Konverentsid

Teenuse käibemaksustamine

29.03.2017

Veebiseminar

Teenuse defineerimisel on Euroopa Kohus oma senist praktikat ümber kujundamas. Ligi kakskümmend aastat ühes suunas liikunud laev on viimasel ajal hakanud kurssi muutma, millega on lisandunud nii seaduse tõlgendamise kui ka maksustamise võimalusi. Veebiseminaril „Teenuse käibemaksustamine“ vaatame, kuhu suunda teenuste maksustamine liigub.

 

Käsitlemisele tulevad teemad:

Mis on teenus?

Kuidas eristada teenust kaubast ja mitteteenusest?

Kuidas on teenuse defineerimine muutunud Euroopa Kohtu praktikas?

Mis on teenuse käive?

Kuidas ja kus teenuse käivet maksustatakse?

 

Veebiseminar toimub 29. märtsil kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht Tõnis Elling

PERFORMER

Tõnis Elling

Leinonen OÜ maksunõustamisüksuse juht, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli juhataja
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 15 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (alates 2005), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast on õppejõu ametile paralleelselt lisandunud maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015 aasta augustist on Tõnis ametis Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina. Olles igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega, on seda lihtsam õpetada tudengeid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt tuleb maksunduse teooriaga kursisolemine kasuks erinevate praktiliste kaasuste lahendamisel igapäevase nõustamistöö käigus. Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Hariduselt on Tõnis jurist. Pärast Tartu Ülikooli magistriõppe lõpetamist 2010. aastal, jätkab Tõnis õigusteaduse õppimist Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.