Töötamise register 2019

06.12.2018

Veebiseminar

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel, ent paindlikud töösuhted tekitavad siin üha uusi küsimusi. Lisaks tuleb järgmise aasta algusest töötamise registrisse kanda iga töötaja ametinimetus ning töökoha aadress.

 Veebiseminari käigus räägime:

  1.        Töötamise registri eesmärk ja kasutamine.
  2.        Kuidas, millal ja keda tuleb registreerida.
  3.        Millised andmed tuleb esitada?
  4.        Täiendavad andmed alates 2019:
  •        keda muudatus puudutab;
  •        töökoha aadress;
  •        ametinimetus;
  •        tööaja määr.

Veebiseminar toimub 6. detsembril kell 13.00-14.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.


Veebiseminari viib läbi Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule KIndsigo

ESINEJA

Aule KIndsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.