Tipptegijate kool

Kvaliteetaeg endale oluliste teemade läbimängimiseks kaaslastega, kelle arvamus loeb

23. oktoober 2018 - 12. juuni 2019

Kestus: 18 päeva

Mare Porgi Tipptegijate kool alustas Äripäeva Akadeemias 2007. aastal. Selle ajaga on majanduses toimunud väga suured muutused ja peale kasvanud uus põlvkond juhte. Oleme selle muutusega kaasas käinud ja saame täie kindlusega öelda, et Tipptegijate kool on tippudele parim arengu koht. Koolis osalejad on öelnud, et Tipptegijate kooli peamine väärtus on intensiivne kvaliteetaeg – võimalus töötada läbi endale olulisi teemasid arvestatavas referentgrupis, inimestega, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb.

Ootame Teid Tipptegijate kooli

See intensiivkoolitus on kogemustega tippjuhtidele ja tippspetsialistidele, kes soovivad enda karjääris ja elutunnetuses edasi areneda.

Töötame oluliste teemadega, millest tavaliselt ei räägita, kuid tuleks rääkida. See annab võimaluse murda välja harjumuse vs stereotüüpide kammitsast ja lahendada probleeme harjumuspärasest erineval viisil. Kui Te leiate end ikka ja jälle tegemas samu asju, tundmas samu tundeid, kasutamas samu mustreid käitumises ja inimsuhetes, siis on see koolitus kindlasti just Teie jaoks.

Nagu kirjutas Manfred Kets de Vries: „Mõistus on nagu vihmavari – see töötab ainult siis, kui ta on avatud“.

Tipptegijate kool annab

  • Võimaluse põhjalikult läbi töötada tipule olulised valdkonnad vs tipule olulisi juhtimispsühholoogia valdkondi
  • Erinevaid seisukohti konkreetsete eluliste näidetega teistelt tippudelt
  • Igapäevaelus kasutatavaid intensiivseid mõjutustehnikad
  • Oskust paremini tunnetada teiste inimeste maailmataju
  • Psühholoogilise süvaanalüüsi meetodeid
  • Uusi enesejuhtimise tehnikaid
  • Teadmised, kuidas leida ja käivitada eri inimtüüpide potentsiaali
  • Lisaarusaamisi iseendast, enda tegutsemisloogikast ja motivatsioonist
  • Võimaluse saada kinnitust isiklikule käitumisloogikale
  • Võimaluse laiendada sotsiaalset kapitali tugevate uute kontaktidega

Teemad, mida Tipptegijate kooli käigus käsitletakse

Juhtimine ja inimkäitumise varjatud tagamaad

Üks juhi olulisi kompetentse on inimeste käitumise mõistmine ka olukordades, kus see võib kõrvalseisja jaoks tunduda täiesti uskumatu või arusaamatu. Juhil on vaja täpselt tajuda enda mõjuvõimu, analüüsida läbini vastuolulisi situatsioone ja tegutseda loogikavajadust arvestades. Oskus inimeste käitumist mõista ja sellele õigel viisil reageerida võimaldab lahendada ka lahendamatuna näivaid situatsioone. The Dark Triad – juhtimise kalgimast osast. Millal on vaja teha karme otsuseid ja mis see maksab?

Suhtlustehnikad

Koolitusel käsitletakse mitmesuguseid igapäevases töös kasutatavaid suhtlustehnikaid. Üks fookustest on kultuuri-erinevustel ärisuhtluses. Õpitakse võtteid leidmaks töistes situatsioonides konkreetseid lahendusi probleemidele töötajatega. Miks inimene mingis olukorras nii käitub, mõtleb või ütleb? Võtted, mille abil saab aru, mis toimub teise inimesega. Oluline on ära tunda erinevaid ärevuse allikaid. Ja õppida neid kasutama

Kokkulepped

Inimeste juhtimist võib vaadelda kui toimivate kokkulepete sõlmimist. Mõnikord öeldakse „jah”, ent sõnadele ei järgne tegusid. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita? Kuidas tagada koostöö ja toimivad kokkulepped? Kuidas me saame teha nii, et asjad hakkavad tegelikult toimuma?

Koosolekud

Mis teeb koosolekust sündmuse? Kuidas murda mänguliste ja muude ootamatute võtete abil koosolekurutiini? Millised võtted kindlustaksid, et ükski koosolek poleks mõttetu ega tüütu, vaid säästaks aega ja innustaks osalejaid? Kuidas jälgida ja juhtida rühmaprotsesside dünaamikat?

Isiklik ja töine elu – üks või kaks elu?

Paljud juba saavutustega juhid küsivad ühel hetkel: miks ma pole rahul sellega, mis ma olen teinud või mis mul on? Tihtipeale põimuvad inimeste isiklik ja tööelu emotsionaalselt vastastikku arendavalt, mõnikord segavalt. Mida tarka on leitud tööelu ja isikliku elu tasakaalustamiseks? Millal on vaja isikliku elu muutusi, et saavutada edu äritegevuses?

Sotsiaalne kapital

Tähtsad inimesed tööl, kolleegid, äripartnerid. Kuidas jõuda selliste suheteni äripartneritega, et te mõlemad kohtudes rõõmustaksite? Initsiatiiv, aktiivsus, kirg, entusiasm – millised on nende tüüpilised ja ebatüüpilised vallandajad? Kuidas initsiatiivi esile kutsuda? Mida saab juht teha ise niisugust, et töötajad koos temaga innustuksid? Osalejad jagavad oma nii erialaseid kui juhtimistarkusi.

Enesejuhtimine ja pingetaluvus

Kuidas saada ja jääda iseendaks ka kriitilises olukorras? Kuidas kriisi puhul kõige paremini ennast ja teisi säästa? Miks just äärmine paindlikkus võimaldab meil olla kriisisituatsioonides piisavalt tugev. Kuidas ma õnnestun ja miks vahel ebaõnnestun? Leiame ja kasutame häid reegleid.

Isiklike lisaressursside avastamine

Kui palju oled õppinud kasutama oma sisemaailma juhtimisvahendina? Mida annab teadvelolek (Mindfulness) ja millised tehnikad kujundavad soovitud teadvuse seisundeid? Mis kindlustab eluga rahulolu pikemas perspektiivis? Milliseid kogemusi peaks kindlustama keskiga? Kuidas olla iseendaga kooskõlas nii, et töötegemine oleks lust? Sisemise aja avastamine.

Võim organisatsioonis

Organisatsioonilise ärevuse allikad. Kuidas võim tekitab sõltuvust ja milles see avaldub? Võimu liigid. Võimu ja vaimu konfliktist. Võimumängud. Kuidas vabaneda sõltuvusest? Varjatud agendad: nende märkamine ja arvestamine. Mis juhtudel võib eksida? Millised on suhete vajalikud ja piisavad distantsid?

Koolituse läbiviimine

Tipptegijate kool koosneb 9 moodulist ja toimub korra kuus alates oktoobrist 2018 kuni juunini 2019.

See intensiivkoolitus erineb tavapärastest nii vormilt kui ka sisult. Tipptegijate koolis on teoreetilise osa kõrval samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja osalejate enda toodud juhtumite analüüsil.

Teid ootavad praktilised ning üllatavad lahendused keerulistele olukordadele ja inimsuhete probleemidele. Programmi jooksul tehakse üle 50 harjutuse, mängulisi teste ning käsitletakse konkreetseid juhtumeid tööelust, kollegiaalsetest ja lähedussuhetest. Samas ei panda ühtegi osalejat rolli või olukorda, milleks ta ise valmis ei ole.

Koolitus ei kuluta ühtki päeva, mil Teie ettevõte Teid vajab. Iga sessioon algab esimese päeva lõunal (kl 13-17) ja lõpeb teise päeva lõunal (kl 9-13). Selline formaat on ennast tõestanud juba alates 2003. aastast, mil Mare Pork alustas EQ koolitust juhtidele.

Ajakava

1. päev

12:45 - 13:00 Saabumine, kohvipaus ja suupisted
13:00 - 15:00 Koolitus
15:00 - 15:15 Kohvipaus
15:15 - 17:00 Koolitus

2. päev

8:45 - 9:00 Saabumine, kohvipaus ja suupisted
9:00 - 11:00 Koolitus
11:00 - 11:15 Kohvipaus
11:15 - 13:00 Koolitus

I moodul 23.-24. oktoober 2018 - Laulasmaa SPA- ja konverentsihotell
II moodul 20.-21. november 2018 - Tallinn
III moodul 18.-19. detsember 2018 - Tallinn
IV moodul 22.-23. jaanuar 2019 - Tallinn
V moodul 19.-20. veebruar 2019 - Tallinn
VI moodul 19.-20. märts 2019 - Tallinn
VII moodul 23.-24. aprill 2019 - Tallinn
VIII moodul 21.-22. mai 2019 - Tallinn
IX moodul 11.-12. juuni 2019 - Laulasmaa SPA- ja konverentsihotell

Loe Tipptegijate koolis osaleja muljeid:

Rain Vääna, Ragn-Sellsi juhatuse esimees, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT.

Kristjan Rotenberg, Harju Elekter Elektrotehnika tehasejuht, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT.

KOOLITAJA

Mare Pork

Mare Pork on juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja nii eesti kui rahvusvaheliste meeskondadega organisatsioonidele. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia professor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Koolitustel on läbivateks teemadeks inimese valikute suurendamine, nii igapäevastes kriitilistes olukordades kui ka tõsiste kriiside lahendamisel. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, selge teadvuse (Mindfulness-i) ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].