Raamatupidamine

Töötasud ja ettevõtte tulumaks

Maksuefektiivne majandamine

17. aprill 2020 - 17. aprill 2020

Kestus: 1 päev

Veebikoolitus

17. aprilli koolitus toimub veebis. Enne koolituse algust saab osaleja lingi, mille kaudu koolitusel osaleda.
Maksusüsteemi reguleerivad erinevad seadused, mis tagavad maksumaksjale pandud rahaliste kohustuste täitmise seadusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel. Samas jätavad seadused parajal määral tõlgendamis- ja vaidlemisruumi ning ettevõtte lõplik maksukoormus võib sõltuda hoopis sellest, kui hästi juhid ja raamatupidajad maksuseadusi tunnevad.

Koolituse sihtgrupp

  • Raamatupidajad,
  • finantsjuhid ning
  • ettevõtete juhid, kes tegelevad oma ettevõttes töötasude ja tulumaksuga.


Koolituse eesmärk

on omandada teadmisi töötasude ja ettevõtte tulumaksu maksustamise põhimõtetest ning viia ennast kurssi viimaste aastate muudatustega.

Koolituse tulemusena

  • osaleja teab Eesti tulumaksuseaduse olemust,
  • oskab hinnata milliseid väljamakseid/kulusid tuleb maksustada,
  • eristab aktiivset ja passiivset tulu ning
  • oskab valida ettevõtte jaoks kõige maksuefektiivsemad võimalused.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, näidisülesannete lahendamise ja harjutamise kaudu. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele järgneb teoreetiline ja praktiline teema avamine, mille käigus lahendatakse ülesandeid ja arutatakse kaasusi.

Iga osaleja saab kaasa informatiivsed koolitusmaterjalid, mida pärast koolitust tööl abivahendina kasutada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.

Koolituse kestvus on 8 akadeemilist tundi.

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

 

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!

KOOLITAJA

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Füüsilistele isikutele tehtavate väljamaksete maksustamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Erisoodustused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Kingitused, annetused, vastuvõtukulud

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine

REGISTREERIMINE
Töötasud ja ettevõtte tulumaks
Hind:
439 €
526,80 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.