Tuleohutuskonverents 2019

07.05.2019

Öpiku Konverentsikeskus, Ülemiste City

Konverentsil jagatakse järgimist väärt kogemusi ja nõuandeid, pakutakse vastuseid põletavamatele küsimustele ja suurt pilti tuleohutusturul toimuvast.

Äripäeva Tuleohtuskonverentsi korraldatakse juba 10 aastat. Soovime aidata erinevate valdkondade tippspetsialistidel ühise eesmärgi nimel omavahel suhelda ning leida muutuvas ärikeskkonnas vastuseid tuleohutuslahenduste kasutajate küsimustele. Järgimist väärt näidete ja kogemuste jagamine praktikult praktikule. Äripäeva tuleohutuskonverentsile on oodatud kinnisvaraomanike esindajad, kinnisvarahaldajad, ohutuse eest vastutajad, riskijuhid, sisevalveüksuste juhid, tuleohutusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete juhid ning spetsialistid, finantseerijad ning kindlustajad.

 

Teemad, mida kuuled konverentsil:

Paberist tuletõkkesektsioonid.

Tuletõkkeläbiviikude võimalused tuleohutuses.

Edukas koostöö erasektori ja Päästeameti vahel.

Tuleohutusnõuete rikkumise mõju kindlustushüvitise väljamaksmisele.

Suurköögi tulekustutussüsteemid.

Ettevõtte kogemus suurõnnetusest tulega.

 

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis vajalikke muudatusi.

ESINEJAD

Andrus Nurga

Antifire Tuleohutuslahendused juhatuse esimees

Andrus Nurga

Antifire Tuleohutuslahendused juhatuse esimees

07.05.2019
14:00 - 14:30

Ardon Kaerma

Tulipunane tuleohutusteenuse juht, tuleohutusekspert tase 6

Ardon Kaerma

Tulipunane tuleohutusteenuse juht, tuleohutusekspert tase 6

07.05.2019
10:00 - 11:00

Ergo Manninen

Päästeamet ohutusjärelevalve osakond, ekspert

Ergo Manninen

Päästeamet ohutusjärelevalve osakond, ekspert

07.05.2019
13:00 - 13:30

Kaili Tamm

Domus Kinnisvara projetkijuhtimise osakonna juhataja

Kaili Tamm

Domus Kinnisvara projetkijuhtimise osakonna juhataja

07.05.2019
10:00 - 11:00

Peter Paul Wüthrich

Võhma Küünalavabriku üks omanikest

Peter Paul Wüthrich

Võhma Küünalavabriku üks omanikest

07.05.2019
15:00 - 15:30

Indrek Niklus

advokaadibüroo NOVE nõunik

Indrek Niklus

advokaadibüroo NOVE nõunik

07.05.2019
13:30 - 14:00

Jevgenia Uusvali

Hilti Group insener

Jevgenia Uusvali

Hilti Group insener

07.05.2019
11:00 - 11:30

Ove Tüksammel

Levikom IoT- ja ärilahenduste osakonna juht

Ove Tüksammel

Levikom IoT- ja ärilahenduste osakonna juht

07.05.2019
11:30 - 12:00

Rait Pukk

Fireplan tuleohutuskonsultant, tuleohutusekspert tase 6

Rait Pukk

Fireplan tuleohutuskonsultant, tuleohutusekspert tase 6

07.05.2019
15:30 - 16:00
PROGRAMM

09:00 - 09:50

09:00 - 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 - 10:00

09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Paarisettekanne: "Paberist" tuletõkkesektsioonid

Ardon Kaerma

Kaili Tamm

Hoone on tavaliselt tuletõkkesektsioonidega eraldatud korruste ja ruumide kasutusotstarvete kaupa. Tuletõkkesektsioonide asukoht võib tuleneda ka ruumi pindalast. On kindlad ruumid, kus peavad seinad, uksed ja kõik seina läbistavad avad olema tule- ning suitsukindlad. Kuidas ja milliste dokumentidega saame tagada hoonetes ja elamutes tuleohutuse? Mida selleks teha? Räägime ka tuleohutusauditi seosest kasutusloa menetlusega.

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

Hoone läbiviigud – tuleohutuse nõrgim koht?

Jevgenia Uusvali

Ehitised tuleb projekteerida ja ehitada nii, et tulekahju korral oleks tagatud teatud aja jooksul ehitise kandevõime, tule ja suitsu tekkimine ning levik tuletõkke tsoonide vahel oleks teatud takistatud. Mis aga juhtub siis, kui tehnosüsteemide läbiviigud ja konstruktsioonide vuugid muutuvad hoone tuleohutuse Achilleuse kannaks? Ettekandes räägime, miks on oluline silmas pidada läbiviikude ja vuukide tuleohutust ja kuidas lahenduse valik mõjutab kogu hoone turvalisust ja eluiga.

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Mehitamata hoonete kaugseire IoT kaasabil

Ove Tüksammel

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:30

13:00 - 13:30

Kuidas saavutada edukas koostöö erasektori ja Päästeameti vahel?

Ergo Manninen

Ekspert räägib uuest planeeritavast tuleohutuse seadusest, mille järgi hakkab erasektor tegema tuleohutusülevaatust teatud tüüpi objektidel ning eelkõige toob ettekandes esile, miks on vaja nõuded täita ja kuidas koostöö mõttes ühtselt tegutseda.

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

Kas tuleohutusnõuete rikkuja võib kindlustushüvitisest suu puhtaks pühkida?

Indrek Niklus

Tuleohutusnõuete peamine eesmärk on tulekahjude ennetamine ja põlengu tagajärgede piiramine. Kehtiva kohtupraktika pinnalt käsitletakse, kuidas mõjutab tuleohutusnõuete rikkumine kindlustusandja kohustust kindlustushüvitis välja maksta.

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

Pannilt lahvavate leekide vastu: mida teha vältimaks tulekahju suurköögis?

Andrus Nurga

Suurköökide tulekahjud on suureks probleemiks mitte ainult restoraniomanikele, vaid ka külastajatele. Tulekustutussüsteemididest räägib tuleohutuslahendused juhatuse esimees.

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

KOHVIPAUS

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

KOGEMUSLUGU: Ettevõtte kogemus suurõnnetusest tulega, Võhma Küünlavabriku näitel

Peter Paul Wüthrich

2019 jaanuaris puhkes Viljandimaal Võhmas asuvas küünlavabrikus tulekahju. Kas praeguseks on selgunud, miks see õnnetus üldse juhtus? Mida oleks saanud või pidanud teisiti tegema? Mis edasi sai ning milliste vintsutustega niigi põlengust kahju kannatanud omanikud kokku puutuma pidid, on raske paari sõnaga kirjeldada. Vabrik toodab 1250 tõeliselt lummavat küünalt päevas ja need kaunid Võhmast pärit valgusallikad võluvad inimesi ka väljaspool kodumaad.

15:30 - 16:00

15:30 - 16:00

Kitsaskohad suuremahuliste puithoonete projekteerimisel

Rait Pukk

Suuremahuliste hoonete planeerimisel on viimaste aastate suurenev trend puidu laialdasem kasutamine ehitusmaterjalina ning puitpindade eksponeerimine. Hoones viibijatele annab puit hea, hubase tunde kuid kas ka ohutuse vaatest on see turvaline? Millised on tänased võimalused suuremahuliste puithoonete ehitamiseks, millised võimalikud ohud puithoone elukaare jooksul ning kuidas neid ohte maandada, sellest räägib konverentsil tuleohutuskonsultant Rait Pukk.

16:00

16:00

Konverentsi lõpp

TOETAJAD
OSALEJAD

Ettevõtte nimi Amet

LEVIKOM EESTI Ärimüügi ja -halduse osakonna juht

LEVIKOM EESTI Toote- ja müügijuht

ÜLEMISTE CENTER Rentnike koordinaator

ANTIFIRE TULEOHUTUSLAHENDUSED

HILTI EESTI

ANTIFIRE TULEOHUTUSLAHENDUSED

ADVOKAADIBÜROO NOVE

LEVIKOM EESTI IoT valdkonna juht

FIREPLAN

ÄRIPÄEV

ÄRIPÄEV

ÄRIPÄEV

VÕRU KREUTZWALDI KOOL majandusjuhataja

RIMI EESTI FOOD Haldusjuht

RIMI EESTI FOOD

ERGO INSURANCE Varakahjude osakonna juht

GENOKE TRADING tehniline juht

OPTIMUS SYSTEMS Müügijuht

HANZA MECHANICS TARTU Haldusjuht

AB LIETUVOS DRAUDIMAS EESTI FILIAAL varakindlustuse riskijuht

G4S EESTI Joonestustehnik

FERTILITAS Haldusjuht

EESTI ENERGIA tuleohutuse spetsialist

STANDARD Haldusjuht

TALLINNA KULTUURIKATEL Haldusjuht

EESTI ENERGIA

SWEDBANK hooldusjuht

SEESAM INSURANCE riskijuht

SEESAM INSURANCE riskijuht

GAASIVÕRK haldusjuht

RENORE juhatuse liige

LUMINOR BANK haldusspetsialist

"AKCINÉ DRAUDIMO BENDROVÉ ""GJENSIDIGE "" EESTI FILIAAL"

ROVALIS

ROVALIS

ROVALIS Tuleohutusekspert

AREALIS Haldusjuht

USS SECURITY EESTI Müügijuht

ROVALIS

"AKCINÉ DRAUDIMO BENDROVÉ ""GJENSIDIGE "" EESTI FILIAAL"

SANTA MARIA

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

MATERJALID