Säästlik Hoone 2019

19.03.2019

Öpiku Konverentsikeskus; Ülemiste City; Valukoja 8, Tallinn

Hoonete energiatõhususe direktiivi järgi peavad olema alates 2019. aastast kõik avalikud hooned ja aastaks 2020 ka kõik ehitatavad uued hooned A-klassi energiamärgisega ehk liginullenergiamaja tasemel. Seetõttu on liginullenergianõuete temaatika turul teravalt fookuses. Konverentsil räägime, kuidas liginullnõudedenergia rakenduvad, milline on seis energiamärgiste väljastamisel, kellele langeb energiatõhusate hoonete kavandamisel vastutus ja kuidas mõjutavad uued nõuded arhitektide tööd.

Osalejad saavad kuulata ka kogemuslugusid juba ellu viidud energiasäästlikest lahendustest. Sel aastal juba viiendat korda toimuvale Säästliku Hoone konverentsile ootame kõiki, kes energiasäästlike lahenduste, liginullenergianõuete rakendumise, kinnisvaraarenduse ja ehitamisega kokku puutuvad.

Osaledes kuulete:

  • Arhitektide seisukohti energiasäästlike hoonete kavandamisest;
  • Energiatõhususest ehitusmaterjalide tootja vaatenurgast;
  • Päikeseenergia tulevikust;
  • Nullenergiahoonete kavandamisest ja vastutusest;
  • Energiamärgistega soetud teemadest;
  • Rohelistest büroohoonetest;
  • Kogemuslugusid suurhoonete halduskulude kokkuhoiust.

 

Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud konverents annab 5,2 TP. 

 

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi Age Raamiga ([email protected] või telefon 5866 6496) või Heleri Lõõbasega ([email protected] või telefon 53026292). 

 

ESINEJAD

Juhan Toots

Energogen müügivaldkonna juht

Juhan Toots

Energogen müügivaldkonna juht

19.03.2019
11:00 - 11:30

Peeter Parre

IB Aksiaal juhataja, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestseisuse liige

Peeter Parre

IB Aksiaal juhataja, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestseisuse liige

19.03.2019
11:30 - 12:00

Mikk Maivel

EKVÜ eestseisuse liige, Riigi Kinnisvara energiatõhususe projektijuht

Mikk Maivel

EKVÜ eestseisuse liige, Riigi Kinnisvara energiatõhususe projektijuht

19.03.2019
13:20 - 14:00
15:30 - 16:30

Liina Laas

EKVÜ eestseisuse liige, energiatõhususe spetsialist

Liina Laas

EKVÜ eestseisuse liige, energiatõhususe spetsialist

19.03.2019
13:20 - 14:00

Mihkel Tüür

Kadarik Tüür Arhitektid partner

Mihkel Tüür

Kadarik Tüür Arhitektid partner

19.03.2019
14:30 - 15:00

Tõnis Meriste

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liige, Eesti Energia keskkonnateenistuse arendusjuht

Tõnis Meriste

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liige, Eesti Energia keskkonnateenistuse arendusjuht

19.03.2019
15:00 - 15:30

Karli Kleemann

Knauf tehniline konsultant

Karli Kleemann

Knauf tehniline konsultant

19.03.2019
13:00 - 13:20

Kaitis Väär

EKEL juhatuse liige, Novarc Group juhatuse liige

Kaitis Väär

EKEL juhatuse liige, Novarc Group juhatuse liige

19.03.2019
10:00 - 10:30

Jarmo Võsa

Ledshop projekti- ja müügijuht

Jarmo Võsa

Ledshop projekti- ja müügijuht

19.03.2019
15:30 - 16:30

Siim Täkker

R8 Tech tegevjuht

Siim Täkker

R8 Tech tegevjuht

19.03.2019
15:30 - 16:30

Ivar Sikk

Bauroc juhataja, EETL juhatuse liige

Ivar Sikk

Bauroc juhataja, EETL juhatuse liige

19.03.2019
10:30 - 11:00

Aivar Uutar

Energiateenus juhatuse liige

Aivar Uutar

Energiateenus juhatuse liige

19.03.2019
15:30 - 16:30

Eva Kiisler

Ehitusväljaannete juht

Eva Kiisler

Ehitusväljaannete juht

19.03.2019
09:50 - 10:00
PROGRAMM

09:00 - 09:50

09:00 - 09:50

Hommikukohv ja värske Äripäev

09:50 - 10:00

09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad

Eva Kiisler

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

Säästlik hoone ≠ säästlik projekt

Kaitis Väär

Projekteerimise faasi olulisus energiatõhusa hoone ehitamisel. Näiteid tehtud projektidest.

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00

Hoonete energiatõhusus ehitusmaterjalide tootja vaatenurgast

Ivar Sikk

Saame teada millised on olnud viimased muudatused seadusandluses ning kuidas see mõjutab tootjaid kelle poole vaatavad omakorda ehitajad

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

Päikeseenergia kiire kasv: aastaga turg kahekordseks

Juhan Toots

Kütteseadmete lahendusi pakutakse seinast seina. Kõige üldisemalt saab kütte jagada kahte gruppi – seadmed, kus toimub põlemisprotsess ning teised, taastuvenergialahendused, kus seda ei toimu. Eesti turul on päikeseenergialahendusi pakutud 7-8 aastat. Igal aastal on turg laias laastus kahekordistunud. Kas uute liginullenergianõuete valguses on lähitulevikus oodata sektori hüppelist kasvu?

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Arhitekti ja inseneri vastutus nullenergiahoonete kavandamisel

Peeter Parre

Mida teha kui valminud hoone energiatarve ei vasta projekteerimisel tehtud energiaarvutustele? Kellele langeb vastutus?

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:20

13:00 - 13:20

Kipsivalu kui roheline ja säästlik lahendus

Karli Kleemann

Kipsvalupõrand sobib nii avalikesse ruumidesse kui ka eramajadesse ning korteritesse. Kipspõrand sobib eriti hästi puitmajadesse, palkmajadesse ja puidust korrusmajadesse. Vanade majade renoveerimisel on isetasanduv kipsisegu lihtne ning mugav võimalus põrandapindade sirgeks ja tasaseks saamiseks. Samuti on kipsivalu ideaalne kasutamiseks lasteasutustes olles lisaks muudele positiivsetele omadustele vastupidiselt betoonile veel ka mitteallergeenne.

13:20 - 14:00

13:20 - 14:00

Energiamärgised, paarisettekanne

Mikk Maivel

Liina Laas

Energiamärgiste ja energiamärgise väljastaja õiguslikud nüansid ja selgitused kutseandja vaatest. Selgitame kehtivaid määrusi ja olulisemaid muudatusi mis jõustusid 2019 aastal. Energiamärgiste vastuolud praktikas. Ettekanne keskendub kinnisvara arendaja, kinnisvara ostja ja ka arhitekti erinevatele ootustele ja arusaamadele. Mida arvutuslik energiamärgis annab ja kas see seda ka tegelikkuses teeb. Millele tuleks energiamärgise tellimisel ja vastuvõtmisel tähelepanu pöörata.

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

Kohvipaus

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

Eesti hoonete energiasäästu seosest CO2-heitega

Mihkel Tüür

Mihkel Tüür on avalikult välja öelnud, et hetkel on Eestis tehtud analüüsid keskendunud kitsalt hoone käitamiseks kuluvale energiale, jättes täiesti tähelepanuta ehitamiseks kulutatud energia. Kogu riiklikult rakendatav seadus ei arvesta analüüsimeetodites ei hoone konteksti, CO2 tarvet kasutatud materjalides ega hoone elukaart. Eestis rakendatava hoone analüüsi meetodit oleks vaja seega täiendada. Energia analüüsil on tahaplaanile jäänud CO2-heide, mis on tegelikuks pōhjuseks energiakokkuhoiu poliitikale ELi tasandil. Analüüsimata on õhutihedate isoleeritud hoonete mõju inimese tervisele ja töövõimele. Kui vaadelda kesksena CO2-heidet hoone eluringis, siis muutub arusaam säästlikust ja kokuhoidlikust majast oluliselt.

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

Büroohooned teel „roheliseks“

Tõnis Meriste

Kas rohebüroodel on Eestis turgu? Tõnis Meriste räägib Rohelise Kontori põhimõtetest, mida peaks ja saaks järgida ka ilma keerulisi tehnilisi lahendusi ellu viimata ning lihtsalt oma tegevust korrigeerides, kuidas toimub sertifitseerimine ja järelkontroll. 2015. aastal valmis Eesti esimene rohebüroohoone, mille 65 maa-alusel energiavaial põhinev maaküttesüsteem koos ainulaadsete päikesekaitsesirmidega fassaadil tagavad kuni 50% soodsama talvise ruumide kütmise ja suvise jahutamise. 2018 aastal avati üheksa miljonit eurot maksnud Eesti suurim täielikult rohelisel mõtteviisil põhinev büroomaja, mida soojendab ja jahutab hoone konstruktsioon ning mille tarbeveest 75 protsenti kogutakse sademetest.

15:30 - 16:30

15:30 - 16:30

Kogemuslood: hoone energiakulude kokkuhoid suurobjektide näidete põhjal

Mikk Maivel

Jarmo Võsa

Siim Täkker

Aivar Uutar

Energiahindade kiire kasvu valguses on juba hoonete planeerimisel aina olulisem valida süsteemid, mis aitavad halduskulusid kokku hoida nii täna kui ka aastate pärast. Energiatõhusus ja kokkuhoid on eriti olulised just suurhoonetes. Kuuleme kogemuslugusid eri valdkondadest.

Nelikettekanne:
15.30-15.45 Eesti Rahva Muuseumi halduskulud
Mikk Maivel
15.45-16.00 Puidutööstuse ja külmhoone valgustuse energiatarbimine
Jarmo Võsa
16.00-16.15 Kaubanduskeskuse säästumeetmed
Siim Täkker
16.15-16.30 Männimäe lasteaia unikaalne renoveerimisprojekt
Aivar Uutar

16:30

16:30

Konverentsi lõpp

TOETAJAD
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.