Eesolevad

Riskihalduse 7 aspekti, mida rakendusstandard alati ei kirjelda

05.02.2019

Veebiseminar

Riskihalduseks on palju standardeid, kuid laias laastus on nad kõik sarnased - leia ohud, nõrkused, hinda võimalikud kahjud ja rakenda meetmed. Iga organisatsioon valib omale ise riskihaldamise metoodika, kuid rakendamise käigus saavad takistuseks mitte mõne valitud metoodika rakendamise nõuded, vaid muud taustateemad, mida algusest peale ei osatud arvestada.

Veebiseminaril tulevad jutuks just need taustateemad ja muud lektori kogemusest tuletatud mõtted, millega infoturbe riskide halduses tuleb lisaks standardite ja metoodikate nõuete rakendamisele arvestada.

Riskihalduse rakendajatele annab seminar tuge ja äratundmisrõõmu kirjeldatavatest situatsioonidest ja nende võimalikest lahendustest.

Juhtide jaoks on seminar sissevaade riskihalduse protsessi tagamaadesse ning aitab mõista, kuidas riskihaldusest tegelikult kasu on.

Veebiseminaril käsitletavad teemad:

- Defineerime infoturbe põhimõisted

- Riskihaldus - mis see on?

- Infoturve ja teised pralleelprotsessid

- Inimesed riskihalduses

- Positiivsed ja negatiivsed riskid

- Kui juhtub...

- Mõõtmine

- Protsessi juurutamine

- Kust tuleb tegelik kasu riskihaldusest?

Veebiseminari viib läbi Cybernetica AS IS audiitor ja projektijuht, EISAÜ juhatuse liige, ISACA Estonia Chapter Vice President Mari Seeba.

LISAINFO:

Veebiseminar toimub 5. veebruaril kella 11.15-12.45 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Veebiseminar on järelvaadatav 1 nädala jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee või helistades tel nr 667 0209.

ESINEJA

Mari Seeba

Cybernetica AS IS audiitor ja projektijuht, EISAÜ juhatuse liige, ISACA Estonia Chapter Vice President
Mari Seeba on Cybernetica AS infosüsteemide audiitor ja konsultatsiooni projektide juht, EISAÜ / ISACA Estonia Chapter juhatuse liige. Tegelenud infoturbe halduse konsultatisooni- ja rakendusprojektidega nii riigi- kui erasektoris aastast 2005. Osalenud ja koordineerinud paljusid uuringuid infoturbe, krüptograafia, eID ja PKI teemadel. Elanud üle turbestandardite muutumise nõuetepõhiselt riskipõhiseks, näinud kõrvalt ja osalenud ISKE arengutes, olnud kaasatud standardiloomesse ja aidanud tuua muude ettevõtete kõrval ka koduettevõttele Cybernetica AS infoturbehalduse ISO/IEC 27001:2013 vastavussertifikaadi.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.