Tõhusad koosolekud

Kuidas korraldada tulemuslikke koosolekuid, kus tahetakse osaleda?

07. veebruar 2017

Kestus: 1 päev

Koosolek võiks olla üks väga mõjus juhtimisvahend, kus on võimalik paljude inimestega ühekorraga midagi olulist ära teha või otsustada. Uuringud näitavad ja osalejad väidavad aga, et kolmandik koosolekutel veedetud ajast on raisatud aeg. Põhjuseks on sageli liiga üldine või ebamäärane kokkukutsumise põhjus, ebaselgus rollides, ootustes, kehv ettevalmistus ja struktuur, tehnilise osa läbimõeldus, otstarbekus või koosoleku juhi enda juhtimisvead.

Kuidas kokku kutsuda ja viia läbi koosolekuid, mis on sisukad, põnevad ja tulemuslikud? Kulutada sellele juhtimisvormile just nii palju aega, kui vaja ja võita tagasi aega, mida on võimalik kasutada hoopis tulusamalt enda ja organisatsiooni jaoks.

Koolituse eesmärk
on anda juhile teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas sisukalt ja tulemuslikult korraldada ja juhtida erinevaid koosolekuid ning neil osaleda.

Koolitusele on oodatud
juhid, kes soovivad muuta tõhusamaks oma igapäevast koostööd meeskonnaga ja kogu organisatsiooniga, kes korraldavad ja juhivad koosolekuid.

Koolituse tulemusena saab osaleja

  • Ülevaate erinevatest koosoleku tüüpidest, viisidest ja võimalustest
  • Teadlikkuse koosoleku juhi rollist ja vastutusest
  • Vajalikud põhimõtted koosolekute ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja osalemiseks
  • Erinevaid teadmisi ja kogemusi efektiivsuse tõstmiseks, huvitavate nüansside ja elementide lisamiseks, toimetulekuks pingeliste olukordadega
  • Kogemusõppe võimaluse praktiliste harjutuste ja simulatsiooni abil
  • Abimaterjal enese oskuste analüüsimiseks koosoleku juhatajana
  • Sõeluda välja häid ideid ja võtteid innustavate ja tulemuslike koosolekute läbiviimiseks ning enese arendamiseks läbiviija või osalejana

KOOLITAJA

Hille Luht-Pihelgas

Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Omab juhina töötamise kogemust erinevatest organisatsioonidest nii tootmises, jaekaubanduses kui teeninduses. On täiendanud end erinevatel kursustel nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all. Hille on FranklinCovey Company sertifitseeritud konsultant Eestis; käitumisstiilide uurimise, tõlgendamise ja kohandamisega tegeleva DISC®-metoodika sertifitseeritud treener. Juhtimiskonsultandina on Hille läbi viinud üle 400 arenguprojekti erinevates valdkondades. Kliendid on kõrgelt hinnanud Hille oskust süveneda just nende organisatsiooni eesmärkidesse, vajadustesse ja konkreetsesse tausta ning näha tervikpilti ja olulisi seoseid. Klientidele on hästi sobinud, et metoodiline lähenemine töötatakse välja just nende inimestest ning spetsiifilistest vajadustest lähtuvalt, et leida reaalses elus abiks olevaid lahendusi.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0156 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.