Uue juhi koolitus – „Ühe minuti juht“

Kuidas uue juhina juhtida inimesi ja luua häid töösuhteid?

20. aprill 2017

Kestus: 1 päev

“Parim kulutatud minut on see, mille ma investeerin inimestesse.” – Kenneth Blanchard ja Spencer Johnson

Juhtidena on meil palju erinevad rolle, millega tuleb oma igapäevatöös kokku puutuda. Kuidas nendes erinevates rollides kergesti orienteeruda ning olla tõhus ja efektiivne juht, kasutades oma aega parimal viisil? Alustava või uue juhi üheks esimeseks mureks on tavaliselt küsimus, kuidas kohaneda muutunud rollidega ning leida aega enda ülesannete täitmiseks kui ka oma inimestega suhtlemiseks. Üks minut juhtimises võib sisaldada endas väge, mis võib viia heade töösuhete ja tulemuste arengule.

Koolitus tugineb Kenneth Blanchardi ja Spencer Johnsoni menukal  juhtimisõpikul „Ühe minuti juht“, mida autorid on 2015. aastal kaasajastanud ning koolitaja täiendanud praktiliste harjutuste ja ülesannetega, et juba koolituse käigus harjutada ja kinnistada uusi oskusi.

Koolitus on mõeldud
juhtidele, kes alustavad oma uues ametis või juhile, kellel on juhtumiskogemust alla ühe aasta ning sobib juhtidele, kelle alluvuses töötab vähemalt üks töötaja.

Koolituse eesmärk
on anda uuele juhile vajalikke teadmisi ja harjutada inimeste juhtimiseks ning meeskonna eestvedamiseks vajalikke oskusi, et seeläbi tõhustada juhina oma igapäevatööd ning tulemuslikkust.

Koolituse tulemusena osaleja
teab:

  • oma domineerivat käitumistüüpi juhina ning sellest tulenevaid tugevusi ja nõrkusi.
  • kuidas püstitada töötajatele eesmärke igapäevatöös ning kuidas anda positiivset ja konstruktiivset tagasisidet.
  • kuidas juht saab aidata töötajal oma vigadest õppida.

oskab:

  • seada töötajatele ühe minuti eesmärke.
  • anda mõjuvat tagasisidet, jälgides tagasiside andmise ülesehitust.
  • koostada tegevusplaani, kuidas rakendada õpitut ning ühe minuti juhtimist oma igapäevatöös.

Koolituse sisu
Koolitusel keskendutakse juhile kõige olulisemate tööriistade omandamisele ning õpitakse tundma enda käitumistüüpi juhina.

Kenneth Blanchardi ja Spencer Johnsoni raamatu „Ühe minuti juht“ kokkuvõtte leiad SIIT.

Koolituse ülesehitus
Koolitus on aktiivne, kus lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutustega ning rühma aruteluga. Koolitusel kasutatakse juhi käitumistüüpide tundmaõppimiseks eneseanalüüsi küsimustikku. Koolitusel on iga teema lõpus õpitut kordav ja kinnistav harjutus või test. 

KOOLITAJA

Mihkel Reinsalu

Koolitaja ja konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Koolitaja Mihkel Reinsalu on aktiivselt tegutsenud koolitajana alates 2003. aastast. Ta on töötanud tippjuhina, reklaamidirektorina, müügijuhina ja müügiinimesena Eesti Päevalehes, Äripäevas ja Raadio2-s. Mihkel on läbinud erinevaid täiendkoolitusi ja juhtimistreeninguid nii Eestis kui ka välismaal. Ta on lõpetanud näitekirjanike baaskursuse.
Mihkel on tegelenud psühholoogilise nõustamisega eraklientidele ning omab Rootsi Moreno Instituudi grupiteraapia sertifikaati Director of Psychodrama, Certified Practitioner. Mihkel on olnud Eesti Päevalehe vastutav väljaandja ja peadirektor ning Artist Siseraadiod OÜ tegevjuht, juhtinud Äripäeva Akadeemiat.
Mihkel on kõrgharidusega ja 12-aastase kogemusega korvpallitreener. Kahel hooajal oli ta Eesti rahvusnaiskonna peatreener. Mihkel on koolitus- ja konsultatsioonifirma Teadmiste Instituut OÜ ja Medit Vision OÜ rajaja, omanik ja juht ning Lastele MTÜ juhatuse liige. Alates aprillist 2016 on Mihkel Coop Eesti juhtide arengu- ja järelkasvuprogrammi koolitaja.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

Milline juht ma olen?

13:00 - 13:45

13:00 - 13:45

Lõunapaus

13:45 - 15:00

13:45 - 15:00

Ühe minuti kiitmine

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:30

15:15 - 16:30

Ühe minuti juhtimise sidumine oma igapäevatööga

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.