seadus

Riigihange

Põhimõtted, hankija ja hankeleping
Riigihange pilt
Autorid: Aldo Kaljurand, Jaak Parre Ilmumisaasta: 2008 Lehekülgi: 152 Kirjastus: Äripäev

Äripäeva õigussarjas ilmuv "Riigihange" selgitab riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning teiste hankijate poolt seadusega ettenähtud riigihangete korraldamist, toetudes Eesti ja Euroopa Liidu õigusele ning kohtupraktikale. Väga väärtuslikud on soovitused, millise menetluse puhul millistele nüanssidele tuleks tähelepanu pöörata, et vältida hilisemaid vaidlusi ja kohtuprotsesse, mis kulutavad aega ja raha. Raamatus toodud seisukohad on esitatud võimalikult neutraalsetena, nii et neid järgides oleks võimalik edukalt hankemenetlus korraldada või sellel osaleda

Kuna valdkondi, milles riigihankeid korraldatakse, on väga palju, on arusaadav, et kõikvõimalike hankeobjektide kohta eraldi raamatu kirjutamine pole võimalik ega vajalikki, märgivad autorid. Ehitusvaldkonna lepingute täitmise jaoks on olemas oma normid ja juhendid, ravimitega seonduvalt teistsugused ning tee-ehitusega seonduvalt kolmandad. Hankemenetlust reguleerivad aga sõltumata valdkonnast, kus hankeleping sõlmitakse, samad normid, mistõttu on mõistlik ja loogiline nende normide käsitlemine ühes raamatus.

"Riigihange" keskendub küsimusele, millal tuleb riigihange korraldada.

Peamised teemad:

• riigihangete läbiviimist reguleeriv seadusandlus: Eesti õigus, Euroopa Liidu õigus, rahvusvahelised lepingud

• riigihangete korraldamise põhimõtted

• avaliku sektori hankijad ja võrgustikega seotud hankijad

• hankeobjektid: ehitustööd, asjad, teenused

• hankelepingute eriliigid: kontsessioonid ja raamlepingud

• ideekonkurss

• erandid, mille puhul ei tule hankemenetlust korraldada

 

Raamatu autorid on Paul Varuli advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Aldo Kaljurand ning nõunik Jaak Parre.

Tellimine


Failid