Sisekontrolli Aastakonverents 2021: Riskijuhtimine

Risk – oht või võimalus?

29.04.2021

Tallinn

Mis võib valesti minna ja millised on tagajärjed? Riske ei saa alati vältida, aga neid saab hallata. Kui riskina tunneme me tavapäraselt ohtu, siis riskijuhtimine kätkeb endas valikuid ja võimalusi, kuidas ettevõtte saab oma tegevusi planeerida ja prioriseerida toetamaks eesmärkide saavutamist.

 

Riskijuhtimine aitab suurendada ettevõtte protsesside jätkusuutlikkust, vähendada ebakindlust ja ennetada võimalikku kahju. Maailma tabanud pandeemialaine on riskide maandamisele ja hajutamisele pannud mõtlema ka need ettevõtted, kes seni muretult edulainel seilasid ning sellist pikaajalist sulgemist eales ette näha ei osanud.

  •         Missugused riskid mõjutavad erinevaid organisatsioone?
  •         Kas riskijuhtimine aitab kriisis ellu jääda?
  •         Kuidas riske hinnata ja hallata?

Riskijuhtimise konverentsil räägivad valdkonna spetsialistid ja kogemustega praktikud erinevatest riskidest ja nende hajutamise võimalustest. Vaatame nii strateegilist riskijuhtimist, kui korruptsiooni-, rahapesu- ja küberriske ning kindlasti jagame mõtteid, kas ja kuidas saab üks ettevõte pandeemiaks valmis olla või seda edukamalt üle elada.

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.
Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Sihtgrupp: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt riskijuhtimisest huvitatud isikud

Seoses hetkel kehtivate piirangute ning viiruse kõrge levikuga toimub konverents veebiülekande vahendusel. Veebiülekande puhul on osalejatel võimalus konverentsi jälgida nii arvuti, kui nutiseadme vahendusel. Meie ülekande keskkonnas on võimalus esitada küsimusi, suhelda teiste osalejatega, tutvuda materjalidega ning hiljem konverentsi järele vaadata.

ESINEJAD

Mare Timian

Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse esimees

Mare Timian

Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse esimees

29.04
09:25 - 09:30
15:30 - 15:35

Klaid Mägi

Küberturvalisuse valdkonnajuht

Klaid Mägi

Küberturvalisuse valdkonnajuht

29.04
10:00 - 10:30

Mihkel Mäeker

riskijuht, Transpordiamet

Mihkel Mäeker

riskijuht, Transpordiamet

29.04
11:15 - 11:45

Kalev Truusalu

PlanPro CEO & partner

Kalev Truusalu

PlanPro CEO & partner

29.04
14:30 - 15:00

Andre Nõmm

Finantsinspektsiooni juhatuse liige

Andre Nõmm

Finantsinspektsiooni juhatuse liige

29.04
10:30 - 11:00

Heidi Reinson

Käitumisteaduste juhtekspert, Kantar Emor

Heidi Reinson

Käitumisteaduste juhtekspert, Kantar Emor

29.04
15:00 - 15:30

Toomas Malva

politseikolonel

Toomas Malva

politseikolonel

29.04
11:45 - 12:15

Mari Seeba

RIA

Mari Seeba

RIA

29.04
12:15 - 12:45

Kaupo Kiisler

Eesti Energia riskijuhtimise osakonna juhataja

Kaupo Kiisler

Eesti Energia riskijuhtimise osakonna juhataja

29.04
13:30 - 14:00

Andreas Meister

Riskijuht, Telia Eesti AS

Andreas Meister

Riskijuht, Telia Eesti AS

29.04
14:00 - 14:30

Teet Tamme

Sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonna juht, EY Eesti

Teet Tamme

Sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonna juht, EY Eesti

29.04
09:30 - 10:00
PROGRAMM

09:25 - 09:30

09:25 - 09:30

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Mare Timian

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Riskijuhtimine, kui väärtuse loomise vahend

Teet Tamme

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

Infosüsteemide ja andmetega seotud riskide juhtimine, järelevalve ja kontrollimehhanismid

Klaid Mägi

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00

Rahapesurisk – kas vaid finantssektori väljakutse?

Andre Nõmm

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

VIRGUTUSPAUS

11:15 - 11:45

11:15 - 11:45

Riskid organisatsioonide ühendamisel

Mihkel Mäeker

11:45 - 12:15

11:45 - 12:15

Riskide juhtimine kriisiolukorras

Toomas Malva

12:15 - 12:45

12:15 - 12:45

Riskihaldus etalonturbe kontekstis elutähtsa teenuse osutamisel

Mari Seeba

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

LÕUNA

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

Riskijuhtimise mudel Eesti Energia näitel

Kaupo Kiisler

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

Riskijuhtimise intregeerimine organisatsiooni juhtimisprotsessidesse

Andreas Meister

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

Juhtimise tööriist - PlanPro: abivahend riskijuhtimise protsesside tõhustamisel

Kalev Truusalu

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

Riskide tunnetamist mõjutavad sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid

Heidi Reinson

15:30 - 15:35

15:30 - 15:35

Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine

Mare Timian

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

MATERJALID