Toetuste kajastamine põllumajandusettevõttes

20.11.2017

Veebiseminar

Korrektse raamatupidamisarvestuse jaoks on väga oluline teada, kuidas kajastada ettevõtte raamatupidamises sihtfinantseerimist (PRIA toetusi).

Põllumajandusettevõtted saavad struktuurifondidest (PRIA) erinevaid toetusi nii põhivara kui ka põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimiseks.

  • Taimekasvatuse valdkonna toetuste eesmärkideks on hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast ning maade hooldamise kulude hüvitamine, et säilitada põllumaade viljakus.
  • Loomakasvatuse valdkonna toetused on suunatud peamiselt põllumajandusliku tegevusega tegelevatele isikutele, kes kasvatavad veiseid, ammlehmi või uttesid ja/või omavad piimakvooti.
  • Investeeringutoetuse abiga on võimalik ehitada ja rekonstrueerida hooneid, söödahoidlaid ja soetada vajalikke masinaid ja seadmeid.

Seetõttu on raamatupidamiskohustuse täitmisel vastava kompetentsuse olemasolu väga oluline.

Seminar annab Sulle põhjaliku ülevaate, kuidas põllumajandusettevõtte raamatupidamises sihtfinantseerimist (PRIA toetusi) kajastada.

Veebiseminar toimub 20. novembril 14.00-15.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected] või helistades tel nr 667 0209

Veebiseminari viib läbi pikaajalise koolituskogemusega atesteeritud maaettevõtlus- ja finantskonsulent Aino Vooro

 

ESINEJA

Aino Vooro

raamatupidaja, atesteeritud maaettevõtlus- ja finantskonsulent