Töötamise register

22.05.2019

Veebiseminar

Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida ning olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.

 

2019 aasta alguses jõustunud muudatused töötamise registris on tekitanud palju segadust ning muutnud töötamise registreerimise keerukamaks ning andmemahukamaks. Kusjuures ametinimetus ning töökoha aadress tuleb valida klassifikaatorist.

-          Mis saab siis, kui sobivat aadressi või ametinimetust klassifikaatorist ei leia?
-          Kuidas saab mööbli projekteerijast on toote disainer ning millest lähtuda?
-          Kas palgata puhkuse ajaks peab peatama registreeringu?
-          Missugune on kaugtöö puhul töökoha aadress?
-          Kas ja kuidas registreerida honorarid?

Need ja mitmed teised esile kerkinud küsimused saavad vastuse veebiseminaril „Töötamise register“. Veebiseminari käigus räägime:

  1.        Töötamise registri eesmärk ja kasutamine.
  2.        Kuidas, millal ja keda tuleb registreerida.
  3.        Millised andmed tuleb esitada?
  4.        Täiendavad andmed alates 2019:
  •        keda muudatus puudutab;
  •        töökoha aadress;
  •        ametinimetus;
  •        tööaja määr.

 Veebiseminari viib läbi Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo

Veebiseminar toimub 22. mail kell 13.00-14.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas, kus igal osalejal on samuti võimalus koolitajale küsimusi esitada.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

ESINEJA

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant
Aule on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.