Tehnilise analüüsi praktikum

Kuidas kasutada tehnilist analüüsi tehingute paremaks ajastamiseks?

07. aprill 2018

Kestus: 1 päev

Tehniline analüüs on üks laialt levinud ning universaalne meetod väärtpaberite tehingute leidmiseks ning ajastamiseks. Ehk nagu on öelnud üks maailma tuntumaid kauplemisproffe Alexander Elder: „Graafikud on aken massipsühholoogiasse. Kui te analüüsite graafikuid, siis te analüüsite kaupleva rahvahulga käitumist. Tehnilised näitajad aitavad seda analüüsi objektiivsemaks muuta. Tehniline analüüs on kasumit taotlev sotsiaalpsühholoogia.“

Tehnilise analüüsi koolitus on väikesele grupile suunatud praktiline töötuba, kus tutvustatakse tehnilise analüüsi eeliseid, puudusi ja selle rakendamise võimalusi. Vaatluse alla võetakse näiteid nii ajaloolistel (sh tehnilise analüüsi strateegiate backtesting) kui reaalaja andmetel. Koolitusel osalemine annab juhtnöörid tehnilise analüüsi kasutusele võtmiseks ja aitab vältida seejuures tekkivaid tüüpvigu.

Tõnn Talpsepp kasutab tehnilist analüüsi oma tehingute edukuse tõenäosuse tõstmiseks. Ta on viinud läbi ning juhendanud mitmeid ajaloolistel andmetel põhinevaid tehnilise analüüsi strateegiate teste ning kasutanud erinevaid tarkvaraplatvorme, mille käigus saadud kogemused aitavad huvitatutel vältida vigu, mis lähevad tavaliselt oluliselt rohkem maksma kui antud koolituse hind.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud investeerimishuvilised, kes soovivad tehnilise analüüsi meetodite abil paremini ajastatud investeerimistehinguid teha.

Koolituse tulemused
Koolituse läbinu:
1) teab millised on peamiseid tehnilise analüüsi meetodeid
2) on kursis tehnilise analüüsi põhimõtete, eeliste ning puudustega
3) teab, kuidas kontrollida erinevate meetodite ning lähenemiste toimimist
4) oskab rakendada enamlevinud meetodeid kasutades tehnilise analüüsi tarkvaraplatvormi

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning kaasuste lahendamise käigus.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda teadmisi tehnilisest analüüsist ning selle meetodi rakendamisest investeerimistehingute ajastamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus toimub ühe päeva ja kestab kokku 8 akadeemilist tundi. Koolitusel vaheldub loeng praktiliste harjutuste ja näidiskaasuste läbitegemisega. Soovituslik on kaasa võtta sülearvuti, et kaasusi praktikas läbi proovida. Kaasuste jaoks kasutatakse tasuta allalaaditavat tarkvaraplatvormi ja kõik osalejad saavad proovida reaalajas demokontol kauplemist.

KOOLITAJA

Tõnn Talpsepp

Tõnn Talpsepp on aktiivne investor ja investeerimisfirma Etalon Varahaldus AS juhatuse liige. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Sissejuhatus

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Tehnilise analüüsi graafikud ja mustrid

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Tehnilise analüüsi strateegiad

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Tehniline analüüs praktikas

Lisainfo

Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa. Selleks helistage telefonil 667 0439 või kirjutage akadeemia@aripaev.ee.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.