Säästlik energia

Kuidas vähendada ettevõtte energiakulu

24.09.2015

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

24. septembril saab teada, kuidas vähendada ettevõtte energiakulu alternatiivenergia abil.

Seminaril „Säästlik energia“ vaadatakse võimalusi, milline energia lahendus on ettevõtte omanikule kõige säästlikum. Teada saab millist taastuvenergiat täna ettevõtted kasutavad. Tehakse ülevaade, millised on täna pakutavad alternatiivenergia toetuse võimalused ja millised peatselt avanevad. Ühtlasi kuuleb seminaril ettevõtete kogemuslugusid efektiivsust loovatest  lahendustest  päikesepaneelide, koostootmisjaamadega ning millist võitu loob energiaauditi läbiviimine ettevõttes. Lisaks kogemuslugudele on seminaril päikesepaneelide turuülevaade. Päeva lõpetab arutlusring, mille tulemusena selgitakse välja, millist alternatiivenergiat peaks ettevõtja kasutama.

ESINEJAD

Peep Siitam

Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht

Peep Siitam

Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht

24.09.2015
09:25 - 09:30
15:45 - 15:45

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia koja juhatuse liige

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia koja juhatuse liige

24.09.2015
09:30 - 10:00

Siim Umbleja

Keskkonna Investeeringute Keskuse energeetika juhtivkoordinaator

Siim Umbleja

Keskkonna Investeeringute Keskuse energeetika juhtivkoordinaator

24.09.2015
10:00 - 11:00

Kai Kalmann

Põllumajandusministeeriumi maaettevõtluse büroo peaspetsialist

Kai Kalmann

Põllumajandusministeeriumi maaettevõtluse büroo peaspetsialist

24.09.2015
10:00 - 11:00

Jarmo Liiver

Kredex ettevõtlusdivisjoni juht

Jarmo Liiver

Kredex ettevõtlusdivisjoni juht

24.09.2015
10:00 - 11:00

Mait Miller

Smarten Logistics juhatuse liige

Mait Miller

Smarten Logistics juhatuse liige

24.09.2015
11:30 - 12:00

Klaus Kopelman

Interconnect Product Assembly arendusjuht

Klaus Kopelman

Interconnect Product Assembly arendusjuht

24.09.2015
12:00 - 12:30

Urmo Heinam

Adven Eesti juhatuse esimees

Urmo Heinam

Adven Eesti juhatuse esimees

24.09.2015
12:30 - 13:00

Ander Pukk

Naps Solar Estonia tegevjuht

Ander Pukk

Naps Solar Estonia tegevjuht

24.09.2015
14:00 - 15:00

Martin Lall

Energogen juhatuse liige

Martin Lall

Energogen juhatuse liige

24.09.2015
14:00 - 15:00

Mikk Saar

Energiapartner juhatuse liige

Mikk Saar

Energiapartner juhatuse liige

24.09.2015
14:00 - 15:00

Andres Ruusmann

Solar4You tehniline juht

Andres Ruusmann

Solar4You tehniline juht

24.09.2015
14:00 - 15:00

Magno Kure

Smartecon juhatuse liige

Magno Kure

Smartecon juhatuse liige

24.09.2015
14:00 - 15:00

Innar Kaasik

Eesti Energia taastuvenergia ja väiketootmisejuht

Innar Kaasik

Eesti Energia taastuvenergia ja väiketootmisejuht

24.09.2015
15:00 - 15:45

Ahto Oja

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse liige

Ahto Oja

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse liige

24.09.2015
15:00 - 15:45
PROGRAMM

09:00 - 09:25

09:00 - 09:25

Registreerimine ja hommikukohv

09:25 - 09:30

09:25 - 09:30

Seminari avasõnad

Peep Siitam

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Millist taastuvenergiat kasutavad ettevõtted

Rene Tammist

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Millised on alternatiivenergia toetusvõimalused

Siim Umbleja

Kai Kalmann

Jarmo Liiver

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Eesti ühe suurima päikesepaneeli pargi tasuvus

Mait Miller

12:00 - 12:30

12:00 - 12:30

Kuidas koostootmisjaama abil säästa 30% energiakuludelt?

Klaus Kopelman

12:30 - 13:00

12:30 - 13:00

Kuidas energiaauditi abil säästa kuni 40%?

Urmo Heinam

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

PÄIKESEPANEELIDE TURUÜLEVAADE

Ander Pukk

Martin Lall

Mikk Saar

Andres Ruusmann

Magno Kure

15:00 - 15:45

15:00 - 15:45

Arutlusring: Millist alternatiivenergiat peaks ettevõtja kasutama?

Innar Kaasik

Ahto Oja

Toomas Orutar

Sander Saat

Anti Tiik

15:45 - 15:45

15:45 - 15:45

Seminari kokkuvõtte

Peep Siitam

TOETAJAD