Tööõiguse seminar

Kuidas eriolukorras kõige paremini tööd korraldada?

Veebiülekanne

Tööõiguse seminari veebiülekande ajal räägivad advokaadibüroo Sorainen spetsialistid Karin Madisson ja Pirkko-Liis Harkmaa kõigist olulistest teemadest, mis on eriolukorra taustal tööõiguse ja -suhete kontekstis esile kerkinud.

 

Veebiülekanne keskendub kriisiolukorras töösuhetes esilekerkinud enamlevinud küsimustele. Eesmärgiks on anda tööandjatele praktilisi näpunäiteid nii igapäevase töö paremaks korraldamiseks kui ka töömahu vähenemisest ja majanduslikust olukorrast tingitud töö ajutiseks või püsivaks ümberkorraldamiseks. Samuti räägime lähemalt Töötukassa leevendusmeetmest kriisiolukorras ning erinevatest Töötukassa meetmetest ja toetustest koondamisel ja tööandja pankrotistumisel. Anname ka praktilisi suuniseid nende meetmete ja toetuste taotlemiseks ning kasutamiseks.  

Igapäevase töö korraldamine   
•            Kuidas tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine - tööandja ja töötaja kohustused ja võimalused ohutu töökeskkonna tagamisel
•            Mida teha, kui töötaja haigestub
•            Kuidas korraldada kaugtööd
•            Kuidas leida tasakaal töötajate privaatsuse ja tööandja huvide vahel
•            Kuidas kriis mõjutab tööandjaid, kellel on palgal välismaalastest töötajad
•            Mida silmas pidada ajutise tööjõu kasutamisel

Töö ajutine ümberkorraldamine            
•            Millised on võimalikud kokkuleppelised ja ühepoolsed lahendused töömahu vähenemisega  toimetulekuks (sh. töölepingu muutmine poolte kokkuleppel, töötaja teisele tööandjale kasutada andmine, töötasu ja tööaja vähendamise erisused TLS § 35 ja  § 37 rakendamisel, puhkuste ajakava muutmine)

Töö püsiv ümberkorraldamine
•            Kuidas läbi viia töötingimuste muutmist
•            Millal on koondamine individuaalne ja millal kollektiivne; kuidas koondamist korrektselt läbi viia (sh kuidas ülesütlemisavaldusi kontaktivabalt töötajatele üle anda)
•            Millised on muud võimalused peale koondamise töölepingu ülesütlemiseks
•            Mida silmas pidada siis, kui ümberkorraldused toovad endaga kaasa äriühingu jagunemise või ühinemise või äriühingu enda või selle ettevõtte müügi või vajaduse hakata sisse ostma teenuseid (nn outsourcing)
•            Mida teha kui tekib pankrotiolukord
•            Kuidas läbi viia kontaktivabalt töötajate informeerimine ja konsulteerimine

Töötukassa toetused    
•            Ülevaade Töötukassa leevendusmeetmest (töölepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötegijate erisused)
•            Praktilised näpunäiteid meetmete raames toetuse taotlemiseks

Tööõiguse seminari veebiülekanne toimub 28. aprillil Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne otseülekannet saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne ülekande algust õigesse keskkonda.

Veebiülekannet on võimalik jälgida teile sobivas kohas ja selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Ülekande kestel on teil võimalik esitada esinejatele küsimusi, mille saate kirjutada vestluse (chat) kasti. Ülekanne on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo programmi kohta: Kai Miller – [email protected] või telefonil 5330 5136.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga telefonil 53026292 või meiliaadressi [email protected] kaudu.

 

ESINEJAD

Karin Madisson

Soraineni partner ja vandeadvokaat
Karin on tööõigusega tegelenud juba üle 20 aasta. Tal on märkimisväärne kogemus ühingu-, töö- ja pankrotiõiguse valdkondades ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkondades. Karin vastutab advokaadibüroos Sorainen mh tööõigusvaldkonna eest ning tema nõustada on olnud keerukad kohtuvaidlused ja kollektiivsetest töösuhetest tulenevad vaidlused (sh streigid). Karin nõustab kliente aktsionäridevahelistes suhetes ja vaidlustes ning juhatuse liikmete vastutusega seotud küsimustes. Ta on osalenud mitmetes ülepiirilistes ja kohalikes ümberstruktureerimistes. Kõige enam naudib Karin siiski kompromisside saavutamist ja keeruliste olukordade lahendamist kohtuväliselt. 2013. ja 2018. aastal valiti Karin Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni esinaiseks, mida ta juhib siiani.

Pirkko-Liis Harkmaa

Advokaadibüroo Sorainen nõunik
Pirkko-Liis Harkmaa on nõunik advokaadibüroo Sorainen ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste meeskonnas, keskendudes peamiselt tööõigusele. Enne Soraineniga liitumist tegutses ta üle 20 aasta ühes Baltimaade tippkolmikusse kuuluvas advokaadibüroos. Tööõiguse advokaadina on ta nõustanud nii Eesti kui ka välismaiseid kliente nii igapäevastes küsimustes, töövaidlustes kui ka keerukamates restruktureerimisprojektides ja piiriülestes tehingutes. Alates 2008. aastast on ta Euroopa Tööõiguse Advokaatide Assotsiatsiooni juhatuse liige ja 2020. aastast Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige. Hiljuti läbis ta Estonian Business Schoolis „Personalijuhi arenguprogrammi”, omandades praktilisi teadmisi personaljuhtimisest. Ta on Tartu ülikoolis viinud läbi üliõpilaste tööõiguse eriseminare ja andnud arvukaid tööõigusalaseid kliendikoolitusi.
PROGRAMM

10:00 - 10:15

10:00 - 10:15

Avasõnad ja sissejuhatus

10:15 - 12:00

10:15 - 12:00

Loeng

12:00 - 12:30

12:00 - 12:30

Paus

12:30 - 14:30

12:30 - 14:30

Loeng

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.