Projektijuhtimine ehituses 20.11.2018

Kuidas tõsta ehituse efektiivsust?

20. november 2018 - 21. november 2018

Kestus: 2 päeva

Koolitus annab 11 täiendõppe punkti.

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida tema isiklikult saab teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Koolitusele on oodatud

ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

• struktureeritud ülevaate projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses
• süsteemse arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest
• hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta
• mõistmise, kuidas jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni

Koolituse käigus koostatakse isiklik tegevuskava töödest, mis võimaldavad analüüsida edasisi tegevusi ning viise, kuidas edasisi tegevusi läbi viia.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde ja aruteluse käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine terves mahus.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

• tõhusama töökorralduse ja ajakulu vähendamise
• täpsema ressursikasutuse planeerimise
• teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
• pingevabama töökeskkonna.

 

Projektijuhtimine ehituses koolitusele järgneb jätkukoolitus Professionaalne projektijuhtimine 2.osa, mille eesmärk on valmistada projektijuhte ette kutseeksami sooritamiseks. Jätkukoolituse kuupäevad on 18.-19.12.2018 ja 16.01.2019. 

Tervikprogrammi on võimalik registreeruda soodsama hinnaga SIIN.

KOOLITAJA

Tiit Valm

konsultant ja täiskasvanute koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (tase 6) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiit Valmil on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiit Valm on andnud oma teadmisi edasi koolitusfirmades Invicta, Ariko ja BCS. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Üldosa

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Üldosa jätkub

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Projekti ettevalmistus ja läbimõeldus

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Projekti läbimõelduse teema jätkub

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Projekti läbimõelduse teema jätkub

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Projekti läbimõelduse teema jätkub

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Projekti teostamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Projekti teostamine, projekti lõpetamine, koolituse kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].