Tegevuspõhine kuluarvestus ja planeerimine praktikas

Kuidas tagada toote- ja kliendikasumlikkus?

13. november 2018

Kestus: 1 päeva

Headel aegadel pole efektiivsus suur probleem, kuid halbadel aegadel muutub see ka seni edukates ettevõtetes ootamatult oluliseks. Seepärast on tähtis mõõta efektiivsusega seotud parameetreid optimaalselt ja efektiivselt. Kahjumlike protsesside taga on varjatud kulud. Tegevuspõhise kuluarvestuse aluseks on loogiline lähenemine firma juhtimisele, mis aitab õppida hindama ettevõtte tööprotsesse ja selgitada välja nende omahinna.

Kuid kas me tegelikult ikka teame, kui kasumlikud on meie tooted? Kas oskame prognoosida, milliseks kujunevad omahinnad tulevikus, tänasest hoopis erineva tootestruktuuri korral? Millised kliendid on meile tegelikult kasumlikud? Mida teha nendega, kes kasumlikud ei ole? Mis on vahet toote-, kliendi- ja brändikasumlikkusel?

Need küsimused tõusevad tugevama konkurentsi ja kulude kasvu juures järjest enam päevakorda. Koolitusel käime algusest lõpuni läbi ettevõtte kulu- ja tuluarvestuse loogika, mis võimaldab luua lihtsa, kuid tõhusa majandusarvestussüsteemi. Kogu tegevusprotsessi kirjeldamine võimaldab analüüsida selle osi ning tekkepõhjuseid, mis võimaldab keskenduda lisaväärtust loovatele tegevustele ja loobuda mittevajalikust.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud ettevõtete finants- ja tegevjuhid ning raamatupidajad.

Koolituse eesmärk on anda teadmised tegevuspõhisest kuluarvestusest, toote- ja kliendikasumlikkusest ning sellest, kui olulised on need ettevõtte edukuse tagamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja on omandanud

  • teadmised tegevuspõhise kuluarvestuse ja juhtimise (ABC/M – activity based costing/management) põhimõtetest ja ülesehitusest;
  • praktilised oskused tegevuspõhise kulumudeli juurutamiseks ja haldamiseks organisatsioonis;
  • praktilised oskused ettevõtte majandusarvestuse korraldamiseks moel, mis muudab tegevuspõhise arvestuse haldamise lihtsaks ja tõhusaks;
  • arusaama kasumlikkuse mõõtmisest – kuidas mõõta ning hinnata toote- ja kliendikasumlikkust;
  • teadmised tegevuspõhise kuluarvestuse ja planeerimise seostest finants- ja strateegilise planeerimisega.

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus koosneb loengutest ja praktilistest grupitöödest vaheldumisi, mille käigus katsetatakse ja kinnistatakse koolitusel õpitud teadmised.

Grupi suurus kuni 20 osalejat.

Osaleja Tagasiside:

Anti Raime, Valmos OÜ.
Loe tagasisidet SIIN.

KOOLITAJA

Rein Parelo

Rein Parelo on konsultatsioonifirma Optime OÜ juhataja, juurutanud tegevuspõhiseid juhtimissüsteeme viimase 20 aasta jooksul, juhtides ja konsulteerides projekte nii erasektoris (SEB Eesti Ühispangas, Eesti Haigekassas, Tere AS-is) kui avalikus sektoris (Ravimiamet, Tallinna Lennujaam, Päästeamet). Samuti on tegelenud tervishoiuteenuste tegevuspõhise hinnamudeli väljatöötamises. Aastast 2003 on korraldanud tegevuspõhise kuluarvestuse praktilise juurutamise koolitusi ning juhtinud tegevuspõhise kuluarvestuse tarkvara – OptimeABC – väljatöötamist.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Tegevuspõhine kuluarvestus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Ressursikeskne majandusarvestus

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. ABC projekti sammud ja edufaktorid

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Tegevuspõhine planeerimine ja juhtimine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].