Turundus

Unity baaskoolitus - 3D interaktiivsete simulatsioonide loomine

07. veebruar 2020 - 03. aprill 2020

Kestus: 5 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele praktilised teadmised ja oskused 3D simulatsioonide loomiseks tarkvaraga Unity. Kuigi Unity on tuntud peamiselt mängude loomise tarkvarana, on selle kasutusvõimalused palju laiemad. See võimaldab ehitada väga erinevaid interaktiivseid kahe- ja kolmemõõtmelisi simulatsioone.

 

 

 

 

Näiteks:

 •          Arhitektuuri ja insenertehniliste lahenduste visualiseerimiseks, nii planeerimis- kui müügiprotsessis:        https://youtu.be/r0ZmaljQlW8
 •          Interaktiivseid infoekraane külastuskeskustesse ja kaubanduskeskustesse.
 •          „Käed-külge“ digitaalseid eksponaate muuseumitele ja teaduskeskustele.
 •          Interaktiivse laboratooriumi loomine https://youtu.be/XkwH8AvYNxo
 •          Reklaam/turundus: https://youtu.be/0dQqUQ1sBso

Lisaks sellele on Unity üks enimkasutatud tööriistu liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse lahenduste arendamiseks.

Koolitus koosneb 5 õppepäevast. Koolituspäevade peamine fookus on praktilistel harjutustel, mille käigus õpitakse tundma Unity kasutajaliidest ning põhilisi funktsioone. Lisaks tavapäraste 3D simulatsioonide loomisele õpitakse arendama ka lihtsamaid liitreaalsuse ning 360-kraadi tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi. Vaatamata sellele, et Unity kasutamine hõlmab endas ka programmeerimist (peamiselt programmeerimiskeeltega C# ja JavaScript), on baasfunktsioonide loomine jõukohane ka neile, kes puutuvad programmeerimisega kokku esmakordselt koolituse käigus.

Sihtgrupp:

Kõik huvilised, kel on soov tutvust teha Unity tarkvara võimalustega ning kes tunnevad end arvutiga töötades enesekindlalt. Eelnev programmeerimisoskus ei ole vajalik, kuna koolitus keskendub eelkõige Unity põhifunktsioonidega tutvumisele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          Teab, mis on Unity tarkvara ning millised on selle kasutusvõimalused.
 •          Tunneb Unity kasutajaliidest.
 •          Oskab kasutada Unity põhifunktsioone.
 •          Oskab luua lihtsamaid 3D simulatsioone, liitreaalsuse ja 360-kraadi rakendusi.
 •          On teadlik, millistest allikatest otsida lisainformatsiooni ja õppematerjale, et arendada oma oskusi Unity tarkvaraga töötamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused: Baastasemel inglise keele oskus. Soovituslik on Android seadme olemasolu.

Ajakava:

0930-1500

I päev – Sissejuhatus ning esmane tutvumine Unityga

 •          Mis on Unity, millistel eesmärkidel seda kasutatakse?
 •          Unity kasutajaliidesega tutvumine, esmane seadistamine ning menüü kohandamine.
 •          Rakenduste planeerimine.

II päev - 3D simulatsioonide loomine, 1. osa

 •          Süsteemi loogika ehitamine.
 •          Kasutajaliidese loomine.
 •          C#: programmeerimise alustalad.

III päev – 3D simulatsioonide loomine, 2. osa

 •          3D sisu loomine ja importimine.
 •          Tekstide, heli ja fotode lisamine.
 •          Stseenide valgustamine.

IV päev - 3D simulatsioonide loomine, 3. osa

 •          Animatsioonide loomine.
 •          Rakenduse ettevalmistamine ja seadistamine eksportimiseks.
 •          Rakenduse eksportimine Windowsi ja Android platvormile.

V päev - liitreaalsuse ja 360-kraadi rakenduste loomine

 •          Markeripõhise tuvastusega liitreaalsuse rakenduse loomine.
 •          360-kraadi rakenduste loomine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Õpe on praktilise suunitlusega: iga teemaploki jooksul täidavad osalejad praktilisi ülesandeid, et õpitud oskusi kinnistada. Väiksemate harjutuste kaudu ehitatakse koolituse lõpuks valmis terviklik interaktiivne simulatsioon.Koolituspäevade vahel harjutavad osalejad õpitut kodus, luues samm-samult oma valitud valdkonnas ühe tervikliku projekti. Iseseisva projekti loomisel on abiks koolitaja poolt tehtud õppevideod.

Koolituse jooksul luuakse 2 erinevat projekti, mis sisaldavad interaktiivset 3D simulatsiooni, liitreaalsust ja 360-kraadi funktsiooni, millest üks valmib koduse tööna vabalt valitud valdkonnas

Koolitusel kasutatakse programmeerimiskeelena C# programmeerimiskeelt ning Windows platvormil töötavaid arvuteid.

Koolitus koosneb 5 koolituspäevast millest iga päeva pikkuseks 6 ak.h ning kodusest tööst 3 ak.h ulatuses. Koolitus toimub kuupäevadel: 07.02., 21.02., 06.03., 20.03., 03.04.

Maht: 45 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Teele Jürivete

Teele omandas Unity oskused Glasgow Ülikoolis, kus ta lõpetas 2018. aastal 3D visualiseerimise ja interaktiivsete tehnoloogiate magistriõppekava. Samuti on tal kogemusi liit- ja virtuaalreaalsuse teemal koolituste ja töötubade läbiviimisega
REGISTREERIMINE
Unity baaskoolitus - 3D interaktiivsete simulatsioonide loomine
Hind:
1500 €
1800 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.