Teabevara

Raamatupidamise teabevara

Raamatupidamise teabevara abil juhite ettevõtte arvepidamist kindla käega

Raamatupidamine alati korrektselt ja ületunde tegemata valmis, kasutades raamatupidamise teabevara!

Miks just raamatupidamise teabevara?

Raamatupidaja töös on vaja teada palju detaile, nüansse ja iseärasusi. Seadused uuenevad ja on vaja täpset infot, kuidas tööd teistmoodi teha. Selleks, et olla oma töös tasemel ja toimida kooskõlas kehtivate õigusaktidega, on vaja end pidevalt täiendada ja muudatustest teadlik olla. Raamatupidamises tekib ikka küsimusi ning vahel ka üsna ootamatuid. Vastused on kusagil alati olemas, kuid internetist otsimine võib olla nagu katse leida nõela heinakuhjast. Võid kulutada tunde Google'ist otsimisele ega pruugi ikka õiget vastust leida. Aeg on taastumatu ressurss, need tunnid on juba läinud ning neid ei saa enam kunagi tagasi. Saad teha tulevikus nutikamaid valikuid, otsides vastuseid oma küsimustele otse raamatupidamise teabevarast

 

Kliendikogemused

"Olin esialgu raamatupidamise teabevara suhtes skeptiline, kuid sain sealt väga kiirel tööajal oma mitmele küsimusele vastuse. Plaanin pikendada tellimust." 

 Angeelika K, raamatupidaja

 

"Mulle meeldib, et saan nõuandekeskuses küsimusi esitada. Olen tänu raamatupidamise teabevarale audiitori konsultatsiooni teenustelt juba 560 eurot kokku hoidnud."

Margit L, raamatupidaja

 

Kuidas raamatupidamise teabevara aitab Su aega kokku hoida?

VASTUSED KIIRELT KÄTTE
arusaadavalt struktureeritud sisu võimaldab mõne klikiga õige koha üles leida.

USALDUSE GARANTII 
kogu sisu on loonud raamatupidamise valdkonna professionaalid.

SEADUSE MUUDATUSED
oleme kursis kõigi Su tööd puudutavate seadusemuudatustega ja edastame Sulle regulaarselt uut teavet.

PALJU PRAKTILISI NÄITEID
mis aitavad Sul oma töös lihtsamini õigeid lahendusi leida.

REKLAAMIVABA
ainult erialane info.

UUENDUSTE TEAVITUSED OTSE MEILIGA
saad kiiresti teabe valdkonna uuenduste ja muudatuste kohta meili teel kätte.

ALATI OLEMAS
kasuta vajaduspõhiselt, kui küsimus tekib.

LISAVÕIMALUSENA PABERVÄLJAANNE
soovi korral saadame uuendused ja täiendused, mida saad lugeda mugavalt paberil.

 

Kuidas raamatupidamise teabevara aitab Su raha kokku hoida?

NÕUANDEKESKUS
saad otse spetsialistilt nõu küsida.

DOKUMENDIPÕHJAD JA NÄIDISED
saad kohe sobivad dokumendid alla laadida ja enda ettevõtte jaoks kasutusele võtta.

ERINEVAD SEADMED
saad kasutada nii arvutis, tahvelarvutis kui ka mobiilis.

AUDIO- JA VIDEOLOENGUD
salvestused raamatupidamise valdkonna konverentsidelt, seminaridelt ja raadiosaadetest, mida saad kuulata-vaadata endale sobival ajal, hoides kokku nii raha kui ka aega.

 

Küsi otse spetsialistilt!

Tellides raamatupidamise teabevara, saad võimaluse meie e-nõuandekeskuses esitada küsimusi spetsialistidele, kes vastavad 2 tööpäeva jooksul. Vahel võib tekkida spetsiifiline küsimus, millele ei leia kohe vastust. Sel juhul on hea kasutada võimalust küsida otse asjatundjalt.

Spetsialistid vastavad küsimustele järgmistes valdkondades: tööõigus, lepinguõigus, raamatupidamine ja maksud.

 

Mida raamatupidamise teabevara täpsemalt sisaldab?

Siin on olemas kogu tööks vajalik teave nii alustavale kui ka staažikale raamatupidajale. Raamatupidamise teabevara uueneb pidevalt. Lisaks saate kuulata erialaseid raadiosaateid ja vaadata videoid konverentsidelt. NB! Kogu teabevara info on alati ajakohane ja kehtiv.

Alljärgnevalt on näha raamatupidamise teabevara hästi struktureeritud sisu, mis jaotub kümneks põhiteemaks ja aitab Sul enda töös kiiresti ning lihtsalt kõikidele küsimustele vastused leida. Väljatrükituna umbes 1000+ lehekülge.

RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE ETTEVÕTTES
- Hea raamatupidamissüsteemi tunnused
- Raamatupidamise sise-eeskiri
- Dokumentide ja toimingute standardimine
- Dividendi kajastamine raamatupidamises
- Personaliga seotud raamatupidamisarvestus
- Töötamise registrisse lisanduvad uued andmed
- Palgaarvestus: erinevad tasuliigid ja nende maksustamine
- Töötasust kinnipidamise reeglid
- Puhkusetasu ja keskmise tasu arvestus
- Tööandja makstav haigushüvitis
- Raamatupidamisregistrid ja dokumendid
- Maksuarvestus raamatupidamises
- Raamatupidamine ja sisekontrollisüsteem
- Sisekontrolli näiteid
- Kuluarvestus
- Toetuste ja abiraha kajastamine raamatupidamisarvestuses
- Raamatupidamisandmete analüüs. Eelarvestamine
- Raamatupidaja atesteerimine

AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
- Majandusaasta aruande koostamise eesmärk eriliigilistele ettevõtetele
- Aastaaruande koosseis
- Majandusaasta aruande kinnitamine
- Majandusaasta aruande esitamine ettevõtjaportaalis
- Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
- Arvestuspõhimõtted, muutused arvestuspõhimõtetes ja raamatupidamislikes hinnangutes
- Vead eelmiste majandusaastate aruannetes
- Sündmused pärast bilansipäeva
- Arvestusvaluuta, esitusvaluuta ja välisvaluutatehingute kajastamine
- Õiglane väärtus raamatupidamises
- Seotud osapooled
- Varade ja kohustuste hindamine
- Tegevuse jätkuvus
- Aastaaruande levinumad vead

BILANSS
- Bilansi vorm
- Lühi- ja pikaajalisuse eristamine bilansis
- Varad
- Kohustused
- Eraldised ja tingimuslikud kohustused
- Omakapital
- Derivatiivsed finantsinstrumendid

KASUMIARUANNE
- Kasumiaruande vormid
- Tulu arvestus
- Selgitused kasumiaruande kirjetele
- Aktsiakasum
- Koondkasumiaruanne

MUUD AASTAARUANDE KOMPONENDID
- Rahavoogude aruanne
- Rahavoogude aruande koostamise näidis
- Omakapitali muutuste aruanne
- Raamatupidamise aastaaruande lisad
- Tegevusaruanne, nõuded sellele ja finantssuhtarvud

ETTEVÕTETE OMANDAMINE
- Äriühendused
- Ostumeetod
- Korrigeeritud ostumeetod

KONSOLIDEERIMINE JA KAPITALIOSALUSE MEETOD
- Konsolideerimise üldpõhimõtted
- Ettevõtete konsolideerimine
- Tütarettevõtted välismaal
- Kapitaliosaluse meetod
- Täiendavad näited

SPETSIIFILISTE ETTEVÕTETE RAAMATUPIDAMINE
- E-kaubandus
- Avaliku sektori finantsarvestus ja -aruandlus
- Ehitusettevõtted
- Mittetulundusühingud ja sihtasutused
- Korteriühistu raamatupidamise erisused
- Ühisrahastuse investeeringute raamatupidamisarvestus

MUUD RAAMATUPIDAMISE ARUANDED JA NÕUDED
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisteenuse osutajale
- Aruanded ettevõtte lõpetamisel
- Ühtne euromaksete piirkond SEPA
- Andmekaitsemääruse muudatused
- Äriühingu tegelik kasusaaja
- Krüptovääringud ja token’id ehk PTP-instrumendid
- Vedelkütuse seaduse muudatused

RAHVUSVAHELINE RAAMATUPIDAMINE
- Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS)

LISAD
Raamatupidamise sise-eeskirja näidis, Töölähetuse korralduse näidis, Töölähetuse aruande näidis, Puhkuste ajakava muudatuse taotluse või kokkuleppe näidis, Aruande allkirjad, Suhtarvud, Kontroll-leht vahearuande koostamiseks, Konsolideeritud vahearuande näidis, Likvideerimisaruanne, Lõpparuanne, Varajaotusplaan

 

Edukad ettevõtted, kes on valinud endale partneriks raamatupidamise teabevara

Imatra Elekter AS, Viking Line Eesti, Fertilitas AS, Viljandi vallavalitsus, Hesburger AS, Neste Eesti AS, Endla teater, Zone Media OÜ, Toyota Baltic AS, Ragn-Sells AS jpt

 

Kes on raamatupidamise teabevara autorid?

Raamatupidamise teabevara on raamatupidajatele abiks olnud juba üle 20ne aasta. Selle aja jooksul on autoritena kaasa aidanud palju erinevad ettevõtted PriceWaterhouseCoopers´ist kuni BDO Eesti´ni. Praegu on raamatupidamise teabevara peatoimetaja Krista Teearu.

„Tõeliselt hea raamatupidaja suudab näha suurt pilti ja oskab anda ettevõtte juhile vajalikku infot. Ta kontrollib kõiki detaile ning kajastab tehinguid õigesti nii raamatupidamislikult kui ka maksunduslikult. Raamatupidamise teabevara abil on lihtne hakkama saada ka keeruliste ja harvaesinevate tehingutega.”

Krista Teearu, raamatupidaja, Robby & Bobby OÜ

Krista Teearu on raamatupidamisega tegelenud üle 20 aasta. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis infotehnoloogia diplomiprogrammi, Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureuseõppe, tehnikaülikoolis MBA programmi ning läbinud kõik ACCA eksamid. Ta on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja ja raamatupidamisteenuste toimkonna liige. Krista töötas aastatel 2007–2015 Magnumi kontserni pearaamatupidajana ja 2015–2017 TransferWise'i kontserni pearaamatupidajana. Alates 2017. aasta suvest on Krista raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby partner. Lisaks kirjutab ta Eesti üht tuntumat finantsteemalist blogi – Pilvebüroo. Krista on kirjutanud ka mitmeid raamatupidamise, finantsjuhtimise ja maksude teemalisi e-raamatuid.

 

Kas raamatupidamise teabevara sobib mulle?

Aeg-ajalt tekib raamatupidajatel küsimusi teabevara kohta. Toome välja levinumad küsimused, millele oleme vastanud.

Kui kaua raamatupidamise teabevara litsents kehtib?
Raamatupidamise teabevara litsents kehtib ühe aasta (365 päeva). Seejärel saab seda soovi korral automaatselt pikendada.

Otsin üldiselt infot Riigi Teataja ning Maksu- ja Tolliameti kodulehtedelt. Kas teabevara saab mulle ka lisaväärtust pakkuda?
Jah, loomulikult. Raamatupidamise teabevara aitab säästa aega, mis kulub Riigi Teatajast otsimise ja saadud info tõlgendamise peale. Lisaks saad otse meilile kõik seadusemuudatused, mis raamatupidamist mõjutavad. See aitab kokku hoida väärtuslikku aega. Maksu- ja Tolliamet annab kiiret ja adekvaatset nõu, kuid pigem riigile soodsast aspektist. Raamatupidamise teabevara näitab soodsamaid võimalusi Sinu seisukohast.

Otsin vastuseid Google'ist. Kuidas raamatupidamise teabevara saab mulle abiks olla?
Jah, internet on otsinguks hea allikas. Võib-olla leiad vastuse kiiresti, kuid võib juhtuda ka nii, et kulutad mitu tundi kallist tööaega ega leia vastust. Raamatupidamise teabevara on nagu raamatupidamise Google. Kogu teave on ainult teemakohane ja hästi struktureeritud, et teha õige info leidmine võimalikult mugavaks. Kui juhtub, et Sa tõesti mõnele spetsiifilisele küsimusele vastust ei leia, siis saad alati kasutada e-nõuandekeskust, kus raamatupidamise ja maksuspetsialistid vastavad Sinu küsimusele 2 tööpäeva jooksul.

Kas saan kaasa ka paberväljaande?
Jah, soovi korral on võimalus saada ka postiga paberväljaanne. Rohkem infot on siiski meie veebikeskkonnas.

Kas raamatupidamise teabevara sisaldab ka dokumendinäidiseid?
Just, meil on hulgaliselt dokumendipõhjasid ja näidiseid. Need saad paari klikiga alla laadida ja kohandada enda ettevõtte jaoks sobivaks. Sellega säästad nii aega kui ka raha.

Oleme oma seniste keerukamate küsimuste puhul konsulteerinud juristi ja audiitoriga. Kas teabevara võib olla meie ettevõttele abiks?
Jah, eriti siis, kui tellite konsultatsiooniteenust tunnihinna alusel väljastpoolt maja. Küsimuse tekkides saate kohe teabevara veebikeskkonna avada ja paari klikiga küsimusele vastuse leida. Kui te kohe küsimusele vastust ei leia, siis saate spetsialistile e-nõuandekeskuse kaudu küsimuse esitada. See teenus on juba tellitava teabevara hinna sees.

Mul on väga palju tööd ja pole aega eriti lugeda, kas raamatupidamise teabevarast on mulle ikkagi kasu?
See on raamatupidajate hulgas väga levinud probleem, et neil on väga palju tähtsat tööd teha ja raske leida lugemiseks aega. Raamatupidamise teabevara suureks plussiks on see, et Sa ei peagi aega kulutama selle pidevale lugemisele. See on Sul kohe olemas siis kui mõni küsimus peaks tekkima ning säästad väärtuslikku aega, sest ei pea internetiavarustest vastuseid otsima. Lisaks sisaldab raamatupidamise teabevara palju audio-video materjali konverentsidelt ja temaatilistest raadiosaadetest, mida saad kuulata endale sobival ajal kasvõi tööle ja koju sõites või õues jalutades. Saad ka säästa raha konverentsi külastustelt, kuid ometi olla tähtsate raamatupidamisalaste teemadega kursis.

 

Raamatupidamise teabevara on:

Praktiline, mahukas ja süsteemne teave aastaaruande koostamisest, raamatupidamise korraldamisest, bilansist ja kasumiaruandest ning muudest olulistest teemadest. Peatoimetaja on Pilvebüroo OÜ juht ja Robby & Bobby OÜ partner Krista Teearu.

Aastalitsentsiga saate

  • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
  • kasutada e-nõuandekeskust
  • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
  • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Juba 1700+ ettevõtet usaldavad teabevara oma tööd lihtsustama

Kui soovid samuti nende hulgas olla, telli kohe raamatupidamise teabevara!

Kui Sa ei ole kindel, kas raamatupidamise teabevara saab Su tööd lihtsamaks ja kiiremaks muuta, broneeri tasuta konsultatsioon raamatupidamise teabevara nõustaja Britt Katarina Parvega

Konsultatsiooni käigus saad teada, kas ja kuidas raamatupidamise teabevara aitab Sul oma töös aega ja raha kokku hoida.

Tellimine

Liitumine aastase sammuga