Suhtlemine keeruliste isiksustega

Kuidas oskuslikult suhelda probleemsete isiksustega?

07. December 2017

Duration: 1 päev

Suur osa juhtide ajast kulub probleemsete isiksustega seotud probleemide lahendamisele. Me kõik oleme kogenud, kui palju energiat võib võtta mõne keerulise inimesega suhtlemine. Ometi ei jää meil muud üle kui parimal võimalikul ja tulemuslikul moel seda teha. Teades probleemse isiksuse mõiste ja tüüpide tagamaid ning seostades need varasema kogemusega, on võimalik õppida, kuidas edaspidi taolistes situatsioonides käituda ja olukorrale vähem aega kulutada.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka psühholoogiahuvilised.

Koolituse eesmärk on anda teadmised keerulise loomuga isiksustest ja suhtlemisstrateegiad nendega toimetulekuks. 

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab määratleda keerulise isiksuse mõistet,
  • oskab analüüsida keerulise käitumise võimalikke põhjusi,
  • teab keeruliste isiksustega suhtlemise põhimõtteid
  • tunneb ennast edaspidi kindlamalt keerulise isiksusega seotud suhtlemisolukordades.

Tulemuste hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Iga osaleja peaks koolitusele kaasa võtma suuliseks esitamiseks ühe näidisloo. Lugu peaks rääkima tema suhtlemiskogemusest mõne probleemse isiksusega. Koolitus toimub avatud ja toetavas õhkkonnas, on hariv ja seob uued teadmised osalejate senise kogemusega.

PERFORMER

Tõnu Lehtsaar

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008/2015 aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011 aastal.
SCHEDULE

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1.Kes on keeruline isiksus, mida see sõna tähendab?

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Passiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub mõistetamatult ja varjatult

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Aktiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub agressiivsuses ja pealetükkivuses

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

4. Suhtlemisstrateegiad keerulliste isiksustega

Additional info
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.