Konverentsid

Varade ja varude inventuur

31.10.2019

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

Inventuuride iga-aastane läbiviimine on kohustus, mis paljudes üksustes on sõna otsese mõttes jäetud raamatupidaja õlgadele. Inventuuride läbi viimine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele.Kui erasektoris on inventuuride läbiviimine vähem reguleeritud, siis avalikus sektoris on kehtestatud väga selged nõuded, mis tulevad ka koolitusel käsitlemisele. Neid on põhimõtteid lihtne rakendada ka erasektoris, tagades korrektsed andmed varude kohta raamatupidamises ning aruandluses. Lisaks käsitletakse inventuuri läbiviimise erinevate protsesside kõrval ka töölepingu seaduse sätteid varalise vastutuse osas.

Loengul läbitakse kogu inventuuriprotsess alates ettevalmistamisest, lugemise korraldamisest, lugejate valikust, lugemislehtede ning lõppakti vormistamiseni.

Käsitlemisele tulevad teemad:

  •          Inventuuri eesmärk ja mõiste ning õigusaktidest tulenevad nõuded inventuuri läbiviimisele;
  •          Raamatupidamisseadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenevad nõuded;
  •          Inventuuri ettevalmistamine;
  •          Lugemislehed ja raamatupidamisprogrammi väljatrükid – kas üks ja sama;
  •          Lugemise korraldamine;
  •          Varude ja varade hindamisest inventuuri käigus;
  •          Varaline vastutus – TLS sätted;
  •          Dokumenteerimine – lugemislehtede, märgistuslehtede, lõppakti vormistamine;
  •          Mahakandmisaktid, hävitamisaktid, hävitamiskomisjon;
  •          Inventeerimisalase korra koostamine ettevõttes.
ESINEJA

Siiri Antsmäe

Atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.
PROGRAMM

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Loeng

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Loeng

REGISTREERIMINE
Varade ja varude inventuur
SOODUSHIND kuni 24.10.2019:
149 €
178,80 € km-ga
Hind:
199 €
238,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.