Selge keelekasutus 20.03.2019

Praktiline koolitus ametitekstide koostamisest ja selgest keelekasutusest

20. märts 2019

Kestus: 1 päev

Äripäeva Akadeemia

Selgus on suhteline mõiste: mis on selge ühele, ei pruugi olla selge teisele. Taotlus selge keelekasutuse suunas on keelekorralduse pikaajaline traditsioon, keskendudes pigem ametiteksti kui terviku ülesehitusele, mitte üksikutele grammatikaküsimustele. Koolitusel värskendatakse keeleteadmisi ja kinnistatakse varasemaid oskusi.

Koolitus „Selge keelekasutus“ on praktiline, põhineb ajakirjanduse ja asjaajamiskeele näidetel. Põhirõhk ei ole suunatud reeglite õppimisele, vaid nende praktikas kasutamisele ja olulisemate põhimõtete meeldetuletamisele, käsitletakse ka normimuudatusi. Praktilised harjutused aitavad kinnistada uusi või meelde tuletada varasemaid teadmisi-oskusi.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud mis tahes liiki kirjaliku suhtlusega, kes koostavad dokumente, vastutavad ettevõtte veebilehe eest, kirjutavad ning koostavad teavitus- ja turundusmaterjale.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu levinud keele- ja stiilivigadele ning parandada kirjalikku väljendusoskust.

Koolituse tulemused
Koolituse tulemusena oskab osaleja

  • eristada eri tasandi tekste
  • leida üles stiilikonarused
  • leida ja parandada tekstis leiduvaid vigu ning neist hoiduda
  • teksti korrektselt kirjutada, on enesekindlam ja suudab leida uusi lahendusi
  • leida kiiresti abi erinevatest allikatest
  • vajadusel kasutada koolituselt saadud õppematerjali, et teadmisi kinnistada

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus.

Koolituse korraldamise põhimõtted
Koolitusel osalejad saavad kaasa materjalid ja töölehed, mida on võimalik pärast koolitust igapäevatöös kasutada.
Soovi korral võib osaleja võtta koolitusele kaasa süle- või tahvelarvuti, et kohe järele proovida veebis leiduvate abivahendite kasutamine, täiendada õppematerjali oma märkmetega ning teha harjutusi ja lahendada tööülesandeid.

KOOLITAJA

Helve Hennoste

Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.

Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:25

10:00 - 11:25

Oska märgata

11:25 - 11:35

11:25 - 11:35

Kohvipaus

11:35 - 13:15

11:35 - 13:15

Sõna ja lause

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Õiguskeel ja selge keel

15:30 - 15:40

15:30 - 15:40

Kohvipaus

15:40 - 17:00

15:40 - 17:00

Dokumendikeel. Küsimused-vastused

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].