Tootmise peenplaneerimine

Kuidas muuta tootmine kulusäästlikumaks ja kliendi jaoks paindlikumaks?

18. aprill 2018 - 25. aprill 2018

Kestus: 2 päeva

Tallinn

Tootmise üks põhiküsimusi on tootmisplaani koostamine nii, et kõik klientidega sõlmitud kokkulepped oleksid täidetud olemasolevate ressursside tingimustes. Kuidas seda saavutada olukorras, kus erinevaid tooteid on palju, toodete tehnoloogiline jada erinev, ressursid piiratud, operaatorite oskused erinevad ning klientide nõudmised ajas muutuvad.

Tootmine toimub sõltuvalt piiragutest ja need määravad tehase võimekuse - milline on masinate võimekus, operaatorite oskused, abitööjõu vajadus, abivahendite olemasolu, vajalikud rakised ning vormid, töögraafikud, puhkused, rikked, hooldusgraafikud jne. Kui kas või üks mitmetest piirangutest ei ole täidetud, on tööoperatsiooni teostamine tootmispinnal võimatu. Koolitusel esitletakse uusi põhimõtteid ja meetodeid tootmisplaani koostamisel ja annab laiema ning selgema tervikpildi tootmisprotsessist.

Tootmise peenplaneerimise teostamist vaatleme kasutades tarkvara Asprova APS. Planeerimistarkvara on välja töötatud Jaapanis lähtudes lean-tootmise põhimõtetest. Asprova APS võimaldab läbi häälestuste modelleerida tehase tööprotsesse ning koostada optimaalne ja realistlik tootmisplaan pidevalt muutuvates turutingimustes.

Koolitusele on oodatud tootmisjuhid ja planeerijad, kelle igapäevatöö on tootmisplaani koostamine, planeerimise töö korraldamine ja tootmisplaani täitmise jälgimine.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi tootmisplaani koostamise uutest põhimõtetest ja meetoditest, et muuta tootmine kulusäästlikumaks ja kliendi jaoks paindlikumaks.

Koolituse tulemused
Koolituse käigus omandatakse teadmised,

  • kuidas toimub tootmisplaani koostamine lähtudes peenplaneerimise põhimõtetest;
  • toote tehnoloogilise marsruudi kirjeldamisest;
  • tehnoloogiliste piirangute seadistamisest;
  • tootmisplaani koostamisest lähtudes marsruudist, piirangutest ja nõudlusest.

Koolituse tulemusi hinnatakse koolitusel praktiliste ülesannete ja kodutöö käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituspäevadel täismahus osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituspäevadele on soovituslik kaasa võtta sülearvuti, et õpitu praktikas läbi proovida. Enne koolitust palume ennast registreerida lingil: https://www.asprova.com/en/usage/index.html?trg=nav

Pärast registreerimist saadetakse teile e-kiri tarkvara prooviversiooni tasuta allalaadimiseks ja installeerimiseks.

Kahe koolituspäeva vahel antakse osalejatele kodutöö, mis võimaldab õpitu kinnistada. Teise koolituspäeva hommikul esitletakse kodutöid ning saadakse väärtuslikku tagasisidet.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 10.

KOOLITAJA

Peeter Parvelo

Peeter Parvelo on Tartu Ülikooli diplomiga majandusküberneetik, kellel on erialast kogemust tööturul üle 25 aasta. Ta on osalenud umbes 100 erinevas ettevõtte majandamist korraldavas tarkavaraprojektis konsultandi, juhtivanalüütiku ja projektijuhina. Erinevates majandusvaldkondades on juurutatud süsteeme, mis korraldavad panga finantsarvestust, riigi eelarvelist rahandust, erasektori majandusarvestust, logistilist haldust ja toomise jälgimist. Alates 2014. aastast on Parvelo keskendunud tootmise peenplaneerimise funktsioonidele, et viia ettevõtte tehnoloogilistest piirangutest lähtuv tootmisplaan reaalajas tootmispinnale ilma vahepealse sekkumiseta. Koolitaja Peeter Parvelo kuulub Leanest OÜ meeskonda, kelle üheks peamiseks eesmärgiks on leida tootmisettevõttes üles efektiivsus ja realiseerida see tootmispinnal kasutades kõige uuemaid tarkvaralahendusi.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Tootmise peenplaneerimine.

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Tehnoloogilised piirangud peenplaneerimises

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Tootmisplaani sisendite kirjeldamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Tootmisplaani koostamine ja väljundid

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Kodune ülesanne

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Optimaalsed tootmiskogused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Infovahetus teiste süsteemidega

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Planeerimisskeemid

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].