Koolitused

Sisekommunikatsiooni põhimõtted kriisi ajal

12. mai 2020

Kestus: 3 tundi

Reaalajas veebikoolitus

Kriisisituatsioonis vajab kommunikatsioon suuremat tähelepanu ja läbimõtlemist. Kommunikatsiooni üks eesmärk kriisis on ebakindluse vähendamine. Seda saab teha üksnes läbi selgete sõnumite ning juhtidel ja liidritel on siin määrav roll. Ennetamaks oma töötajate depressiooni, läbipõlemist või töölt lahkumist, on vaja aru saada nende peas toimuvast - see tähendab, et kriisis on kommunikatsiooni oluline osa ka tähelepanelikkus, kuulamine ja mõistmine.

Veebikoolitus keskendub sisekommunikatsiooni põhimõtetele kriisi ajal, et sõnum oleks ühest küljest võimalikult selge, mõjus ja segadust vähendav ning teisest küljest jätaks ruumi kuulamiseks ja märkamiseks.

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas kriisi perioodil kommunikeerida organisatsiooni sees erinevaid (sh ebameeldivaid) otsuseid nii, et sõnum oleks vastuvõtjale võimalikult selge ja mõistetav.

 

Koolitusele on oodatud tippjuhid ja keskastmejuhid.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on mõtestanud selge sisekommunikatsiooni olulisust kriisis;
 • oskab üles ehitada selgeid sõnumeid;
 • teab, kuidas „lugeda“ erinevaid inimesi ning neile kriisis sõnumeid edastada.

Reaalajas veebikoolitus pikkusega 3 tundi (3,8 akadeemilist tundi) toimub Zoom keskkonnas ning annab osalejatele kasulikke teadmisi, on praktiline ja kaasahaarav. Saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka läbi erinevate grupitööde ja harjutuste. Koolituse lõpus koostab iga osaleja enda plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. 

 

Ajakava ja teemad:

 

09.50  – 10.00  Kogunemine Zoom keskkonda

10.00 – 11.30  KRIISIKOMMUNIKATSIOONI ERIPÄRAD JA TEHNIKAD

 •        Mille poolest erineb kriisikommunikatsioon tavapärasest sisekommunikatsioonist?
 •        Kuidas meie psüühika ebaselgetele sõnumitele reageerib?
 •        Kuidas mõjutab oskamatu kommunikatsioon meeskonda?
 •        Kuidas edastada sõnumeid nii, et vastuvõtjal jääks tõlgendusteks vähe ruumi?
 •        Mis on metamudel ja kuidas seda kasutatakse kriisikommunikatsioonis?

11.30 – 11.40    Sirutuspaus

11.40 – 13.00  MEESKONNALIIKMED JA NEILE SOBILIK KOMMUNIKATSIOON

 •        Kuidas aru saada, millisele inimesele sobib milline info edastamise stiil?
 •        Kuidas mõista oma meeskonnaliikmete vajadusi kriisi ajal?
 •        Kuidas ehitada üles meeskonnaliikmete vajadustest lähtuv kommunikatsioon?

 

Veebikoolitusel kasutatavad meetodid:

 • Lühike teoreetiline teemakäsitlus
 • Individuaalsed ülesanded
 • Grupitöö Zoom keskkonnas
 • Näited
 • Refleksiivsed küsimused ja diskussioon
 • Osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks
 • Järelülesanne, tagasiside

KOOLITAJAD

Signe Kiisk

Koolitaja
Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist ja psühholoogiat. Hetkel kirjutab ta Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on ta aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel. Ta on töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kuusteist aastat. Ta on töötanud rahvusvahelises suurettevõttes, kus aastate jooksul läbis erinevaid juhtimistasandeid.

Signe on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide loojatest ja lisaks on tal mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel. Pereärina on tal ka toitlustusettevõte. Viimase väljakutsena võttis ta vastu minna gümnaasiumi 10-ndale klassile õpetama ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes.

Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad teda kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorrale.

Kati Tikenberg

Koolitaja
Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord magistriõppes psühholoogia eriala. Et töötada sisekoolitaja/konsultandina, on ta omandanud lisaks selle eriala kõrgharidusele suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi.

Katile meeldib väga teha algust uute projektidega, uued ideed „käivitavad” ja annavad talle palju lisaenergiat. Ta on olnud üks mentorite arenguprogrammi väljatöötajatest ning osalenud mitmetes pikaajalistes juhtimisalastes koolitus- ning supervisiooniprotsessides. Üks viimase aja huvitavamaid projekte, mis on andnud talle mitmekülgset ja teistsugust vaadet juhtimisele, on olnud osalemine Noored Kooli programmis ning seeläbi töötamine õpetajana kaks aastat koolis. Kati usub, et seesugust kogemust oleks vaja kõikidele organisatsiooni tippjuhtidele, kuna see avab täiesti teistsuguse perspektiivi liidriks olekule ning inimeste juhtimisele. Ta on olnud ka toitlustusettevõtte asutaja ja juht ning kanda kinnitanud ka konverentside korraldamisel ja juhtimisel.

Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Samuti on tema jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad teda alatise positiivse ja särava olekuga.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.