Konverentsid

Rahapesu riskimudeli ja sisekordade koostamine raamatupidajale

28.09.2018

Veebiseminar

27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus, mis sätestab, et alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Seadus sätestab rahalised piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid – nt isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jms, lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Rahalisteks piirideks, millal meetmeid tuleb rakendada on sularahas aasta jooksul tehtava tehingu(te) kogusumma

  • MTÜdel ja SAdel 5000 EUR,
  • ettevõtete ärisuhtevälise tehingu korral 15 000 EUR,
  • kauplejal 10 000 EUR,
  • hasartmängukorraldajal 2000 EUR

Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda.  Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele s.h PPAle 27. novembriks 2018.

Veebiseminari käigus räägime:

  • mis on seaduse nõuded,
  • milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika,
  • millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale,
  • millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust.

Veebiseminar toimub 28. septembril kell 12.30-14.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juht Siiri Antsmäe

ESINEJA

Siiri Antsmäe

Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juht
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.
REGISTREERIMINE
Rahapesu riskimudeli ja sisekordade koostamine raamatupidajale
SOODUSHIND kuni 20.09.2018:
59 €
70,80 € km-ga
Hind:
79 €
94,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Pritvaatsustingimustest.