Uued hankemudelid ehituses

15.09.2020

Lutheri Masinasaal, Vana-Lõuna 39, Tallinn

Seminaril tutvustatakse hankemudeleid, mis on suutnud tõsta läbipaistvust, ehitussektori tootlikkust, ehitussektori ja tellijate vahelist usaldust, investeeringu väärtust ning aidanud leida projektide teostajateks parimad meeskonnad.


Seminari eesmärk: 

- Tutvustada koostööl põhinevat hankemudelit, mis võimaldab tõsta investeeringute väärtust, koostööd hangete osapoolte vahel, läbipaistvust, usaldust ning tõhusamat ressursikasutust ehitushangetes (Soome viimase 10 aasta kogemusele tuginedes);

- Anda ülevaade Allianss hankemudeli põhiolemusest ning ärimudelist, kus on võimalik kõigil võita;
- Tuua näiteid praktikast, miks on otsustatud just Allianss hankemudeli kasuks;

- Anda soovitusi hankemudeli piloteerimiseks.

 

Mis on allianss hankemudel?

Allianss hankemudelis töötavad omanik/tellija ning üks või mitu teenusepakkujat (arhitektid, projekteerijad, ehitaja(d), tarnijad, jne) ühtse integreeritud meeskonnana, et teostada projekt ühiselt sõlmitud lepingu alusel, kus nende ärilised huvid on seotud otseselt projekti tegeliku lõpptulemusega.

Seminari sihtrühmaks on ehitus- ja kinnisvara sektori ettevõtete juhid ning avaliku sektori tellijate esindajad, kes soovivad tõsta objektide investeeringute väärtust, motiveerida kõiki osapooli saavutama paremaid tulemusi ning läbi selle anda panus kogu Eesti ehitussektori tootlikkuse kasvule.

 

Taust:

„Riigihangete ehitusobjektid ei valmi nõutud tähtajaks ja riigihanke tulemusel kujunenud maksumuse eest. Keskmiselt saab ehitise kasutusele võtta kaheksa kuud hiljem, kui ette nähtud hankelepinguga. Ehituse maksumus kallineb algse hankelepinguga võrreldes keskmiselt 20%. Ehitamine venib ja kallineb peamiselt juhtudel, kui hankija asub töid hankima puuduliku ehitusprojekti alusel või kui ehitamise käigus ilmneb, et ehitaja ei suuda nõutud viisil lepingut täita,” seisab kirjas 2019. aasta alguses Riigikontrolli poolt avaldatud „Ehitushangete lepingute täitmise ja järelevalve“ auditis. Kokkuvõtteks on kaotajateks nii Tellija kui projekti teostajad.

Ehitussektori tootlikkus on jätkuvalt madal võrreldes teiste sektoritega. Ehitustootlikkuse ja innovatsiooni loomise kasvu pole traditsioonilised hankemudelid suutnud pakkuda. Lahendust pole suutnud pakkuda ka seadusemuudatused.

ESINEJA

Sulev Senkel

BrainTeam OÜ ettevõtete efektiivsusprogrammide konsultant
PROGRAMM

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

kogunemine ja kohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

loeng

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

lõuna

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

loeng

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.