sissejuhatus PowerPointi
Esitluse planeerimise 5 etappi. Uue töökeskkonna tutvustus, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid. Esitluse koostamise põhimõtted ja head tavad. Esitluse avamine ja salvestamine. Mallide kasutamine.

Töö slaididega
Uue slaidi lisamine, paigutuse valimine, liigendusvaade. Juhtslaidi vaade. Päised ja jalused.

Objektide lisamine
Esitlusse erinevate graafiliste objektide, piltide, jooniste lisamine, videote linkimine ja lisamine. Importimise valikud teistest Office programmidest.

Kujunduse määramine
Kujundusmallide rakendamine. Slaidi suuruse ja suuna muutmine. Taustagraafika lisamise võimalused. Kujundusmalli salvestamine.

Animatsioonid ja siirded
Animatsioonide kasutamine esitluses. Animatsioonide liigid ja nende seadistamine. Slaididele üleminekute lisamine. Kiirus ja slaidivahetuse juhtimine. Head tavad. Juhtslaidi vaade.

Esitlemine
Esitluse ettevalmistamine esitlemiseks, soovitused ja nipid, mida esitluse koostamisel jälgida, kohandatud seansi loomine, jutustuse kasutamine ning esinejavaate kasutamine. Nipid-trikid esitlemise ajal.

 

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.

 

 

KOOLITAJA

Monica Merents-Irs

Monica on IT Koolituses töötanud alates aastas 2007. Hetkel loeb ta MS Office kursusi. Valdab veel programme nagu CorelDraw (lõputöö koos värviõpetusega ja kompositsiooniga), vabavaralised OpenOffice, Inkscape, Gimp, Scribus. On osalenud E-tervise ja Töötukassa projektides. Monica on õppinud Tallinna Ülikooli magistrantuuris informaatikaõpetaja-kooli infojuht erialal ja hetkel õpib taas Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetaja eriala. Monica on ka koostanud erinevaid e-õppematerjale ja lauamänge, mis on seotud loodusharidusega.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.