Koolitused

Sisuturunduse meistriklass

Kuidas mõjusalt turundades ettevõtte konkurentsieelist parandada?

13. October 2017 - 06. December 2017

Duration: 5 päeva

Sisuturundus on turundusvaldkond, mille fookuses on väärtusliku ja pideva sisu loomine, selle vormistamine ja õigele sihtgrupile edastamine. Väärtusliku sisu loomise eeldus on oma kliendi soovide ja vajaduste tundmine.

Meediakanalid ja ettevõtjad näevad lähiaastatel sisuturunduses väga suurt potentsiaali ja kasvutrendi. Hästi planeeritud ja läbiviidud sisuturundustegevused annavad ettevõttele tugeva konkurentsieelise.

Äripäeva Akadeemia koostöös BestMarketing.ee-ga on loonud viiepäevase koolitusprogrammi, mis annab põhjalikud teadmised sisuturunduse olemusest, selle strateegilisest planeerimisest ja mõõtmisest ning sisu loomisest ja erinevatest kanalitest.

Sihtgrupp
Koolitusest saavad kasu kõik ettevõtjad ja turundusspetsialistid, kes soovivad turul konkurentsieelist kasvatada.

Meistriklassi eesmärk
On anda teadmised ja oskused sisuturunduse strateegia planeerimisest, heade lugude loomisest ja nende vormistamisest vastavalt meediakanalile – kirjalik vorm ajakirjanduses, audiovisuaalne vorm sotsiaalmeedias ja avalik esitlus ning intervjuu televisioonis.

Meistriklassi tulemusena omandab osaleja

  • oskused sisuturunduse strateegia ja tegevuskava koostamisest;
  • oskused ettevõtte lugude loomisest ja esitlemisest;
  • teadmised uudis- ja arvamusloo kriteeriumidest ning oskab neid sisuturunduslike artiklite kirjutamisel kasutada;
  • oskused sisuturundusartikli kvaliteedi ja mõjukuse paremaks analüüsimiseks;
  • ülevaate võimalikest audiovisuaalsetest sisuturundus vormidest ja ideid, kuidas toodetud uut tüüpi sisu sihtgrupini viia;
  • teadmised atraktiivse sündmuste ja uudiste kriteeriumidest ja teab, kuidas oma teemat meediasse „maha müüa“ ning seda esitleda.

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Sisuturunduse meistriklassi programm

1. Moodul: Strateegiline sisuturundus: Sisuturunduse meedia planeerimine.
2. Moodul: Strateegiline sisuturundus: kuidas luua oma ettevõttest lugusid?
Moodulite eesmärk on koostada sisuturunduse strateegia ja tegevusplaan ning luua vähemalt kolm oma ettevõtet puudutavat lugu. Koolitaja Hando Sinisalu - Best Marketing Internationali juht.
3. Moodul: Kuidas esitada oma lugu ajakirjanduses? Koolituse eesmärk on anda teadmised ajakirjanduse toimimisest ning oskused oma lugu kirjalikus vormis meeldejäävalt esitada. Koolitajad on Igor Rõtov - Äripäeva peadirektor ja kolumnist ja Aivar Hundimägi - Äripäeva peatoimetaja asetäitja, kolumnist ja arvamusliider.
4. Moodul: Audiovisuaalsed sisuturunduse vormid ja nende kasutamine. Koolituse eesmärk on avardada sisu tootmise audiovisuaalseid lahendusi nagu videod ja audioklipid. Koolitaja on Rauno Kutti - digitaalagentuuri Vurr kaasasutaja ja loovjuht.
5. Moodul: Telepurki ja elusalt tagasi: Kuidas positiivse sõnumiga televisiooni pääseda? Koolituse eesmärk on anda teadmised telemeedia toimimisest ning teadmised, kuidas pääseda positiivse looga telesse ning mõjusalt oma lugu esitleda. Koolitaja Marko Reikop - teleajakirjanik ja ettevõtja.

Moodulite sisuga saab tutvuda allpool ajakava juures, klikkides kuupäevadele. (Ajakava)

PERFORMERS

Hando Sinisalu

Best Marketing Internationali juht

Hando Sinisalu

Best Marketing Internationali juht
13.10.2017
10:00 - 11:30
25.10.2017
10:00 - 11:30

Igor Rõtov

Äripäeva peadirektor ja kolumnist

Igor Rõtov

Äripäeva peadirektor ja kolumnist
08.11.2017
10:00 - 11:30

Aivar Hundimägi

Äripäeva peatoimetaja asetäitja, kolumnist ja arvamusliider.

Aivar Hundimägi

Äripäeva peatoimetaja asetäitja, kolumnist ja arvamusliider.
08.11.2017
14:00 - 15:30

Rauno Kutti

digitaalagentuuri Vurr kaasasutaja ja loovjuht

Rauno Kutti

digitaalagentuuri Vurr kaasasutaja ja loovjuht
24.11.2017
10:00 - 11:30

Marko Reikop

Teleajakirjanik ja ettevõtja

Marko Reikop

Teleajakirjanik ja ettevõtja
06.12.2017
09:00 - 10:30
SCHEDULE

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1. Sissejuhatus

Hando Sinisalu

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Sisuturunduse kanalid ja nende tugevused/nõrkused

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Integreeritud sisuturundus

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1. Sissejuhatus

Hando Sinisalu

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Storytelling

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Praktilised harjutused

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1.Massikommunikatsiooni teooria

Igor Rõtov

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Uudise kirjutamise koolitus

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Arvamusartikli kirjutamise koolitus

Aivar Hundimägi

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

4. Kuidas muuta kehv tekst loetavaks?

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1. Sissejuhatus

Rauno Kutti

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Videopõhine sisu

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Audiopõhine sisu

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

4. Foto ja infograafika maailm

08:45 -09:00

08:45 -09:00

kogunemine

09:00 -10:30

09:00 -10:30

1. Telemeediasse pääsemine

Marko Reikop

10:30 -10:45

10:30 -10:45

Kohvipaus

10:45 -12:15

10:45 -12:15

2. Televisiooniks ettevalmistumine ja esinemine

Additional info
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.