Tõnu Lehtsaare suhtlemistreening

Kuidas arendada juhi mõjusaimat töövahendit – suhtlemist?

12. september 2019 - 13. november 2019

Kestus: 3 päeva

Äripäeva Akadeemia

Juhtide võimsaimaks töövahendiks on oma meeskonnakaaslastega suhtlemine. Konfliktsed olukorrad ja suhtlemine keeruliste isiksustega võib röövida enamuse juhi tööajast ning mõjub osapooltele rusuvalt. Kasutades õigeid tehnikaid ning osates konfliktsetes olukordades ja keeruliste inimestega suhelda kahjustamata ennast ja oma vestluspartnerit, aitab stressivabamalt ja paremini oma tööd teha.

"Tõnu Lehtsaare suhtlemistreening" on kolmepäevane koolitusprogramm, mis on suunatud praktiliste suhtlemisoskuste õppimisele ja suhete ning suhtlemise mõtestamisele läbi isiklike kogemuste.

Kolm koolituspäeva moodustavad sisulise terviku vastates kolmele enamlevinud küsimusele suhtlemisvallas: kuidas käituda neljas erinevas suhtlemissituatsioonis, kuidas konfliktidega toime tulla ja kuidas suhelda keeruliste isiksustega.
Koolitaja Tõnu Lehtsaar on pikaajaline Äripäeva Akadeemia koostööpartner, kelle koolituste tagasiside soovitusindeks on 100%.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadlikkus konkreetsete suhtlemisvõtete rakendamisel konfliktsetes olukordades ja keeruliste inimestega suhtlemisel.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka psühholoogiahuvilised.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Sa tahad, et kolleegid mõistaksid Sind ja Sa oleksid veenev?
  • Sa tahad, et Sinu töökohas valitseks tunnustav ja toetav suhtekliima?
  • Sa tahad inimeste vaheliste konfliktidega toime tulla?
  • Sa tahad keeruliste isiksustega paremini hakkama saada?

Koolituse tulemusena osaleja

  • Teab, mis on intelligentsed suhtlemistehnikad ja kuidas neid rakendada.
  • Oskab analüüsida erinevaid konfliktolukordi ja leida nendes sobiv käitumisviis.
  • On teadlik keeruliste isiksustega suhtlemise põhimõtetest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Tõnu Lehtsaare suhtlemistreening koosneb kolmest 1-päevasest moodulist. Moodulid on omavahel sisuliselt seotud ja moodustavad  ühtse terviku.

1. moodul (12.09.2019) - Neli olulist suhtlemistehnikat. Intelligentsed ja rakendatavad võtted suhtlemissituatsioonides. Mooduli eesmärk on tõsta osalejate sotsiaalset intelligentsust õpetades, kuidas tunnustada oma kolleege, kuidas väljenduda mõistetavalt, kuidas anda tagasisidet ja kuidas veenda oma suhtlemispartnerit.

2. moodul (03.10.2019) - Suhtlemine konfliktsetes olukordades. Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis? Mooduli eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

3. moodul (13.11.2019) - Suhtlemine keeruliste isiksustega. Kuidas oskuslikult suhelda probleemsete isiksustega? Mooduli eesmärk on anda teadmised keerulise loomuga isiksustest ja suhtlemisstrateegiad nendega toimetulekuks. 

Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse varasemaid kogemusi ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimise põhimõtteks on olla hariv, olles samas seotud osalejate kogemusega ja aidates leida vastuseid isiklikele küsimustele. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil. 

Maht: 24 akadeemilist tundi

Osaleja tagasiside:

Uno Kaskpeit Jäin koolitusega väga rahule! See oli nii teistmoodi koolitus! Tavaliselt antakse koolitusmaterjalid kätte. Siin toimus kõik ise läbimängimise kaudu. Võtsime läbi palju asju, mille peale ise polekski elus tulnud. Põhjalikult lahkasime ka konflikti sisu. Sai selgeks, et parim kaitse ei ole alati rünnak. Minu arust ei jäänud koolitusel midagi puudu. Koolitus oli nii põnev, et kõike on raske ühe korraga ära öelda. Minule isiklikult tõi see praktikum palju kasu ja andis teada ka neid asju, mille peale varem poleks tulnudki. Hindan seda, et koolitaja huvitus ja küsis kõikide arvamust. Koolitaja taset hindan väga heaks - mitte ainult teoreetik, vaid tugev praktik. Koolituse ülesehitus sisaldas piisavalt praktilist osa, proovimist oli piisavalt. Koolitus oli hästi planeeritud ja üles ehitatud.

KOOLITAJA

Tõnu Lehtsaar

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008/2015 aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011 aastal.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Neli olulist suhtlemistehnikat

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Tunnustav käitumine – kuidas tunnustada kolleegi ja kuidas teha komplimenti.

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Mõistetav eneseväljendus – kuidas väljendada oma seisukohti arusaadavalt ja köitvalt

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Tagasiside andmine – kuidas väljendada oma seisukohta teise inimese soorituse kohta

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Veenmine – kuidas tulemuslikult muuta oma suhtluspartneri hoiakuid ja arusaamasid

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Suhtlemine konfliktsetes olukordades.

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Suhtlemiskonflikti anatoomia

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Suhtlemiskonflikti eskalatsioon

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Suhtlemiskonflikti lahendamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Suhted konfliktrühma sees

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Suhtlemine keeruliste isiksustega.

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Kes on keeruline isiksus, mida see sõna tähendab?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Passiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub mõistetamatult ja varjatult

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Aktiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub agressiivsuses ja pealetükkivuses

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Suhtlemisstrateegiad keeruliste isiksustega

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].