Koolitused

Suhtlemistehnikad

Neli võtet olulisteks suhtlemissituatsioonideks

10. oktoober 2018

Kestus: 1 päev

Aastatepikkune suhtlemiskoolituse kogemus on näidanud, et osalejate üheks põhihuviks on konkreetsed võtted, kuidas käituda nende jaoks olulistes suhtlemisolukordades. Need olukorrad ulatuvad kontakti loomisest selge eneseväljenduse kaudu kuni teise osapoole veenmiseni.

Koolituselt saab vastused küsimusele, kuidas vestluse alguses ja käigus teha komplimenti, kuidas väljendada oma seisukohta arusaadavalt ja köitvalt, kuidas anda tagasisidet ja kuidas oma suhtluspartnerit veenda.

Need tehnikad aitavad täita suhtlemise põhieesmärki, milleks tavaliselt on teise osapoole informeerimine või tema hoiakute muutmine. Kõik algab kontakti loomisest, milles kompliment on olulisel kohal. Kohane tagasiside parandab sooritust ja loob silla järgnevaks suhtlemiseks.

Koolitusele on oodatud
erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka psühholoogiahuvilised.

Koolituse eesmärk on osalejate teadlikkus, kuidas teha komplimenti, väljenduda mõistetavalt, anda tagasisidet ja veenda oma suhtlemispartnerit ning tõsta osaleja teadlikkust ja enesekindlust temast kui suhtlejast.

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab hinnata erinevate sõnavõttude mõistetavust,
  • tunneb tagasiside andmise põhimõtteid,
  • on teadlik erinevatest veenmisvõtetest
  • teab, kuidas teha komplimenti.

Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus toimub avatud ja toetavas õhkkonnas. Kõik käsitletavad teemad seotakse osalejate senise kogemusena. Püüdlus on, et osalejad lahkuvad koolituselt teadlikuma ja enesekindlama suhtlejana.

KOOLITAJA

Tõnu Lehtsaar

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008/2015 aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011 aastal.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Komplimendi tegemine – kuidas vestluse alguses ja käigus teha komplimenti

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Mõistetav eneseväljendus – kuidas väljendada oma seisukohti arusaadavalt ja köitvalt

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Tagasiside andmine – kuidas väljendada oma seisukohta teise inimese soorituse kohta

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Veenmine – kuidas tulemuslikult muuta oma suhtluspartneri hoiakuid ja arusaamasid

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.