PRAKTIKUM: Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamine

21.03.2019

Park Inn by Radisson Central Tallinn, Narva maantee 7c, Tallinn

2018 lõpus jõustunud rahapesu ja terrorismitõkestamise seadusemuudatuse järgi peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerivad.


Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Kuna riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on paljudele keeruline teema, siis praktikumil käsitlemegi järgmisi teemasid audiitorite ja raamatupidamisteenuse osutajate vaatenurgast:

  • Missugused on seadusest tulenevad nõuded?
  • Milline peab olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Missuguseid hoolsusmeetmeid tuleb rakendada?
  • Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
  • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust? 

Praktikumi käigus teeme läbi riskide hindamise ehk kõik osalejad saavad koolituse käigus koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu. Peale praktikumi on võimalik antud mudel lõpuni vormistada ning kehtestada juhtkonna poolt.

Kõrgema juhtkonna poolt allkirjastatuna ning kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonda, peavad ettevõtetel kes on kohustatud isikuks seaduse järgi, olema:  

  • riskihinnangu metoodika ja sisekorrad
  • sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise
  • sisekontrolli eeskiri, mis sätestab kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimist

Antud dokumente nõuavad järelevalveasutused sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile alates 27.11.2018.

Sihtgrupp: raamatupidamisteenuse osutajad ning väikese- ja keskmise suurusega audiitorbürood.

ESINEJA

Siiri Antsmäe

Atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.
PROGRAMM

8:30 - 9:00

8:30 - 9:00

Registreerimine ja hommikukohv

9:00 - 10:30

9:00 - 10:30

Praktikum

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

Praktikum

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.