Teabevara

Raamatupidamise teabevara

Raamatupidamise teabevara abil juhite ettevõtte arvepidamist kindla käega

Praktiline, mahukas ja süsteemne teave aastaaruande koostamisest, raamatupidamise korraldamisest, bilansist ja kasumiaruandest ning muudest olulistest teemadest.

Raamatupidamise teabevara peatoimetaja on raamatupidamisekspert ja raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby juhatuse liige Krista Teearu.

Aastalitsentsiga saate

  •        ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
  •        kasutada e-nõuandekeskust
  •        lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
  •        e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Audio ja video UUS AUDIO
3. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes
4. Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
5. Bilanss
6. Kasumiaruanne
7. Muud aastaaruande komponendid
8. Ettevõtete omandamine
9. Konsolideerimine ja kapitaliosaluse meetod
10. Spetsiifiliste ettevõtete raamatupidamine
11. Muud raamatupidamise aruanded ja nõuded
12. Rahvusvaheline raamatupidamine

 

Näidispeatükk

4.14.
Aastaaruande levinumad vead
Laile Kaasik

Raamatupidamise aastaaruannete kvaliteet on aastast aastasse paranenud, kuid siiski esineb üldist head taset alla tõmbavaid vigu.

Raamatupidamise aastaaruannetes esinevad vead võib liigitada tinglikult kaheks:

  • otsesed eksimused raamatupidamise seaduse (RPS) või Eesti finantsaruandluse standardite (edaspidi ka EFS, endine RTJ) konkreetsete nõuete vastu;
  • eksimused aruande koostamise põhimõtete vastu, nt olulise info avalikustamata jätmine.

Enamasti võivad mõlemat liiki eksimused tuleneda teadmatusest või mõnikord kahjuks ka inimlikust lohakusest, kuid aruandes olulise info avalikustamata jätmine võib olla ettevõtte juhatuse teadlik valik näiteks juhul, kui selle arvesse võtmine muudab ebasoovitavas suunas ettevõtte majandustulemust (ja sellest olenevat juhatuse liikmete tasu) või avalikustamine ei ole soodne ettevõtte kuvandile.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsteadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud infot, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Seega rakendatava finantsaruandluse raamistiku nõudeid silmas pidades peab finantsaruannetes avalikustatama adekvaatselt infot:

  • valitud ja rakendatud märkimisväärse arvestuspoliitika kohta;
  • juhtkonna arvestushinnangute kohta.

 

Kuidas teabevara kasutada 

Tellimine

Liitumine aastase sammuga